Gepubliceerd op 25 juni 2019

CIRCO business design Track Gelderse Maakindustrie

Circulaire economie is een hot thema. Het is een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Of waar, in plaats van producten, diensten worden aangeboden. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als bedrijf op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt nieuwe, circulaire business in gang gezet. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Wie

Bedrijven in de Gelderse Maakindustrie, die op zoek zijn naar nieuwe business kansen en hun verantwoordelijkheid willen nemen in de zich ontwikkelende Circulaire Economie. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en hiermee op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Dag 1: Initiate Workshop Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Zo mogelijk is er ook een rondleiding.

Dag 2: Ideate Workshop In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van waardevolle circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van het beste concept uit de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Wanneer
Initiate op 10 sept. 2019
Ideate op 24 sept. 2019
Implement op 3 okt. 2019

Waarom meedoen?

Bedrijven
• Circulair ondernemen biedt nieuwe business kansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je business model. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
• CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
• Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
• Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf , en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
• Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community
• als bedrijf draag je bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
• De CIRCO track wordt verzorgd door ervaren CIRCO trainers, in samenwerking met RCT Gelderland en Metaalunie.
• One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Investering

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Aantal deelnemers per serie: Max 10 bedrijven (2 personen per bedrijf). Van ieder bedrijf doen twee personen mee, bij voorkeur een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die markt, klanten en stakeholders kent. Er zit veel toegevoegde waarde in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces, en in de interactie tussen de tien deelnemende bedrijven.

Meer informatie en aanmelden:
Ruud Schuurman 
ruud@rctgelderland.nl
06 – 23 85 70 46

Toine Straatman
straatman@metaalunie.nl
06 – 51 80 39 02

Circo Trainer: Marien Korthorst
marien@cirkeldesign.nl
06 – 27 88 59 96

Onze partners