Gepubliceerd op 15 mei 2020

ONDERNEMEN ZONDER (ZIEKTE)ZORGEN

Nederland telt meer dan een miljoen ZZP’ers. Die afkorting wordt vaak wat schamper vertaald als Zelfstandige Zonder Pensioen maar dat kan evengoed als Zelfstandige Zonder Premie. Een groot deel van deze ondernemers krijgt bij ziekte geen uitkering omdat ze de premie voor een verzekering te hoog vinden en het risico wel durven nemen. Inderdaad is het verzuimpercentage onder zelfstandigen bijzonder laag maar daar kunnen ZZP’ers ook collectief profijt van hebben. Socialtens is een stichting die ondernemers financiële zekerheid biedt bij ziekte voor een bijdrage vanaf enkele tientjes per maand.

Socialtens is gebaseerd op twee pijlers: het principe ‘eendracht maakt macht’ en de robuuste gezondheid van de gemiddelde ZZP’er. Met 1,25% hanteren Willem en Jasper Bakker een realistisch percentage voor het ziekteverzuim van de zelfstandige. Voor een wissewasje als een loopneus kruipt hij of zij niet onder de wol. Een griepje of verstandskiesextractie kan elke ondernemer zelf nog wel dragen. Socialtens komt in actie wanneer de ziekte serieuzer en langduriger is, want dan komen veel ondernemers ook financieel in het gedrang.

Schenking

“Als deelnemer betaal je een eenmalig inschrijfgeld van tweehonderd euro en vervolgens een maandelijkse bijdrage,” zegt oprichter Willem Bakker. “Als je ziek bent krijgen de overige deelnemers het verzoek een schenking te doen. Afhankelijk van het bedrag dat je gekozen hebt – bijvoorbeeld vijfentwintighonderd euro maandelijks – varieert je bijdrage. Dat valt te vergelijken met de premie die je betaalt voor een fietsverzekering. Het vreemde is dat ondernemers wél zonder nadenken zo’n fietsverzekering afsluiten, want stel dat er wat met dat dure rijwiel gebeurt, maar zich niet afvragen welke schade hun inkomen lijdt als ze met diezelfde fiets ongelukkig ten val komen.”

Werken aan herstel

Socialtens zorgt voor méér dan alleen een vervangend inkomen. De stichting kijkt verder dan het moment van ziekte zelf en schakelt ook al snel een bedrijfsarts in. Die heeft geen controlerende functie, zoals bij werknemers, maar een zuiver herstellende. “Enkele weken ziekte overleeft je bedrijf wel, maar als het langer dan twee maanden duurt gaan je klanten afhaken – en dat is een ernstige bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit,” aldus Willem Bakker. “Daarom is het de taak van de bedrijfsarts te bepalen welke werkzaamheden je nog wél kunt uitvoeren, zodat je tijdens je herstelproces de onderneming in ieder geval minimaal draaiend kunt houden. Wij van Socialtens staan daar buiten. We krijgen van de bedrijfsarts enkel te horen hoe hoog of laag het percentage arbeidsongeschiktheid op dat moment is.”

Krachtig argument

Werknemers zijn vaak meer met hun ziekte dan met hun herstel bezig. Daardoor gaan kostbare weken verloren. De werknemer kan zich dat veroorloven, de ZZP’er niet. Vandaar die andere focus bij Socialtens. Het is maar één van de aspecten waarover Willem en Jasper Bakker zorgvuldig hebben nagedacht in de aanlooptijd naar de oprichting van hun fonds vorig jaar. Het is ook maar één van de aspecten waarin ze zich positief onderscheiden van de drie overige fondsen voor ZZP’ers.  De kinderziektes van anderen hebben ze zo weten te voorkomen. Dat is een krachtig argument te kiezen voor Socialtens in plaats van voor een concurrent, maar zou het evengoed niet verstandig zijn te wachten op de verplichte AOV voor ZZP’ers waartoe de overheid besloten heeft en op eventuele aanvullende maatregelen? “Die verplichte AOV blijft voorlopig in het debatstadium steken,” antwoordt Willem Bakker. “Wij verwachten dat er de eerste drie jaar weinig zal gebeuren op dat vlak.”

Kerngezond blijven

In drie jaar kan echter wél veel gebeuren op individueel vlak. Als ondernemer kunt u een ongeluk krijgen of ernstig ziek worden. Het risico durven nemen betekent inderdaad een paar honderd euro op jaarbasis besparen, maar is het dat waard? Je dekt je niet in tegen ziekte met de bedoeling ooit ziek te worden. Als je jarenlang kerngezond blijft is dat alleen maar winst, voor iedereen. Maar als de nood aan de man komt moet je inkomen gewaarborgd zijn en over zoiets moet je ook niet ’s nachts liggen piekeren. Ieder voor zich is op dat vlak onbegonnen werk, maar in een collectief heeft elke ZZP’er deze mogelijkheid zijn inkomen te waarborgen voor niet meer dan de prijs van een fietsverzekering.

Tekst: Jeroen Kuypers

Onze partners