Syplon maakt uw gebouwen toekomstbestendig

11 december 2018 12:25

Syplon maakt uw gebouwen toekomstbestendig

Waar vroeger een gebouw vooral in stand werd gehouden met minimale investeringen, is iedereen er tegenwoordig bewust van dat dit niet meer zo werkt. Door de EU, gasbevingsproblematiek en nationaal en regionaal beleid wordt van gebouweigenaren verwacht om anders met hun gebouwen om te gaan.

Wat betekent duurzaamheid eigenlijk?

Duurzaamheid en een goed binnenklimaat hebben volop de aandacht en worden ook steeds meer gebruikt om aan de omgeving kenbaar te maken hoe de organisatie in de maatschappij staat. Tot zover niet veel nieuws en ook nog goed te begrijpen. Echter, als het aankomt op concreet beleid en beslissingen waarvan het effect niet te overzien is, dan wordt het lastig. Vraagstukken waar organisaties mee worstelen zijn bijvoorbeeld; Gaan we nog investeren in een oud gebouw of gaan we voor nieuwbouw? Wat is duurzaamheid eigenlijk en wat betekent dat op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Hoe genereer ik budget om te investeren in energieneutraal? En wat betekenen de kreten energielabel, informatieplicht, Wet milieubeheer, BENG, circulair, Breeam, enz.?

Door de bomen het bos niet meer zien

Veel bureaus beginnen direct technische adviezen te geven over isoleren, zonnepanelen en warmtepompen. Wij merken dat gebouweigenaren al snel door de bomen het bos niet meer zien en in de kramp schieten. Er is zoveel te koop en er worden zoveel technische oplossingen bedacht dat de impact niet meer te overzien is. Organisaties merken dan dat het bouwbudget overschreden wordt, dat de exploitatiekosten hoger zijn, dat er toch nog veel energie verbruikt wordt en dat de gebruikers ontevreden zijn.

Beginnen bij het begin

Om dit te voorkomen zorgt Syplon voor overzicht bij haar opdrachtgevers. Onze aanpak is om eerst een duidelijke ambitieniveau te beschrijven (strategisch) met daarbij verschillende scenario’s (tactisch) met voors en tegens. De opdrachtgever kan op deze manier weloverwogen keuzes maken, wat ertoe leidt dat er dan gericht energie gestoken kan worden in het verder uitwerken van de gekozen scenario (technisch, financieel en operationeel).

Van belang is dat er een goede inventarisatie van de gebouwen wordt uitgevoerd om een score te geven in hoeverre deze kunnen voldoen aan (toekomstige) wetgeving en het gekozen ambitiescenario. Dit betekent dat je meer dan tien jaren vooruit moet denken waarbij de toekomstige onderhoudskosten en energiekosten een belangrijke onderlegger zijn (Total Cost of Ownership). Deze kosten beslaan namelijk circa 95% van de gebouwkosten.

Onafhankelijk en ervaren

Sinds 1987 heeft Syplon ervaring met het beheren en onderhouden van gebouwen. Met deze kennis weten wij aan welke knoppen er gedraaid moet worden om de kosten te minimaliseren.

Wilt u als gebouweigenaar ook geïnspireerd worden door onze werkwijze, neem dat contact op via 050-5735672, info@syplon.nl of www.syplon.nl.

Kenmerken van Syplon

  • Onderzoek, inspectie, advies en begeleiding
  • Nieuwbouw en bestaande bouw
  • 100% onafhankelijk
  • Werkt alleen voor gebouweigenaren
  • Bedient overheid en bedrijf
  • Hecht team met een gezonde kritische houding
  • Neemt de verantwoordelijkheid en die gaat heel ver
  • Ontzorgt en korte lijnen
  • Beheersbare, betrouwbare en betaalbare huisvesting

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.