Voorbij winst: Waarom omzet alleen niet voldoende is om succesvol te zijn als start-up

19 juli 2023 08:30

Voorbij winst: Waarom omzet alleen niet voldoende is om succesvol te zijn als start-up

Lydia Kothmeier (VP of Operations bij Storyblok)

De groei van start-ups wordt vaak beoordeeld op basis van één criterium - de omzet. En hoe belangrijk omzetcijfers ook zijn voor bedrijven in hun vroege ontwikkelingsfase, het is absoluut noodzakelijk om ook andere indicatoren in overweging te nemen, zoals tevredenheid en binding - van zowel medewerkers als klanten. Het behouden van talent en het binden van klanten draagt namelijk net zo veel bij aan de waarde van een bedrijf als de pure omzetcijfers en is daarom van cruciaal belang voor oprichters, investeerders en ondernemers bij het bepalen of een bedrijf daadwerkelijk op een gezonde en duurzame manier groeit.

Ongeacht de aard en sector van een bedrijf, cash is en blijft koning. Zonder voldoende liquiditeit kunnen immers noch rekeningen worden betaald, noch medewerkers worden beloond. Daarom moeten CEO's en CFO's - vooral van bedrijven in groeifasen - letten op indicatoren zoals de cash burn rate (snelheid waarmee financiële middelen worden verbruikt), run rate (periode waarvoor de financiële middelen voldoende zijn met de huidige cash burn rate) en cash on hand (beschikbare middelen).

Voor bedrijven in de SaaS-sector is het bovendien belangrijk om de jaarlijkse en maandelijkse terugkerende omzet als indicatoren te gebruiken. Deze helpen bedrijven om het aandeel van hun terugkerende omzet te bepalen. Om de trend en ontwikkeling van een bedrijf te analyseren, is het ook nodig om de groei en het verloop van klanten te volgen. Bedrijven moeten identificeren waar hun omzet vandaan komt, bijvoorbeeld uit welk verkoopkanaal of land, en hoe deze precies is samengesteld, uit individuele projecten of langetermijncontracten, om uiteindelijk strategieën af te leiden.

Groei door klantenbinding

Een andere belangrijke indicator bij het beoordelen van de bedrijfsgroei van start-ups is de klantenbinding. Daarom spelen de churn rate (klantverloop) en de netto-omzetretentie (groei van de terugkerende omzet van een bedrijf over een bepaalde periode) een centrale rol voor bedrijven die duurzaam willen groeien. Het binden van bestaande klanten is meestal veel goedkoper en sneller dan het werven van nieuwe klanten - en dat is vooral voor jonge bedrijven met beperkte middelen van cruciaal belang. Een netto-omzetretentie van meer dan 100 betekent dat de omzet uit nieuwe klanten de verliezen door opzeggingen overstijgt, waardoor duurzame groei kan worden gegarandeerd.

Bovendien mogen bedrijven nooit afhankelijk zijn van slechts één klant. Daarom is het belangrijk om het aantal klanten en de omzetverdeling te kennen - ook met het oog op de sector. En hoewel een brede klantenbasis en diversificatie van de omzet de basis vormen voor langetermijnstabiliteit, is er meer nodig om deze te behouden: de juiste verhouding van acquisitiekosten en omzet die klanten genereren.

Hoe duur zijn nieuwe klanten?

Om te controleren of de klantwervingskosten ook in de vorm van omzet weer in het bedrijf terugvloeien, kan de berekening van de Customer Lifetime Value/Customer Acquisition Cost Ratio worden gebruikt. Deze meet de relatie tussen de waarde van een klant gedurende zijn gehele klantrelatie voor een bedrijf en de kosten voor zijn acquisitie. Vervolgens is het zaak de meest waardevolle klanten te binden met gerichte maatregelen om de duurzame groei van het bedrijf te bevorderen. Naast klanten biedt echter ook een andere - vaak zeer onderschatte - groep mensen indicatoren die bijdragen aan het succes van start-ups: de eigen medewerkers.

Bedrijfswaarde verhogen met personeel

Om innovatieve ideeën te implementeren en concurrentievoordelen te behalen, zijn vooral jonge bedrijven afhankelijk van betrokken en gekwalificeerde medewerkers. Daarom moeten sterke werknemersbinding en hoge tevredenheid van werknemers altijd prioriteit hebben, want beide helpen om getalenteerde professionals aan te trekken en ze op de lange termijn te behouden. Bovendien heeft werknemerstevredenheid een positief effect op de productiviteit en prestaties en draagt het direct bij aan de groei van het bedrijf.

Ook hoge kosten van personeelsverloop kunnen bedrijven verminderen of zelfs vermijden, omdat werknemersbinding en -tevredenheid het risico van werknemersverloop en de daarmee verbonden kosten voor werving en inwerking verlagen. Langetermijnbinding aan het bedrijf betekent ook het behoud van bestaande knowhow. En dat draagt op zijn beurt aanzienlijk bij aan de waarde van start-ups.

Groei wordt dus niet gemeten aan slechts één indicator. De omzet is de basis en voorwaarde voor de groei van bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase. Maar om op de lange termijn succesvol te blijven, moeten start-ups net zoveel waarde hechten aan het binden en tevreden houden van medewerkers en klanten - alleen dan kunnen ze hun succes op de lange termijn veiligstellen.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.