Samen met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland werken aan de nieuwe toekomst

12 oktober 2020 11:44

Samen met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland werken aan de nieuwe toekomst

Wat we in Nederland nu al geleerd hebben van de coronacrisis is, als we met zijn allen de schouders eronder zetten, er zoveel gedaan kan worden in een korte tijd. Denk maar eens aan de razendsnelle uitbreiding van de ic-capaciteit of de vele goede doelacties van bedrijven voor zorgmedewerkers of verzorgingstehuizen.

Maar de crisis bracht ook veel onzekerheid voor werkgevers. Omzet die fors terugliep of helemaal weg viel, tijdelijke contracten die niet verlengd konden worden of zelfs onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf. Maar er waren ook sectoren waar juist extra handen nodig waren en nog steeds zijn, denk aan de zorg of de logistiek. WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland staat voor alle werkgevers in onze regio klaar om hen te helpen met personele vraagstukken.

Samenwerkingsverband lokale overheden en UWV

WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland bestaat nu een kleine 5 jaar en is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en het UWV. Daarin werkt ze actief samen met werkgeversorganisaties, sociale partners, scholen en kennisinstellingen om te kijken wat de regionale arbeidsmarkt nodig heeft. “Onze dienstverlening aan werkgevers richt zich op een viertal punten”, verduidelijkt Angèle Welting, directeur van WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland. “Ten eerste hebben we veel kennis van de arbeidsmarkt en van personele vraagstukken. Ten tweede adviseren we werkgevers over regelingen en instrumenten, recent ook over NOW en TOZO. Daarnaast kunnen we bedrijven helpen met hun personeelsplanning. We kijken daarbij ook waar de kansen liggen voor onze werkzoekenden. We kunnen als WSP Midden-Gelderland werkgevers een groot en divers aanbod van personeel bieden. Zowel mensen die recent in de WW of bijstand zijn ingestroomd, maar ook starters, jongeren die moeite hebben een baan te vinden, mensen met een beperking of juist ervaren 50-plussers. Tot slot bieden we één publiek vast aanspreekpunt, zodat werkgevers niet langs verschillende publieke loketten hoeven.

Forse instroom werklozen

De coronacrisis heeft er flink ingehakt. Dat merkte het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland ook. “We zien nu al een forse instroom van werklozen en we verwachten dat het er nog veel meer gaan worden”, constateert Angèle Welting. Het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland voorziet een risico dat in crisistijd vooral de meer kwetsbaren op de arbeidsmarkt verdrongen worden door direct en makkelijk inzetbare krachten. “Wij willen het gesprek aangaan met werkgevers om ook voor deze doelgroep banen te behouden of te creëren door bijvoorbeeld extra begeleiding, extra instrumenten of coaching on-the-job.” Een voorbeeld van zo’n extra instrument is de zogenaamde HARRIE-training, waar bestaande medewerkers een training krijgen om te leren omgaan met mensen met een arbeidsbeperking. “Daar staat ook een vergoeding tegenover voor de extra tijd die dit vraagt. Ook als het economisch minder goed gaat, verdienen deze mensen een plek. Ze werken net zo hard mee”, vult Manager Werkgevers Servicepunt Annuska Sip aan.

Kansen bespreken

Het WerkgeversServicepunt kijkt actief in de regio waar kansen zijn. “Bijvoorbeeld in de transport- en logistieksector voor de bevoorrading van de bouwmarkten en supermarkten, de productie van mondkapjes, extra schoonmaak van toiletten of in de beveiliging”, schetst Annuska Sip. Wat helder wordt, is dat ze er niet alleen zijn voor het invullen van vacatures. De serviceverlening van WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland gaat veel verder. Ze kan ook kijken naar het personeelsbeleid in de brede zin. “Wij weten welke regelingen er allemaal zijn en waar je aan moet denken bij ontslag. Zijn er mogelijk- heden voor omscholing voor mensen om ze elders in het bedrijf of in andere sectoren te kunnen inzetten”, legt Angèle Welting uit. “Zeg maar het hele spectrum van strategische personele planning. Juist nu moeten we breder kijken, over sectoren heen.”

Flexibiliteit

Deze crisis maakt duidelijk dat er veel flexibiliteit gevraagd wordt. Van de werknemers, van de zzp’ers en van de werkgevers. “Ondernemers die het lukt creatief en flexibel te schakelen, die redden het wel. Die komen deze crisis te boven”, zegt ze. “Voor werknemers geldt dat ze niet moeten kijken welke functie heb of had ik, maar juist welke competenties heb ik en hoe kan ik die elders ook inzetten. Waar liggen mijn kansen in de toekomst. Ook zij zullen flexibel moeten zijn. Blijf in jezelf investeren, is mijn devies.” “Door samenwerking met het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, de ROC’s en het LeerwerkLoket kunnen we mensen door middel van bij- en omscholing naar nieuwe banen bemiddelen. Onze accountmanagers weten waar die kansen liggen”, stelt Annuska Sip.

Maatschappelijke waarde

“Wat we zien, is dat we alleen samen effectief kunnen zijn”, stelt Angèle Welting. De samenwerking in de regio was al goed, maar is door de Corona-crisis alleen maar verder versterkt. “Juist door de handen in één te slaan met elkaar, als overheid, ondernemers en onderwijs, kunnen we onze arbeidsmarkt klaarmaken voor de toekomst”, aldus Annuska Sip. WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland wil werkgevers verleiden om arbeidsplaatsen te creëren voor iedereen. “Het is heel verleidelijk voor een ondernemer om bij het invullen van haar personele bezetting alleen te denken aan mensen die makkelijk te plaatsen zijn. Maar we moeten juist streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Soms vraagt dit financiële prikkels, extra begeleiding of het regelen van randvoorwaarden zoals kinderopvang of vervoer. Laten we samen de schouders eronder zetten om iedereen mee te laten doen. De crisis heeft wat ons betreft laten zien, dat het in de samenleving om meer gaat dan alleen economische waarde; een bedrijf kan ook wat toevoegen aan de maatschappij. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van alle medewerkers aan je organisatie”, Vindt Annuska Sip.

Strategisch partnerschap

“Wij zijn natuurlijk niet het enige kanaal waar werkgevers gebruik van maken voor hun personele vragen. Soms gebeurt dit via een uitzendbureau of gaat een werkgever een samenwerking met het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor aan. We beschouwen dat niet als concurrentie, maar omarmen juist de samenwerking. De meerwaarde van WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland zit in ons strategisch partnerschap en hoe we werkgevers kunnen adviseren en ondersteunen, ook in de spannende tijd waar we nu in zitten”, besluit Angèle Welting.

BENT U BENIEUWD WAT HET WERKGEVERSSERVICEPUNT IN DE REGIO VOOR U KAN BETEKENEN? NEEM DAN CONTACT OP MET:

UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen

(Samen met onze regionale partner

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen geven wij

invulling aan de banenafspraak)

www.wspnijmegen.nl

Werkzaak Rivierenland

(Werkzaak Rivierenland is een samenwerking

tussen gemeenten en UWV)

www.werkzaakrivierenland.nl

www.wsp-mg.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.