Waarmee u rekening moet houden als directeur van een GmbH

11 oktober 2018 12:25

Waarmee u rekening moet houden als directeur van een GmbH

Wie veel zaken doet in Duitsland, denkt na over de oprichting van een GmbH. Vaak zijn het commerciële redenen die hier de doorslag geven. De afstand tot de Duitse markt wordt verkleind, zakendoen met een GmbH is vertrouwd voor Duitse zakenpartners, men wordt aantrekkelijker voor werknemers, en zo zijn er nog meer redenen voor deze stap. Een Duitse dochtervennootschap is betrekkelijk eenvoudig en gemakkelijk op te richten.

Men doet er echter goed aan om zich te realiseren dat een Duitse GmbH ook allerlei (juridische) plichten met zich mee brengt. Dat geldt met name voor de directeur. Ute Acker, specialist voor Nederlands-Duits ondernemingsrecht bij HELEX Advocaten & Rechtsanwälte verduidelijkt een aantal belangrijke punten rondom de directeur van een Duitse GmbH.

Wie kan Geschäftsführer worden?

Alleen een persoon en niet een vennootschap kan directeur van een Duitse GmbH worden. Dat is dus  anders dan in Nederland. In de praktijk is het vervolgens vaak de DGA van de Nederlandse onderneming die dan ook in Duitsland Geschäftsführer gaat worden. Soms gaat het ook om een werknemer van de Nederlandse moeder, bijvoorbeeld de Sales Director. Soms wil men een Sales Manager of verkoopmedewerker in Duitsland tot bestuurder maken. Dat is allemaal mogelijk, maar vraagt wel telkens een andere aanpak.

Benoeming en aanstellingscontract

Voor de DGA of werknemer die naast zijn andere taken bestuurder van de GmbH gaat worden, volstaat een simpel benoemingsbesluit en de inschrijving in het Duitse Handelsregister. Bij oprichting van de GmbH gebeurt dat tegelijkertijd met de inschrijving van de GmbH in het handelsregister.

Let u ook op de fiscale implicaties van de activiteiten als Geschäftsführer.

Wordt een buitenstaander – in Duitsland – aangetrokken om Geschäftsführer van de GmbH – te worden, is het volgende van belang. Een bestuurder van een Duitse GmbH is nooit werknemer, hij heeft een eigen juridische positie en valt niet onder de arbeidsrechtelijke regelgeving. Dat brengt onder andere met zich mee dat het contract met deze vrij uitvoerig en complex is.

Handelen als ‘zorgvuldige koopman’

De Geschäftsführer is – net zoals de bestuurder van een B.V. – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de GmbH. Hij dient hierbij te handelen als een ‘zorgvuldige koopman’ en alle geldende wet- en regelgeving in acht te nemen.  Doet hij dat niet, kan hij tegenover de vennootschap of tegenover derden persoonlijk aansprakelijk zijn.

Zo is de bestuurder o.a. persoonlijk aansprakelijk voor het tijdig en correct doen van aangifte en betalen van belastingen en het afdragen van de sociale premies. Dat geldt ook in geval van nalatigheid en fouten. Een Geschäftsführer komt daar niet onderuit door te wijzen naar de salarisverwerker of het administratiekantoor dat voor hem de zaken bijhoudt. Het voeren van een onvolledige of geen administratie kan tot (hoge) boetes en ook tot strafrechtelijke vervolging leiden.

Onderneming in zwaar weer? Neem tijdig maatregelen

Gaan de zaken minder goed en komt de onderneming in zwaar weer, wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder navenant groter. Anders dan in Nederland is de Geschäftsführer van een Duitse GmbH wettelijk verplicht om het faillissement van de vennootschap aan te vragen zodra er sprake is van betalingsonmacht, maar vooral ook als er sprake is van Überschuldung. Dat is geval als het vermogen van de vennootschap de verplichtingen niet meer dekt. Is men te laat met de faillissementsaanvraag, kan dit o.a. leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid voor alle schulden die in deze fase zijn aangegaan. Men moet daarnaast ermee rekening houden dat de curator aangifte doet wegens het te laat aanvragen van het faillissement; dit resulteert geregeld ook in strafrechtelijke vervolging .

De verplichting faillissement aan te vragen zorgt in de praktijk vaak voor problemen. Omdat men vanuit het Nederlands perspectief vaak onvoldoende bekend is met de verplichtingen van een Geschäftsführer in tijden van zwaar weer, wordt de onderneming te lang voortgezet in de hoop het tij nog te keren. Het is van groot belang om tijdig advies in te winnen.

Overweegt u de oprichting van een Duitse GmbH of een aanstelling als bestuurder van een Duitse GmbH? Neem contact op met Ute Acker, advocaat & Rechtsanwältin bij HELEX  Advocaten & Rechtsanwälte in Rotterdam, e-mail u.acker@helex-advocaten.com, tel: 010 – 310 08 93. www.helex-advocaten.nl

 

 

 

 

 

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.