Toekomstbestendig ondernemen

21 maart 2022 10:03

Toekomstbestendig ondernemen

Recente ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, afhankelijkheid van onzekere ketens, samen met de steeds hogere eisen vanuit overheid en marktpartijen, laten zien dat duurzaam ondernemen belangrijker is dan ooit om je bedrijf toekomstbestendig te maken en te houden.

Verantwoord ondernemen

Overheden, bedrijven en consumenten vragen steeds vaker om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat is vandaag de dag een ‘licence to operate’. Verantwoord omgaan met ons milieu en dat van toekomstige generaties is daarin belangrijk, maar het gaat bijvoorbeeld ook over de manier waarop je omgaat met je personeel en zakendoet met partners in je keten. Binnenkort wordt een nieuwe Europese richtlijn ingevoerd die bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid (de Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). Die geldt vooralsnog alleen voor grotere bedrijven (250+ medewerkers), maar aangezien zij ook hun ketenpartners in het verhaal moeten betrekken, zal dit ook doorwerken naar MKB-bedrijven. Later gaat de CSRD ook voor MKB-bedrijven gelden. Het is dus zaak om je bedrijf of organisatie hierop tijdig voor te bereiden.

Toekomstbestendig ondernemen

Behalve een licence to operate biedt duurzaam ondernemen ook kansen om te innoveren, nieuwe markten te ontginnen en oplossingen te bieden voor de enorme uitdagingen waar onze samenleving momenteel voor staat. Impact ondernemen, circulair ondernemen, duurzaam innoveren, cradle to cradle, biobased economy, biomimicry ... hoe je het maar wilt noemen, het zijn kansen voor innovatieve bedrijven! Bedrijven die zich daarentegen niet tijdig aanpassen, lopen het risico om slachtoffer te worden van disruptie.

In ecosystemen overleven de soorten die zich het beste weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat geldt ook voor bedrijven. Slim anticiperen op de transities die momenteel gaande zijn, dat is toekomstbestendig ondernemen!

Praktisch aan de slag

DZyzzion heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van bedrijven en organisaties bij integraal en structureel verduurzamen. Wij stellen een compleet Duurzaamheidsprofiel op van je bedrijf, met een schat aan aanbevelingen om praktisch aan de slag te gaan, brengen je milieuprestaties en je CO2-footprint in beeld en helpen je bij het in de praktijk brengen van duurzaam ondernemen.

Koploperprojecten

Dat doen we onder meer met de Koploperprojecten. Daarin gaan bedrijven en andere organisaties samen aan de slag om duurzaamheid op een structurele manier in de organisatie te borgen en daarmee toekomstbestendig te worden. We kijken niet alleen naar duurzaamheid van de interne bedrijfsvoering, maar ook naar de product- en dienstverlening en de waardeketen. Het project kent een systematische opbouw, van inzicht (nulmeting), via actie (duurzaamheidsagenda) naar communicatie (een authentiek verhaal). Er kunnen maximaal 15 bedrijven meedoen aan een Koploperproject. Ze krijgen individuele begeleiding en wisselen resultaten uit in een aantal leuke en inspirerende workshops. Zo leren ze ook veel van elkaar. Sinds 2010 deden er al meer dan 450 bedrijven mee in een van de ongeveer 45 Koploperprojecten.

“Wij deden al veel aan duurzaamheid, maar door het Koploperproject vielen alle puzzelstukjes op hun plek”

Henk Slik, PMF Industry Group, Uithuizen

Er starten regelmatig nieuwe Koploperprojecten. Wil je met jouw bedrijf ook duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? Laat het ons weten en we houden je op de hoogte. Naast de Koploperprojecten, kan je bij DZyzzion uiteraard ook terecht voor individuele begeleiding.

Contact: DZyzzion, Jaap de Vries, info@dzyzzion.nl.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.