Wat doet een administratiekantoor?

4 februari 2020 09:43

Wat doet een administratiekantoor?

Administratiekantoren zijn gespecialiseerd in fiscale en administratieve oplossingen en financieel advies voor (creatieve) ondernemers. Veel ondernemers zien ieder jaar weer tegen de belastingaangifte op. Wanneer u dit zo leuk en makkelijk voor uzelf wilt maken, kunt u dit aan een administratiekantoor overlaten.

Financieel advies

Een onafhankelijk financieel adviseur bekijkt in welke leefsituatie u zich bevindt en wat uw financiële wensen zijn. Onafhankelijk en objectief advies over financiële producten en diensten, de beste oplossingen tegen een reële prijs. Door echt betrokken te zijn bij hun wensen en behoeftes, kunnen zij het beste persoonlijke financieel advies geven. Naast een hypothecair krediet, opties en aandelen, zijn er tal van andere complexe financiële producten waarvoor je een financieel adviseur nodig hebt. Maar, er bestaan ook veel ingewikkelde financiële producten waarbij het verstandig is of zelfs verplicht om een financieel adviseur in de arm te nemen.

Belangrijk in deze fase is daarom een gedegen financieel advies hierin te krijgen, daarnaast wilt u uw woning ook tegen een zo goed mogelijke prijs verkopen. U wilt financieel advies over uw persoonlijke situatie. Adviesbureaus vinden ze het belangrijk dat hun klanten een totaaladvies krijgen, waarbij alle facetten van de eigen woning en hypotheek en de bijbehorende verzekeringen aan de orde komen.

Belastingaangiften

Het nadeel van belastingaangifte doen via een formulier, is dat er niet automatisch berekend wordt hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Bij twijfelgevallen rondom belastingaangiften raadplegen de meeste specialisten de jurisprudentie en vindt er eventueel overleg met vakgenoten plaats. Tegenwoordig worden de meeste belastingaangiften online gedaan, in plaats van op papier.

Belastingaangiften particulieren

Advieskantoren u helpen met het indienen van uw jaarlijkse belastingaangifte, ze gaan op zoek naar welke aftrekposten voor u van toepassing zijn, op welke toeslagen u recht hebt en ze staan u ook graag bij voor particulier of zakelijk belastingadvies. Een administratiekantoor is u graag van dienst met het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. Hoewel de belastingaangifte voor particulieren tegenwoordig niet meer zo ingewikkeld is omdat de fiscus al vooraf gegevens invult, merken wij dat veel mensen nog steeds de behoefte hebben om hun belastingaangifte te laten verzorgen door een administratiekantoor.

In januari van ieder jaar ontvangt u van de belastingdienst een uitnodiging om belastingaangifte te doen. De fiscale wetgeving en de regels (rechten en plichten) veranderen echter regelmatig waardoor uw belastingaangifte mogelijk onjuist kan worden ingevuld. Naast advies op het gebied van belastingzaken, kunnen advieskantoren u helpen met uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Wanneer het weer tijd is om de belastingaangifte te doen, kunt u ervoor kiezen om dit zelf te doen of om dit te laten doen. Advieskantoren zijn gespecialiseerd in belastingadvies en belastingaangifte voor particulieren.

Voor particulieren is een aangifte inkomstenbelasting in veel gevallen goed zelf in te vullen. Hulp nodig bij het doen van de jaarlijkse belastingaangifte? Wilt u niet wachten tot de belastingaangifte is opgesteld en dat u dan pas het geld terug ontvangt, dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen U krijgt meteen maandelijks een belastingteruggaaf. Daarnaast heeft het kantoor een goede relatie met de belastingdienst waardoor de belastingaangifte snel afgewerkt wordt. Wilt u uw belastingaangifte laten doen door een betrouwbaar en betrokken financieel adviseur? Uw jaarlijkse belastingaangifte laten doen door een professional geeft veel rust.

Belastingaangiften bedrijven

De zakelijke belastingaangifte voor je bedrijf kost elk jaar weer veel tijd. De belastingaangifte begint altijd met een overzichtelijke administratie van je bedrijf.

Ondernemers met een BV zijn niet blij met een nieuw systeem waarmee zij belastingaangifte moeten doen. Bespreek dan ook goed wat de kosten zijn voor het laten doen van de belastingaangifte en stel dit schriftelijk op. Op deze manier voorkom je dat je straks in een keer voor een hoge rekening komt te staan. Daar komt ook nog bij dat je aanzienlijk veel tijd, moeite en stress kan besparen door een boekhouder in te schakelen als belastingaangifte hulp.

Als je de aangifte niet op tijd hebt ingediend en geen uitstel hebt aangevraagd, loop je het risico op een boete en een hoge aanslag inkomstenbelasting Daarvoor moet de Belastingdienst nog een herinnering én een aanmaning sturen. Als je begin 2020 geen aangiftebrief hebt ontvangen van de Belastingdienst, heb je langer de tijd om aangifte te doen over 2019. Vanaf 1 maart staat de vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting voor je klaar in Mijn Belastingdienst.

Voor ondernemers en particulieren is het vaak verstandig om fiscale hulp in te schakelen bij het opmaken van belastingaangiftes. De belastingaangifte is een van die ondernemerszaken die zich vaak uit in een tijdrovende en ingewikkelde klus. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben moeite hun belastingaangifte correct in te vullen. Vooral zzp'ers en freelancers kunnen, met een nette administratie of een goed boekhoudprogramma , best zelf hun belastingaangifte doen. Belastingaangifte… voor de meeste ondernemers is het niet de favoriete taak. De belastingaangifte moet je ieder jaar vóór 1 mei hebben ingevuld én hebben opgestuurd naar de Belastingdienst.

De belastingaangifte is namelijk een terugkomend fenomeen en om u als ondernemer hierin te ontzorgen, bespaart het u tijd.

Jaarrekening

Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting. Verschillende ondernemingen zijn immers verplicht om na het einde van elk boekjaar hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar en soms een toelichting op beide. Een jaarrekening geeft het jaarlijks overzicht van de financiële situatie van je bedrijf.

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers. ZZP'ers zijn niet verplicht om een jaarrekening op te stellen en te deponeren, maar ze moeten op het einde van het boekjaar wél een balans en een winst- en verliesrekening in orde brengen voor hun administratie. Een jaarrekening geeft een overzicht van de financiële status van een bedrijf gedurende één boekjaar Het document levert veel inzicht in onder meer de kredietwaardigheid en financiële gezondheid van een onderneming.

Jaarverslagen

In het spraakgebruik pleegt echter de term "jaarverslag" als aanduiding voor het totaal van jaarrekening, bestuur verslag en overige gegevens te worden gehanteerd en wordt het puur financiële deel met "jaarrekening" aangeduid. Het bestuur verslag en de jaarrekening van 2017 zijn vastgesteld in de vergadering van de Waarderingskamer van 1 maart 2018 en daarna aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën. Nadat de minister de jaarrekening heeft goedgekeurd, bieden wij het jaarverslag aan beide Kamers der Staten-Generaal aan.

De jaarverslagen geven een beeld van de beleidsontwikkelingen en activiteiten van een bedrijf. De jaarverslagen verschillen qua vorm, maar bevatten altijd een beschouwing van de algemeen directeur, verhalen uit de organisatie, een verslag van de Raad van Toezicht en natuurlijk de cijfermatige verantwoording. Tenslotte mag het bestuur verslag geen strijd opleveren met de jaarrekening. Dit staat dus niet in de jaarrekening of het bestuur verslag zelf. Benadrukt wordt op deze manier dat het verslag van het bestuur afkomstig is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het bestuur verslag.

Financiële rapportages

In de praktijk geeft de financieel controller financieel-economische adviezen, adviezen over de centrale begrotingscyclus, adviezen over decentrale begroting, informatie over administratieve organisatie en managementrapportages. Er zijn bedrijven die u helpen  bij het vertalen van de financiële administratie van uw onderneming naar periodieke (management)rapportages met bruikbare gegevens. In een rapportage wordt de financiële balans van het afgelopen jaar opgemaakt, welke omzet heeft het bedrijf gedraaid, welke kosten zijn er gemaakt? Een boekhouder is in staat om correcte informatie aan te leveren, maar een controller of financieel directeur is in staat om een managementrapportage te maken die u inzicht verschaft.

Een assistent controller maakt financiële indicatoren en analyses, stamgegevens administratie, conceptbegrotingen, levert financiële gegevens, financiële overzichten, jaaroverzicht, gebruikersinformatie en adviezen over administratieve organisatie. Zorgt voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen. Een management letter van de externe accountant, een schriftelijk verslag van het accountantsonderzoek, waaruit blijkt of de financiële informatie in het jaarverslag betrouwbaar is. Ook worden hierin de financiële risico's beschreven en geeft de accountant adviezen aan de bestuurder over de bedrijfsvoering en administratieve organisatie.

Salarisadministratie

Je moet er niet alleen voor zorgen dat de salarisverwerking iedere maand goed verloopt, maar ook voortdurend wet- en regelgeving bijhouden. Wet- en regelgeving rondom salarisadministratie is erg complex en verandert bovendien regelmatig. Dat neemt niet weg dat er op de salarisadministratie voldoende kennis van wet- en regelgeving moet zijn. Het voeren van een goede salarisverwerking is een uitdagende en tijdrovende klus, terwijl u als ondernemer juist zorgeloos wilt ondernemen.

Je moet dus voortdurend veranderende wet- en regelgeving bijhouden en er iedere maand voor zorgen dat de salarisverwerking goed verloopt. Er is bijvoorbeeld te weinig kennis van wet- en regelgeving in huis om de loonadministratie zelf te doen. Om meer tijd over te houden voor je bedrijfsvoering, kun je de loonadministratie uitbesteden. Salarisverwerking kan een vervelende klus zijn door de hoeveelheid wet- en regelgeving die erbij komt kijken, maar als het verkeerd wordt uitgevoerd, kan een bedrijf een boete krijgen waardoor de kosten behoorlijk oplopen. Er zijn bedrijven die bieden u graag een nieuw perspectief op een effectieve besteding van uw tijd aan de personeels- en salarisadministratie.

Op korte termijn levert het outsourcen van de salarisadministratie misschien significante tijdswinst op. Vergeet niet dat er door software steeds meer mogelijk wordt gemaakt. Als je elke maand zelf de salarisadministratie doet, blijf je als organisatie meer betrokken en houd je een beter overzicht dan wanneer je elke maand een rapport ontvangt van het salariskantoor. Door de loonadministratie zelf te doen, houd je inzicht in je grootste kostenpost: je medewerkers.

Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salaris workflow goed te begrijpen. Met die nieuwe systemen verloopt de salarisadministratie super efficiënt door de integratie met onze complete bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Met online systemen kunt u online beheren de salarisadministrateurs efficiënt uw personeelsbestand en verzorgen uw loonstroken, loonmutaties, loonaangiftes en jaaropgaven. Een complete loonadministratie uitbesteden lijkt misschien een flinke stap, maar met dit soort systemen haalt u expertise en rust binnen, terwijl u uw zorgen over personeelsadministratie de deur uit helpt. Binnen een organisatie maakt de salarisadministratie ofwel deel uit van de financiële administratie, ofwel van de afdeling personeelszaken.

Debiteuren- Crediteurenbeheer

Debiteurenbeheer, crediteurenbeheer of allround administratieve werkzaamheden. Het is in de eerste plaats het stroomlijnen van uw debiteurenadministratie, variërend van de orderbon en het formuleren van de betalingscondities en algemene leveringsvoorwaarden, tot het inboeken van de ontvangen factuurbedragen. Een financieel administratief medewerker houdt de dagboeken en kwantiteitenregistraties bij en verricht de activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer. Hieronder vind je de verschillen tussen debiteuren en crediteuren en wat verstandig is om te doen.

Crediteurenbeheer

Crediteuren zijn: Klanten/bedrijven/ personen die u nog geld dient te betalen voor hun geleverde diensten. De maandelijkse controles van je administraties, waaronder het opschonen van openstaande crediteuren, en debiteuren; Het beantwoorden van vragen van de klant; Als je de debiteurenadministratie goed op orde houdt heb jij altijd inzicht in wie er nog moet betalen. In de crediteurenadministratie kun je precies zien welke facturen je nog moet betalen. Je bewaakt de posities betreffende crediteuren, debiteuren, kapitaal, ratio's, betalingstermijnen, rekening courante en de kosten.

Debiteurenbeheer

Debiteuren zijn klanten welke een factuur (rekening) is gestuurd maar welke nog niet hebben betaald. Het gaat om een tijdelijke functie van 6 maanden (met mogelijkheid tot vast ). In deze rol verricht je diverse administratieve werkzaamheden zoals crediteuren en debiteuren administratie. U voert succesvol debiteurenbeheer als de debiteurenpost ten opzichte van uw omzet zo laag mogelijk is. Met andere woorden, als de facturen op tijd en in hun geheel worden betaald. Door minstens eens per week je nog niet betaalde verkoopfacturen op een rijtje te zetten, kun jij op tijd herinneringen sturen naar debiteuren van wie jij nog geld krijgt. Voor het beheren van de openstaande facturen van je klanten, kun je dit gratis sjabloon voor debiteurenbeheer gebruiken. Debiteuren zijn klanten aan wie een factuur (rekening) is gestuurd maar die nog niet hebben betaald.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.