Vergoeding voor om- en bijscholing

13 april 2022 12:27

Vergoeding voor om- en bijscholing

Er zijn middelen beschikbaar voor om- en bijscholing, de zogenaamde transitievouchers. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld door de Provincie Gelderland. Er is in de afgelopen periode al volop gebruik van gemaakt. Er zijn momenteel nog vouchers beschikbaar.

De doelgroep die gebruik kan maken van deze gelden zijn mensen die bedreigd worden met werkloosheid en zelfstandig ondernemers die hun arbeidsmarktpositie willen versterken woonachtig in het Rijk van Nijmegen (Druten, Wijchen, Beuningen, Nijmegen, Berg en Dal, Mook, Middelaar en Heumen). Het maximale bedrag van de vergoeding is €2500,-

Succesverhalen

Al meer dan 85 mensen hebben succesvol gebruik gemaakt van de transitievoucher. Het betreft altijd maatwerk en de scholing is toegespitst op de vraag van de deelnemer. Zo zijn er verschillende voorbeelden van ondernemers die een opleiding volgden om zelf het werk te kunnen uitvoeren wat zij normaal gesproken uitbesteedden. Hierdoor is hun arbeidsmarktpositie een stuk onafhankelijker en steviger geworden. Ook zijn er voorbeelden van mensen in loondienst die de stap naar een omscholing hebben gemaakt zoals het voorbeeld van iemand die meer dan 20 jaar in eenzelfde sector werkzaam was de stap naar technisch boomadvies heeft gemaakt en daar nu met veel plezier en toekomstperspectief in aan het werk is.

Leerwerkloket Rijk van Nijmegen

Iedere inwoner van het Rijk van Nijmegen met scholings- en loopbaanvragen kan kosteloos bij het Leerwerkloket terecht voor onafhankelijk advies en loopbaanbegeleiding op maat. Tevens is het Leerwerkloket een deskundig gesprekspartner voor werkgevers bij vragen over het opzetten van leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden.

Door deze expertise is het Leerwerkloket de plek waar je terecht kan om een aanvraag te doen voor de transitievoucher.

Hoe?

Wil je een aanvraag doen voor een transitievoucher? Heb je hulp nodig bij scholingsadvies? Ben je benieuwd naar de voorwaarden? Ben je nieuwsgierig naar succesverhalen van anderen die al gebruik hebben gemaakt van een voucher? Op de site van het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen vind je uitgebreide informatie. «

Rijk van Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21a
6534 AD Nijmegen
Telefoon 06-25 17 75 29
E-mail rijkvannijmegen@leerwerkloket.nl
rijkvannijmegen.leerwerkloket.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.