Gepubliceerd op 24 mei 2019

Solide offline reputatie geen garantie voor online succes

De huidige online wereld biedt consumenten een ruime keuze uit aanbieders van producten en diensten. Wanneer potentiële klanten en relaties in zoekmachines als Google op zoek gaan naar manieren om in hun behoeften te voorzien, is de zorgvuldig opgebouwde offline reputatie van een bedrijf niet zonder meer online zichtbaar. Online tellen andere factoren minstens net zo zwaar mee, zoals de inspanningen van ondernemers om ervoor te zorgen dat de zoekresultaten een representatieve indruk van die offline reputatie geven. Het benutten van de online mogelijkheden is onderdeel van online reputatiemanagement voor zoekmachines.

Offline reputatie vs. online imago

Online reputatiemanagement voor zoekmachines is erop gericht de beeldvorming over personen, bedrijven, merken of producten in de zoekresultaten te monitoren en waar nodig bij te sturen. In de offline wereld kunnen ondernemingen hun betrouwbaarheid bewijzen door de kwaliteit van de aan klanten verrichtte diensten of geleverde producten. Hierbij leunen zij zwaar op én bouwen zij aan hun reputatie, die gebaseerd is op de persoonlijke ervaringen van klanten, medewerkers en andere zakelijke relaties van het bedrijf.

Online staat een zoekmachine direct contact in de weg. Potentiële klanten vormen bij een zoekopdracht naar de bedrijfsnaam een eerste indruk van het bedrijf op basis van de getoonde zoekresultaten, zonder dat zij hierbij kunnen terugvallen op een persoonlijk ervaring. Het beeld van een persoon of bedrijf dat niet gebaseerd is op een persoonlijke ervaring, wordt ook wel het imago genoemd. Het online imago staat daarmee in contrast met de offline reputatie, hoewel dit niet hoeft te betekenen dat er grote verschillen bestaan tussen beide. Wanneer dat wel het geval is, kan het online imago middels online reputatiemanagement op gelijke hoogte worden gebracht met de offline reputatie.

Online reputatiemanagement

Aangezien de mogelijkheden om in de zoekresultaten tussen de vele concurrenten op te vallen schaars lijken, is het belangrijk om elke kans hiertoe aan te grijpen. Een van de mogelijkheden is om een gespecialiseerd bureau in te schakelen. Zo helpt het Amsterdamse MediaMaze bij het opstellen van een online strategie die een organisatie op de gewenste wijze zichtbaar en vindbaar maakt. In de uitvoer van deze strategie vertrouwt MediaMaze op geavanceerde SEO-technieken, specialistische juridische kennis, goed geplaatste mediacontacten en ruime ervaring met online reputatiemanagement.

Door nieuwe of bestaande positieve en neutrale content hoog in de zoekresultaten te positioneren, maken dergelijke bureaus het mogelijk de bestaande beeldvorming over een bedrijf bij te stellen en in lijn te brengen met de offline reputatie. Wanneer het online imago van een ondernemer wordt beïnvloed door berichten die aantoonbaar onjuist, onvolledig of niet (langer) relevant zijn, is het ook mogelijk om de kans te verkleinen dat zoekmachines deze zoekresultaten aan potentiële klanten tonen.

Recht om vergeten te worden

Zoekmachines als Google zijn sinds 2014 door het Hof van Justitie van de Europese Unie verplicht om incorrecte, incomplete of irrelevante persoonsgegevens te blokkeren bij een zoekopdracht naar de betreffende persoonsnaam. Desondanks wijst Google beroepen op dit zogenaamde recht om vergeten te worden in de meeste gevallen af, aangezien het bij de afweging tussen het recht op privacy en het recht op vrijheid van informatie de voorkeur geeft aan het laatstgenoemde. Zeker als het op zulke juridische vraagstukken aankomt, biedt een gespecialiseerd bureau als MediaMaze uitkomst. Het heeft dergelijke verzoeken al honderden keren ingediend en behaalt een hoge mate van succes om deze ingewilligd te krijgen, al dan niet direct bij het eerste verzoek aan Google. Ook wanneer Google het beroep op het recht om vergeten te worden afwijst, weten specialisten immers bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in de rechtbank de juiste juridische wegen te bewandelen. Hun deskundigheid vergroot de kans dat Google alsnog tegemoetkomt aan de blokkering van persoonsgegevens die onjuist, onvolledig en niet (langer) relevant zijn.

Onze partners