Synerlogic future proof: het duurzame pad van een chemieproducent

12 oktober 2021 15:15

Synerlogic future proof:  het duurzame pad van  een chemieproducent

Bij een chemiebedrijf als Synerlogic denk je niet meteen aan duurzaamheid. Hoewel het 115-jaar oude bedrijf uit Duiven al jaren bezig is met duurzaamheid, heeft de buitenwereld hier nauwelijks weet van. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Synerlogic treedt naar buiten met nieuwe initiatieven en is op een missie om samen duurzame groei in hoogwaardige en veilige voeding mogelijk te maken. Een mooie uitdaging voor Greke Janssen, marketing & product manager en Teroeska Boterkooper, business development manager, om duurzaamheid voor het voetlicht te brengen.

Synerlogic levert ingrediënten en chemicaliën voor de voedingsmiddelenindustrie en industriële reiniging. Synerlogic verhandelt, produceert, (her)verpakt en distribueert voor klanten. Samen met klanten werkt Synerlogic aan duurzame producten, productie-, verpakkings- en distributie oplossingen van de toekomst, om zo de juiste oplossingen te leveren waar het nodig is en wanneer het nodig is.

Synerlogic DNA met de d van duurzaamheid

Veel van onze duurzame initiatieven ondernemen we omdat we dat intrinsiek van belang vinden”, zegt Greke Janssen. “We zijn een nuchter bedrijf en schreeuwen het niet van de daken.” Ze beschouwt het als een uitdaging, om de duurzame activiteiten van Synerlogic beter zichtbaar te maken. “Duurzaamheid zit in het DNA van dit bedrijf. Met elkaar, voor elkaar. Samen doen betekent voor ons ook samen met onze klanten en leveranciers.” Teroeska Boterkooper is sinds januari van dit jaar in dienst in een nieuwe rol als business development manager en werkt samen met Greke Janssen aan het bestaande portfolio en nieuwe ontwikkeling of verdieping van het bestaande aanbod. Samen zitten ze ook in het team dat duurzaamheid in de portefeuille heeft. “Vanaf minuut één ben ik betrokken bij het project ‘future proof‘ waarin we, door ook veel met klanten te praten, geïdentificeerd hebben wat belangrijk is in de snel veranderende wereld waarin we leven. “Duurzaamheid in en over de keten blijkt echt belangrijk en een speerpunt voor ons naar de toekomst.” Ze is opgeleid als levensmiddelentechnoloog, en heeft altijd gewerkt op het grensvlak van technologie en commercie eerst in de industrie, de laatste tien jaar bij een contract research organisatie. “Economische effectiviteit hebben we nodig om te kunnen investeren in duurzaamheid.”

Synerlogic heeft twee hoofdactiviteiten.

Een commercieel gerichte organisatie waar het ontzorgen van de klant in de levensmiddelenindustrie via productie, verhandelen en distributie centraal staat. Deze activiteit is gericht op duurzame, hoogwaardige en veilige voeding mogelijk maken samen met onze klanten”, schetst Greke Janssen. “De tweede activiteit is meer gericht rondom onze fabriek en warehouse. Die zetten we in voor productie en supply chain activiteiten voor derden. We bieden daarmee flexibele capaciteit, bijvoorbeeld voor bedrijven die regionaal willen produceren of extra capaciteit kunnen gebruiken.” Buiten de commerciële voordelen voor zowel Synerlogic als de klant, is het ook heel duurzaam. Want bij Synerlogic vindt je zowel inkoop, productie als warehouse onder één dak, waardoor je niet alleen transportbewegingen maar ook verspilling tussen schakels vermindert. Voor (buitenlandse) klanten betekent lokaal produceren dan ook tijdwinst en CO2-besparing. “Chemie en duurzaamheid zal bij menigeen wat wringen, maar ook op het gebied van chemie kun je veel aan duurzaamheid doen”, weet Teroeska Boterkooper. “We kopen groene energie in, we hebben ledverlichting, maar denk ook aan het beperken van de CO2-uitstoot en het besparen van water. Zo hebben we een groot deel van onze vrachtwagens vervangen en die rijden op de duurzamere Euro-6 diesel”, scherpt Greke Janssen aan.

Aandacht voor vitaliteit van collega’s

Als je het hebt over duurzaamheid denken heel veel mensen meteen aan milieu of energie. Bij Synerlogic denken we ook zeker aan het sociale aspect”, vertelt Teroeska Boterkooper. “Bij Synerlogic word je echt gewaardeerd en gehoord. We bekijken bijvoorbeeld of mensen op hun plek zitten, of ze lekker in hun vel zitten en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Het is zeker niet ondenkbaar dat iemand op een andere afdeling of zelfs buiten Synerlogic beter op zijn plaats is. Daar zijn we heel realistisch in.” Naast dit beleid op duurzame inzetbaarheid probeert Synerlogic ook bewustwording bij de medewerkers te vergroten. “Bij interne communicatie spreken we regelmatig over duurzaamheid om bewustwording bij onze collega’s te creëren en om te vragen een persoonlijke bijdrage te leveren”, stelt Greke Janssen. Sinds zij bij Synerlogic werkt gaat ze op de fiets naar kantoor. Dat mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds bespaart ze veel autokilometers en anderzijds draagt het ook bij aan vitaliteit. Ook heel duurzaam. “Dat stimuleren we ook bij onze collega’s.”

Future proof werken aan duurzaamheid Het is tijd om de losse duurzame activiteiten samen te brengen. “Teroeska en ik zijn onderdeel van ons interne Future Proof team. Op het gebied van duurzaamheid houden we ons zowel bezig met het ontwikkelen van het portfolio, als het zichtbaar maken van wat we al doen op het gebied van duurzaamheid”, legt Greke Janssen uit. “Duurzaamheid is intrinsiek van belang voor Synerlogic en duurzaamheid willen we onderdeel maken van de strategie.” Een master-stagiair Corporate Sustainability heeft hen aangeraden Global Reporting Initiative op het gebied van sustainability te gebruiken. De GRI bewerkstelligt een uniforme manier van werken, die je ook in de keten waar wij actief zijn kunt gebruiken. “In totaal staan er 37 indicatoren in de GRI waar je uit kunt kiezen”, verheldert Teroeska Boterkooper. “Je kunt niet op alle 37 gaan focussen. Bijvoorbeeld onze klant FrieslandCampina gebruikt de GRI ook. Ze hebben al aangegeven welke indicatoren zij gebruiken, en zelfs welke vijf echt een primair belang hebben, welke secundair en ook welke tertiair. Voorbeelden van indicatoren zijn: CO2-uitstoot, energieverbruik, innovatie, waterverbruik, supply chain management, aantrekkelijke werkgever voor het sociale aspect, hoogwaardige voeding, lokale betrokkenheid. Het zijn heel veel facetten. Innovatie is er ook een; dat spreekt mij natuurlijk enorm aan.”

Groen Gedaan!

Als meerdere bedrijven in de keten gaan werken met de GRI-methodiek kan Synerlogic afstemmen welke indicatoren gezamenlijk van belang zijn. Teroeska Boterkooper: “Pieter Janssen studeert Corporate Sustainability en met hem integreren we alle losse initiatieven van onszelf en van de ketenpartners. Zo kunnen we in de keten samen optrekken, van toeleverancier tot producent en van distributeur tot klant. De uniforme manier biedt ons de mogelijkheid om samen meer impact te realiseren en deze meetbaar te maken.” Sinds eind 2019 is Synerlogic lid van de Liemerse Alliantie, een lokaal initiatief dat bestaande bedrijven toekomstbestendig wil maken. “We zijn lid van de Liemerse Alliantie en hebben workshops en meetings hiervan bijgewoond. Deze samenwerking vinden we belangrijk in relatie tot de CO₂-prestatieladder en richt zich op energiebesparende maatregelen in de regio.” De inspanningen van Synerlogic blijven niet onopgemerkt. “We hebben erkenning ontvangen voor ons werk. Stichting Duurzaam heeft ons getoetst en die toetsing hebben we glansrijk behaald. Hiermee hebben wij het GroenGedaan!-keurmerk ontvangen”, aldus Greke Janssen.

Synerlogic
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven
Telefoon 026 – 318 67 03
E-mail info@synerlogic.nl
www.synerlogic.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.