Terug naar het ‘oude’ normaal: is dat een realistisch scenario?

1 juli 2020 14:44

Terug naar het ‘oude’ normaal: is dat een realistisch scenario?

Ongeacht hoe het ‘nieuwe normaal’ eruit gaat zien, zal iedere onderneming een eigen manier moeten vinden om de werkzaamheden binnen de huidige coronasituatie weer te ‘normaliseren’.

Het is duidelijk en logisch dat alle ondernemers terug willen naar het ‘normale’, nu we al zo’n lange periode van ontwrichting achter de rug hebben. Dit vergt een gedegen inspanning om dit op verantwoorde wijze te doen, aangezien we wel rekening moeten blijven houden met de huidige coronamaatregelen en vooral ook de verwachtingen die er vanuit de maatschappij zijn richting iedere onderneming. Iedere ondernemer heeft namelijk te maken met belanghebbenden, zowel intern als extern. En allen hebben dezelfde verwachting, namelijk dat de ondernemer alles in het werk stelt om het vertrouwen in de onderneming zeker te stellen.

Remco Kruit, local business field manager bij TÜV Rheinland Nederland is heel beslist in zijn mening: “Het probleem is dat we in Nederland te maken hebben met een veelheid aan regels en richtlijnen, die in deze coronatijd ook nog telkens veranderen. Een uitdaging dus, omdat dit veel onzekerheid met zich mee kan brengen. Medewerkers, klanten, leveranciers, gasten/bezoekers verwachten zekerheid met betrekking tot preventieve en beschermende maatregelen om daarmee het vertrouwen te hebben dat de ondernemer zijn of haar zaakjes goed voor elkaar heeft. Aan de andere kant heeft de ondernemer te maken met nationale overheidsregels, regels vanuit de veiligheidsregio, gemeentelijke verordeningen en soms zelfs richtlijnen vanuit de branche-of beroepsorganisaties.”

Zekerheid en vertrouwen

TÜV Rheinland is wereldwijd gestart met ondernemingen te helpen zekerheid te krijgen in genomen ‘çorona’ maatregelen, maar ook daarmee vertrouwen te scheppen bij de belanghebbenden van de onderneming. Ook in Nederland is deze start gemaakt, zeker nu we toegaan naar het nieuwe ‘normaal’, want naar de overtuiging van Remco Kruit komt het oude ‘normaal’ niet meer terug. We zullen rekening moeten blijven houden met huidige en toekomstige besmettingsgevaren.

Back to Business

De service ‘Back to Business’ van TÜV Rheinland Nederland bestaat uit een toetsing op afstand en een toetsing op de bedrijfslocatie(s) waarbij een branche-expert de onderneming toetst op alle actueel geldende regels en richtlijnen op het gebied van corona. Daartoe worden interviews afgenomen, eventuele schriftelijke documentatie doorgenomen en een rondgang gedaan door het bedrijfspand. In geval van meerdere vestigingen kan een steekproef worden genomen , maar kan ook iedere vestiging worden bezocht. De expert gebruikt een algemene toetsingslijst en een sectorspecifieke toetsingslijst. Ieder soort onderneming kan op dit vlak snel en adequaat worden doorgelicht. Wat de ondernemer tenminste als resultaat krijgt, is een verklaring waarin overzichtelijk de resultaten van de toetsing zijn opgenomen. In één blik is te zien of de onderneming volledig, gedeeltelijk of niet voldoet aan de eisen. Daarmee kunnen zo nodig aanvullende maatregelen worden genomen om wel volledig te voldoen of om de maatregelen verder te optimaliseren. Deze verklaring is te gebruiken op de eigen website, social media, op het bedrijfspand, als onderdeel van andersoortige communicatie met o.a. de klanten of zelfs als onderdeel van en vergunningaanvraag richting de gemeente. “Vertrouwen, vertrouwen en nog eens vertrouwen, dat is een zeer belangrijke bestaansvoorwaarde voor iedere onderneming” stelt Remco Kruit.

Voor meer informatie over Back to Business:

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

088 – 888 7 888

Mail: info@nl.tuv.com

https://www.tuv.com/netherlands/nl/

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.