Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

22 juli 2022 12:18

Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Als werkgever bent u verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen, of in ieder geval te beperken. Maar wat is PSA en hoe maakt u een effectief PSA-beleid? ArboNed helpt u op weg.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Zoals:

  • Agressie
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Werkdruk

Deze vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) hebben ingrijpende gevolgen; mensen kunnen er ziek van worden en PSA kan leiden tot (langdurig) verzuim. Om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen stelt u een PSA-beleid op. Door onderling goede afspraken te maken, houdt u uw werknemers met plezier aan het werk. Uw werknemers weten hoe u binnen uw bedrijf omgaat met elkaar, leidinggevenden weten hoe ze moeten handelen.

Wat legt u vast in uw PSA-beleid?

Waarschijnlijk is veel al bekend binnen uw bedrijf. De medewerkers weten hoe ze respectvol met elkaar omgaan en bij wie ze terecht kunnen als ze te veel werkdruk ervaren of niet lekker in hun vel zitten.

Toch is het belangrijk om een en ander op papier te zetten. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen (de Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft, met aandacht voor PSA en ook of u een PSA-beleid heeft), maar ook om duidelijkheid te scheppen. Stel dat u, de werkgever, of een van de leidinggevenden niet aanwezig is, weten uw werknemers dan ook bij wie ze bijvoorbeeld ongewenst gedrag moeten melden? En wat als een van uw werknemers een probleem krijgt met u, bij wie kunnen ze dan terecht? In een PSA-beleid schrijft u al dit soort zaken op.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van PSA en het creëren van een veilige werkcultuur. Ongewenst gedrag kan in elke organisatie voorkomen. Voor een slachtoffer is het vaak lastig om open over dit soort problemen te praten. Een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen.

Meer informatie

Kunt u ondersteuning gebruiken bij uw PSA-beleid? ArboNed helpt u op een manier die bij u past.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.