Waarom iedere ondernemer moet investeren in BHV-training

8 juli 2024 12:54

Waarom iedere ondernemer moet investeren in BHV-training

Het ondernemerschap is een uitdagend en veelzijdig bestaan. Als ondernemer moet je eigenlijk van alle markten thuis zijn en dat betekent dus veel meer dan alleen maar winst maken. De veiligheid in en om je onderneming is daarbij een belangrijke factor, met het welzijn en de veiligheid van je medewerkers op de eerste plaats. Dat is ook bij kleinere bedrijven essentieel, maar het is nog belangrijker én meer omvattend als je veel werknemers hebt en er sprake is van bepaalde risico’s. Daarom is het belangrijk om te investeren in veiligheid, in de breedste zin van het woord. Om te zorgen voor veiligheid op de werkvloer is het belangrijk dat een aantal van je mensen weet wat ze moeten doen bij noodgevallen. In dit artikel bespreken we dan ook waarom iedere ondernemer zou moeten investeren in BHV-training.

Snel handelen en effectieve hulpverlening

In noodsituaties zoals brand, ongevallen of een plotselinge hartaanval, tellen de eerste minuten. Het hebben van goed opgeleide BHV’ers binnen je bedrijf zorgt ervoor dat er snel en effectief hulp geboden kan worden nog voordat professionele hulpdiensten ter plaatse zijn. Dit kan van levensbelang zijn en de impact van een incident aanzienlijk beperken. Tijdens de BHV training leren de cursisten hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties. Na de training kunnen ze eerste hulp verlenen, reanimeren, kleine brandjes bestrijden en ze weten hoe het pand ontruimd moet worden. Dit zijn allemaal belangrijke factoren die ertoe bijdragen dat een klein probleem zich niet ontaardt in een ramp en dat er levens worden gered.

Tijdens een BHV training komen de volgende 4 aspecten aan bod:

  1. Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp verlenen, zoals reanimatie & AED, gebruik van verbandmiddelen, slagaderlijke bloedingen, en hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken en elektriciteitsongevallen.
  2. Een brand beperken en bestrijden.
  3. Een ontruiming begeleiden.
  4. Het benaderen van een of meerdere slachtoffers, beoordelen van bewustzijn van het slachtoffer, toepassen van de stabiele zijligging, wat te doen bij een verslikking, symptomen en hoe je als BHV’er dient te handelen bij diverse ziektebeelden.

Verhoogd veiligheidsgevoel en productiviteit

Als je weet dat er een aantal mensen in je omgeving zijn die kunnen reanimeren en weten wat er gedaan moet worden in noodsituaties, geeft dat een veilig gevoel. Dat geldt uiteraard ook op de werkvloer. Voor je werknemers is de wetenschap dat ze altijd op iemand kunnen terugvallen en op wie ze kunnen bouwen bij noodgevallen een hele geruststelling. Dat zorgt voor een vertrouwd gevoel, een verbeterde werksfeer en draagt bij aan de creatie van een zo goed mogelijke werkplek. Dat vertrouwen kan zelfs leiden tot een hogere productiviteit! Bovendien leren BHV’ers tijdens hun training ook om risico’s te signaleren en te voorkomen, waardoor de kans op incidenten überhaupt verkleind wordt.

Lagere verzekeringspremies

Wanneer je onderneming investeert in risicomanagement en veiligheid kun je veelal profiteren van lagere verzekeringspremies. Door een voldoende aantal opgeleide BHV’ers in huis te hebben, laatje zien dat je risicomanagement serieus neemt en dat je maatregelen getroffen hebt om incidenten te voorkomen en effectief te kunnen handelen, mocht het toch misgaan. Veel verzekeraars bieden kortingen en op die manier kun je de kosten van de trainingen op termijn zelfs eruit halen.

Wettelijke verplichting

Als je bovenstaande punten hebt gelezen, begrijp je waarschijnlijk wel waarom het voor veel ondernemingen wettelijk verplicht is om een aantal BHV’ers in huis te hebben. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Deze wet verplicht werkgevers om adequate maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Dit omvat bijvoorbeeld regels en eisen omtrent brandveiligheid, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanwezigheid van een aantal BHV’ers. Daarbij is er natuurlijk veel afhankelijk van de grootte en aard van een bedrijf en de risico’s die de onderneming met zich meebrengt. Door een aantal werknemers een BHV-training aan te bieden, voldoe je dus niet alleen aan je morele plicht als werkgever, maar ook aan je wettelijke verplichtingen.

Al met al is BHV training dus om meerdere redenen een goede en slimme investering. Als ondernemer verlies je natuurlijk het ‘kosten-batenplaatje’ niet uit het oog. Je voldoet aan de wettelijke verplichting, zorgt voor een fijne, veilige werkvloer en profiteert mogelijk van lagere kosten voor je verzekering. Hierdoor wegen de kosten van de training ruimschoots op tegen de voordelen op korte en lange termijn. Na een simpel optelsommetje blijkt dan ook dat elke onderneming eigenlijk niet vroeg genoeg kan beginnen met het opleiden van BHV’ers. Het zorgt voor een veiligere en prettigere werkomgeving voor iedereen en kan letterlijk het verschil uitmaken van leven of dood. Kom vandaag nog in actie en investeer in de veiligheid en het welzijn van je medewerkers door BHV-training aan te bieden. Zo draag je bij aan een veiligere toekomst voor je medewerkers, je onderneming en de omgeving!

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.