Gepubliceerd op 17 december 2019

Bij het ROC Nijmegen kom je er altijd

“Een constante attitude van nieuwsgierigheid. Misschien is dat – naast vakbekwaamheid – wel het belangrijkste wat we onze leerlingen proberen bij te brengen. Juist die nieuwsgierigheid maakt ze innovatief.” Dat zegt Anja Hagenaars, samen met Albert Zeggelaar en Folkert Potze onderwijsdirecteur van het ROC Nijmegen.

ROC Nijmegen is met 159 opleidingen en 10.000 studenten niet weg te denken uit het knooppunt Arnhem-Nijmegen. “Al die studenten zitten bij ons in de les, maar een derde van hun leertijd brengen zij als stagiair bij bedrijven door. Ik durf dus wel te zeggen dat bijna alle bedrijven in de regio wel een ROC-student op de werkvloer hebben of hadden”, meent onderwijsdirecteur economie, Anja Hagenaars. Het ROC kent voorts practoraten, analoog aan de lectoraten op het HBO, waar studenten werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Ook langs die route vinden studenten hun weg naar de werkvloer.

Operationeel

ROC-studenten zijn volgens onderwijsdirecteur zorg, welzijn, sport en uiterlijke verzorging, Albert Zeggelaar onmisbaar bij het operationeel houden van vrijwel alle werkprocessen in de regio. Hij noemt de logistiek als voorbeeld: “Deze regio is een logistieke hotspot pur sang. Die draait voor een belangrijk deel op mbo’ers. Ik noem de heftruckchauffeurs, de orderpickers in de magazijnen, de logistiek planners en de facilitair medewerkers die het onderhoud, de catering en de schoonmaakwerkzaamheden doen.”

“Zet academici, hbo- en mbostudenten bij elkaar en ga aan de slag”

Albert Zeggelaar ziet het belang van mbostudenten terug in de zorg. De vraag naar personeel is daar enorm. Het ROC speelt daar volgens hem op in door cijfermatig meer in te zetten op niveau 2 (helpende in zorg en welzijn) en 3-opleidingen in verpleging, verzorging en thuiszorg. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt volgens hem veel kansen voor laag opgeleiden die begeesterd zijn voor de zorg. Hoewel de demografische ontwikkelingen tegen zitten (er zijn domweg niet genoeg studenten), doet het ROC er alles aan om instroom in de zorg te bevorderen. Niet alleen door studenten op te leiden, maar ook door omscholing mogelijk te maken. Anja Hagenaars noemt de regionale sector toerisme en recreatie, waar mbostudenten goed tot hun recht komen. Ze concludeert dat de arbeidsmarkt momenteel meer vraagt dan de ROC’s kunnen leveren. Alleen al in de beveiligingsberoepen zijn er landelijk zo’n 50.000 vacatures, weet ze.

Het ROC Nijmegen heeft de opleidingen ondergebracht in drie directoraten. Het directoraat economie verzorgt zakelijke, juridische en financiële, secretariële en commerciële dienstverlening. Onder de community hospitality van de directie economie vallen horeca, bakkerij, toerisme, recreatie en de CAS Spijkers Academie. Verder is er de veiligheidsacademie die voorbereidt op geüniformeerde beroepen in de beveiliging en als voorbereiding op defensietaken. Onder dit directoraat valt ook het tweedekansonderwijs. Studenten en werkenden kunnen deelcertificaten halen om vervolgens door te kunnen stromen naar het hbo. “Ons onderwijssysteem kent de nodige uitvallers. Maar bij ons kom je er altijd”, aldus directeur Anja Hagenaars. Folkert Potze is directeur techniek en bedient zo’n zestig opleidingen in mobiliteit en transport, bouw en infrastructuur, de hout en meubelindustrie, elektro, installatietechniek, onderhoud en schilderen. Ook ICT, metaal-engineering, werktuigbouwkunde en mediavormgeving vallen onder dit directoraat. Tot slot noemt hij het taalonderwijs aan analfabeten en anderstaligen en de inburgeringscursussen. Albert Zeggelaar is directeur zorg en welzijn, sport en beweging en uiterlijke verzorging (schoonheidsspecialisten en haarverzorging). Hij vat samen: “Wij bieden alle opleidingen aan op alle niveaus.”

Multidisciplinair

De drie onderwijsdirecteuren zien dat de arbeidsmarkt dynamisch blijft door innovaties. Onderwijsdirecteur techniek, Folkert Potze, denkt dat mbo’ers enorm goed van dienst kunnen zijn bij het implementeren van vernieuwing. Hij geeft een voorbeeld: “Er liggen heel wat universitaire proefschriften te verstoffen in bureaulades. Je kunt wel een mooi theoretisch concept hebben, maar je hebt vakmanschap en creativiteit nodig om de vertaalslag te maken naar iets concreets, praktisch en toepasbaars. Ik zou zeggen: zet academici, hbo- en mbo-studenten bij elkaar en ga aan de slag. Een multidisciplinaire aanpak kan heel succesvol zijn.” Albert Zeggelaar ziet innovaties aan de lopende band verschijnen waar zorg en techniek bij elkaar worden gebracht. Nieuwe technieken vragen om nieuwe toepassingen. “Neem de zorgrobots. Mooie uitvinding. Maar medewerkers zijn in eerste instantie niet toegerust om ermee te werken. Hoe zet je ze succesvol in? Wat heb je nodig? Mbo’ers kunnen daarover vanuit hun praktijksituatie meedenken. Zo ontstaan de eerste kleinschalige toepassingen en worden innovaties succesvol.” Albert Zeggelaar ziet dat samenwerking tussen mbo, hbo en brancheorganisaties heel vruchtbaar uit kan pakken. Hij wijst verder op sociale innovaties. Nieuwe toepassingen vragen om een nieuwe manier van samenwerken. Ook daar moet over nagedacht worden.

Beveiliging

Beveiliging is een andere branche waar innovaties voor snelle verandering zorgen. Anja Hagenaars: “Beveiliging was tot voor kort vooral een fysieke aangelegenheid. Maar met de komst van de digitalisering zie je het beroep veranderen. Hulpmiddelen zoals camera’s helpen bij het beveiligen van bedrijfsterreinen en gebouwen. Maar ook wordt de beveiliging van bedrijfsautomatisering steeds belangrijker. Wij vinden het belangrijk om studenten voor die vernieuwingen bagage mee te geven. Overigens komen we hierin ook zittend personeel tegemoet.” Op die laatste opmerking springt Folkert Potze meteen in: “Het is misschien weinig bekend, maar het ROC zet ook stevig in op zij-instromers. Denk aan taalonderwijs om mensen in de kinderopvang goed geëquipeerd voor de groep te kunnen laten staan. Of taalonderwijs aan anderstaligen op de werkvloer, bedoeld om de onderlinge communicatie te verbeteren.”

Vaardigheden

De snel veranderende arbeidsomstandigheden vragen nogal wat van de student. Naast vakmanschap zijn andere vaardigheden van belang. Welke vaardigheden probeert het ROC de studenten mee te geven? Anja Hagenaars noemt “flexibel, nieuwgierig en creatief.” Voor haar directoraat economie geldt wat haar betreft ook hospitality als een belangrijke beroepshouding: “Dienstbaarheid, gastvrijheid, vanuit die houding beweeg je altijd naar voren, voeg je een waarde toe.” Folkert Potze noemt zelfvertrouwen een kernkwaliteit die hij graag aan de studenten mee geeft, “en het is van belang dat ze leren om door samen te werken vraagstukken op te lossen. Het mooiste is het als dat intrinsieke waarden worden.” Albert Zeggelaar hamert op “leren, blijven leren. Dat zit ook in onze drie o’s: ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen. Pak zelf de regie, ontsluit jezelf en bouw aan een goed netwerk.” Het komt goed met lerend Nederland, is de overtuiging van de drie directeuren. Ze tonen zich uitermate optimistisch over de huidige generatie studenten. Die typeren ze als een oprecht geïnteresseerd.

www.roc.nl

Onze partners