Gepubliceerd op 17 november 2016

“Ondernemers missen betrouwbare partner”

Met het voorbij gaan van de crisis groeit in het mkb de behoefte aan onafhankelijke financiële experts, zegt financieringsspecialist Peter Vonk van Prisma Advies Groep. De banken hebben met hun starre houding in de crisis veel vertrouwen verspeeld en overheidsregelingen zijn vaak te complex om zelf mee aan de slag te gaan. “Ondernemers missen een betrouwbare partner.”

De banken? In de lunchroom in zijn woonplaats Heiloo neemt Peter Vonk een slok van zijn latte macchiato. Dan: “Kijk. Het gaat economisch beter en bij de grootbanken zie je daar in het beleid mondjesmaat wel iets van terug. Maar de kritiek is terecht geweest. Nog steeds. Het schrijnendste wat ik meemaak, is dat oud-ondernemers die hun vermogen in onroerend goed hebben zitten bij hun eigen bank geen geld kunnen lenen. Mensen van soms boven de tachtig, met een huis van een half miljoen waarop een minimaal hypotheekje rust en die niet terecht kunnen bij de bank waar ze al zestig jaar klant zijn. Die feitelijk tegen ze zegt: ‘verkoop uw huis maar’. Dat is niet uit te leggen.”

Natuurlijk, hij weet ook: het heeft alles te maken met nieuwe regels en strengere solvabiliteitseisen. Banken kunnen daardoor minder gemakkelijk leningen verstrekken dan voor de crisis. Maar het wringt met de maat-schappelijke positie die banken innemen, vindt Vonk. “Er zijn heus andere partijen die deze mensen wél geld willen lenen en die ik inschakel om een alternatieve oplossing te realiseren. Maar het zou in dit soort gevallen niet nodig moeten zijn.”

Dominant

Vonk kent de wereld van de bedrijfsfinan-cieringen als zijn broekzak. Voor hij in 2008 zelfstandig ondernemer werd, was hij twintig jaar werkzaam bij een bank. Hij weet hoe banken denken en kijken, hij spreekt de taal en kent de structuren, al is in die wereld ook veel veranderd. “Vroeger had een ondernemer bij de bank te maken met een persoonlijk adviseur, die zelf beslissingen kon en mocht nemen. Tegenwoordig is er een ondernemers-desk en is niet het persoonlijke contact en vertrouwen leidend, maar zijn de geldende regels bepalend.”

Mede daardoor groeit de behoefte aan onafhankelijke financieel experts, die desnoods ook (deels) buiten de bank om oplossingen kunnen realiseren, constateert hij. “Door de stap terug van de banken is in de zakelijke markt het besef gegroeid dat het oplossen van financieringsvraagstukken echt wel een vak is. Daarbij komt: banken kunnen minder gemakkelijk leningen verstrekken en stimuleren nu ook zélf het ‘stapelfinancieren’, waarbij meerdere partijen de financierings-behoefte invullen. Dat vraagt kennis, know-how en netwerken. Ondernemers zoeken daarbij een betrouwbare kennispartner, die de regie neemt, begeleidt en ontzorgt. Tegelijkertijd geldt dat elke geldschieter, bank of niet, graag ziet dat iemand met kennis van zaken meekomt.”

Revival

Die lijn wordt voorlopig verder doorgetrokken, verwacht hij, net zoals hij voorziet dat de positie van de onafhankelijke bemiddelaars stevig blijft. “Banken proberen nu het economisch weer de goede kant opgaat een regierol te grijpen, met name in de samenwerking met private investeerders op het terrein van stapelfinancieringen. Maar ze willen iets gaan doen dat de onafhankelijke bemiddelaars juist zijn gaan doen doordat de banken tijdens de crisis een stap terugdeden en hebben daardoor de contacten vaak niet. Ik merk het bijvoorbeeld doordat banken mij inschakelen om met partijen uit mijn netwerk gestapelde financieringen te realiseren. Ook daaruit blijkt dat onafhankelijke financieringsspecialisten in de markt een factor van belang zijn geworden.” «

Prisma Advies Groep / Bedrijfsfinancieringen – E-mail p.vonk@prisma-advies.nl

Tekst: Eric Panhuis / Fotografie: Jan Jong

Onze partners