Werkgevers verwachten toename omzet, maar afname personeel

18 augustus 2020 09:10

Werkgevers verwachten toename omzet, maar afname personeel

Een meerderheid van Nederlandse werkgevers verwacht dat het personeelsbestand kleiner zal worden gedurende het derde kwartaal. Ondanks dat zijn ze over het geheel genomen minder pessimistisch dan in het tweede kwartaal van dit jaar en wordt er zelfs toename van de omzet verwacht.

De Conjunctuurenqête van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW wordt elk kwartaal gepubliceerd en vraagt bedrijven naar hun verwachtingen wat betreft omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Ze kijken daarbij terug naar het tweede kwartaal en deels vooruit naar het derde. Uit de nieuwste publicatie blijkt dat het ondernemersvertrouwen met een index van -19,3 laag is, maar niet zo laag als in de vorige enquête, toen dat nog op -37,2 stond.

Lees ook: Bedrijfseconomisch ontslag ten tijde van de coronacrisis

Afname personeel

De omzetverwachting is voor het derde kwartaal voor de meeste provincies positief. Landelijk bekeken verwacht 1,0 procent van de ondernemers een toename. Wel verwachten ze een terugval in investeringen (diverse investeringen in het eerste en tweede kwartaal waren noodgedwongen, denk aan desinfectiezuilen en plexiglazen schermen). In het hele land verwachten werkgevers een afname van personeel, met een negatief saldo van 3,8 procent. Alleen in Zeeland en Noord-Brabant werd gemiddeld genomen een lichte groei van personeel verwacht.

Lees ook: Als werknemers ook na de coronacrisis thuis willen werken

In het tweede kwartaal zag 15 procent van de ondernemers een afname in het personeel, zo blijkt uit de cijfers. Bijna 4 procent voorziet een verdere reductie in het derde kwartaal, maar ook dat is minder negatief dan de verwachtingen vorig kwartaal. Vooral sectoren als delfstoffenwinning, horeca, en autohandel en -reparatie verwachten dat hun personeelsbestand verder slinkt. Daarentegen zien de groothandel, verhuur en handel onroerend goed, en zakelijke dienstverlening het derde kwartaal juist optimistisch in. Maar over de hele linie genomen zijn de verwachtingen somber.

Lees ook: Checklist: Ontslag bij bedrijfsbeëindiging

Negatief over economie

De omzetverwachting is inmiddels voor 5 provincies weer positief en in totaal verwacht 1,0 procent van de ondernemers een toename van de omzet. Echter, ondernemers in het hele land met uitzondering van Limburg (waar 2,7 procent van de ondernemers licht optimistisch is) zijn negatief over het economische klimaat in het derde kwartaal. Van het totale bedrijfsleven komt het saldo op -5,5 procent uit. Vooral de provincies Utrecht en Drenthe zijn somber gestemd.

Bron: www.salarisnet.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.