Gepubliceerd op 1 september 2020

Het ondernemerspanel: ‘Verduurzaming en digitalisering zullen steeds meer bepalend zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.’

Het ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Robert Heinst – Olympia | Arnold Poelstra – EY | Peter Holtslag – Verder in techniek

De stelling van deze maand: Voor iedere sector ligt er een flinke uitdaging om duurzamer en meer circulair te ondernemen. Voor de financiële sector zullen er hele andere uitdagingen zijn dan voor een opleider of een machinebouwer.

Olympia

“De marktvraag verandert, de regelgeving, snelheid van levering en concurrentiedruk nemen toe. Hierdoor worden bedrijven gedwongen tegen lagere kosten hun diensten en producten aan te bieden. De enige manier om dit bij te houden is digitaliseren. Dankzij de coronacrisis wordt digitalisering versneld. Olympia heeft het recruitmentproces voor alle vestigingen een aantal jaren geleden al volledig gedigitaliseerd. Ook waren we een van de eerste flexbureaus met een gedigitaliseerde bedrijfsvoering. Het besparen van kosten, versnellen van processen en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening zijn grote voordelen. Bovendien is het digitaal ondertekenen van documenten een duurzame oplossing geweest. We verbruiken niet alleen minder papier, het scheelt (reis)tijd en je draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.”


 EY

“Ik ben het volledig eens met de stelling dat duurzaamheid en digitalisering steeds meer invloed hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering. Onze beroepsgroep heeft hier nu al mee te maken. Neem iets simpels als het doen van aangifte bij de Belastingdienst. Kan alleen digitaal. Controles van jaarrekeningen vinden plaats via data analyse,  artificial intelligence zal ertoe leiden dat (fiscaal) juridische vraagstukken digitaal een begin van een oplossing zullen kunnen vinden. De adviseur ziet zijn positie veranderen van kennisbank naar sparringpartner. Dat vraagt gevoel voor ondernemerschap en een ander type mens. Een deel van de financiële geschoolde beroepsgroep heeft daar moeite mee.

Duurzaamheid in de zin van CO2 footprint is ook in de financiële sector een item. “Corona” heeft de discussie over noodzakelijke kilometers voor overleg drastisch – en in positieve zin gewijzigd. Dat gaat niet weer verdwijnen.”


Verder in Techniek

” Je onderdeel voelen van een club collega’s, waarde toevoegen aan je bedrijf, hart voor de zaak, met plezier naar je werk gaan. Dat zijn waarden die mijns inziens zwaar te leiden hebben onder de online “thuiswerkzucht”. Verder in Techniek geeft praktijkonderwijs. Dat is online niet mogelijk. Online lesgeven heeft best voordelen. Wij hebben het ook gedaan omdat het niet anders kon. Maar je mist toch.. “das gewisse Etwas…”…Passie! Technisch onderwijs heeft veel te maken met het overbrengen van passie. Dat gaat nou eenmaal echt beter als je fysiek samen komt, samen aan de machines staat en het product dat je maakt kan voelen. Als we niet uitkijken wordt digitale dienstverlening vanuit huis nog populairder en gaat dit ten koste van de maakindustrie. Juist daar hebben we mensen nodig om de economie weer een boost te geven.

Technische scholen en vakbedrijven leiden al erg onder het gebrek aan animo bij jonge mensen. Als straks al het kantoorpersoneel vanuit huis werkt, wwat doet dat dan met de mensen in de fabriek? Ben je dan helemaal gek als je geen kantoorbaan hebt? Thuiswerken heeft voordelen, maar niet overdrijven.Passie voor je vak is in mijn ogen duurzamer dan het tijdelijke voordeel van thuis kunnen werken.”

 

Onze partners