‘Waar leren werkt’

15 oktober 2020 11:58

‘Waar leren werkt’

Dit is niet zonder reden de slogan van het Friesland College. Niet alleen volgen maar liefst 9.000 studenten één van de 130 MBO-opleidingen, ook bedrijven en instellingen weten het Friesland College te vinden. “We zijn partner in het opleiden van medewerkers voor de toekomst en partner in het leven lang ontwikkelen”, zegt Krista Jansen, die de contacten met de Friese werkgevers legt en onderhoudt. “Alleen door samen te werken kunnen we de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt te lijf gaan”, voegt Carlo Segers, Voorzitter College van Bestuur er aan toe. “En de creatieve industrie speelt daarin een belangrijke rol”, is de overtuiging van directeur opleiding creatieve industrie Sicco Piekeboer.

“De creatieve industrie is inmiddels een topsector in Nederland, waarin miljarden omgaan”, geeft hij aan. “Het is niet altijd zichtbaar, maar wel gigantisch groot en cruciaal voor de toekomst van de provincie Fryslân. Vooral omdat dankzij digitalisering en robotisering groei gerealiseerd kan worden.”

Schaarste

“De prognose geeft aan dat over 20 à 25 jaar de Friese arbeidsbevolking met circa 20 procent is gedaald”, zegt Segers. “Dat is een behoorlijk percentage, wat betekent dat de schaarste aan arbeidskrachten in Fryslân blijft bestaan. Er is veel creativiteit voor nodig om de arbeidsproductiviteit op peil te houden. En hoewel er wel het een en ander in beweging komt, is mijn indruk dat het gros van ondernemend Fryslân deze ontwikkeling nog niet voorziet. Alleen door samenwerking en het aangaan van partnerships kunnen we dit te lijf gaan.”

Daarin past een vitale en duurzame inzet van mensen. “Daar zijn we volop mee bezig”, legt Jansen uit. “Niet alleen scholen we bestaande arbeidskrachten bij, maar ook zetten we in op zij-instromers, mensen die van werk naar werk moeten worden begeleid en ook in het sociale domein is nog veel arbeidspotentieel aanwezig.” Zo is het Friesland College betrokken bij een project van een zorginstelling, waarbij 400 zittende medewerkers naar een hoger niveau worden gebracht. “En daardoor komen er ook weer nieuwe functies beschikbaar. Zo moet elke organisatie zich steeds aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden en dat geldt zeker ook voor het MKB.”

Veranderingen

“Elke ondernemer zou naar zijn strategische personeelsplanning moeten kijken en zich moeten afvragen wat dit voor de toekomst van zijn bedrijf betekent”, geeft Segers aan. “Ja, er komt een vergrijzingsgolf aan en er komen minder studenten vanuit de MBO’s en HBO’s, dat is duidelijk. Ook daarom is het van belang om de medewerkers voor te bereiden op die veranderingen in de markt, zodat de provincie Fryslân vitaal blijft en klaar is voor de toekomst.”

Piekeboer:” Het is van belang om het menselijke kapitaal in onze provincie te behouden. Daar kunnen wij een rol in spelen, door partijen bij elkaar te brengen en in te spelen op de ontwikkelingen. Wat is waar nodig en hoe kun je daar met onze opleidingen op inspelen. Daar gaat het om en het Friesland College staat daar neutraal in.”

“Onze omgeving vraagt om Werk Begeleidend Leren, naar het werk van morgen en overmorgen”, zegt Segers tot besluit. “Niets blijft hetzelfde, dat vraagt om een andere context. Dat vraagt om snel schakelen en goed meedenken en daar zijn we bij het Friesland College goed in.”

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.