Samen kom je verder

17 mei 2019 12:13

Samen kom je verder

Naast mijn werk als directeur van Scalabor, zet ik mij ook op andere gebieden met veel energie in voor een zo inclusief mogelijke samenleving. Daarbij zie ik keer op keer hoe we door te verbinden en dwarsverbanden te leggen samen echt meer kunnen bereiken.

Bedrijvigheid in de regio

Deze maand had ik de enorme eer om gekozen te worden als voorzitter van VNO NCW Midden. De vereniging van ondernemers en werkgevers in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel die in totaal bijna 40.000 bedrijven in de regio vertegenwoordigt. Met als doel het ondernemersklimaat te optimaliseren. Ik deed al veel werk voor de vereniging in mijn rol als voorzitter voor Arnhem-Nijmegen en Gelderland – posities waar ik nu afscheid van neem – maar dit is een mooie volgende stap en een mooie combinatie met mijn werk voor Scalabor. Op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan bedrijvigheid in onze regio.

Welvarende samenleving

Want een goede economie vormt de basis voor een welvarende samenleving; werkgevers creëren banen, zorgen voor stabiliteit en kijken verder dan de dag van vandaag. Goed ondernemerschap betekent bovendien maatschappelijke betrokkenheid en zorg voor de omgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Hiervoor is een goed ondernemers- en vestigingsklimaat nodig waarin werkgevers elkaar ontmoeten en kennis kunnen delen. Ik geloof dat wanneer je wilt en je het samen doet er heel veel mogelijk is. Dat betekent verbinden, met elkaar in contact komen en gezamenlijke doelen nastreven.

Banenafspraak

Dat gezamenlijk optrekken werkt, blijkt ook uit de rapportages over de Banenafspraak. Even in het kort: bedrijfsleven en overheid hebben een aantal jaren geleden beloofd om uiterlijk in 2026 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Uit  de cijfers over het vierde kwartaal van 2018 bleek dat in onze regio inmiddels 2.220 reguliere banen gecreëerd zijn. Daarnaast zijn ook nog eens 1.744 mensen via detachering of uitzendcontracten aan de slag. En daarmee loopt de regio ver voor op de gestelde doelstellingen. Echt mooi om te zien dat werkgevers in onze regio de kansen van deze medewerkers zien en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van participatie nemen. Maar… het betekent ook dat van de 7.332 werkzoekenden in het register, er nog 3.368 niet aan het werk zijn. We zijn er dus nog niet, maar gaan vol goede moed samen verder aan de slag om zoveel mogelijk mensen naar zo passend mogelijk werk te begeleiden!

Netwerk inclusieve ondernemers

Dat doen we bijvoorbeeld ook met een platform voor inclusieve werkgevers, een gezamenlijke inspanning van Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland, Inclusief Midden-Gelderland, Gemeente Arnhem, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en Scalabor.

We organiseren periodiek bijeenkomsten waarbij we kennis delen over inclusief ondernemen. Dat zijn inspirerende middagen waarin we een kijkje nemen in deze wereld; door de ogen van bevlogen talenten, eerlijke ambassadeurs en interessante sprekers.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 20 juni 2019 van 15.30 tot 18.00 uur op de prachtige locatie van Alliander in Duiven. Ik nodig u graag uit voor deze inspirerende middag met een gezellige afsluiting!

Marcel Hielkema (49) is directeur-bestuurder van Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van VNO-NCW Midden. Marcel houdt wekelijks een blog bij: http://www.scalabor.nl/vandaag/

T: @MJAHielkema

M: m.hielkema@scalabor.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.