‘Als je eenmaal werkt, 
ga je beter in je vel zitten’

16 december 2016 09:52

‘Als je eenmaal werkt, 
ga je beter in je vel zitten’

pag-36-37Kansen zien en kansen geven. Dat kan hand in hand gaan voor ondernemers die openstaan voor de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerder dit jaar begon RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (AVV) in haar regio Westervoort met het project ‘Kwartiermaken voor mensen met een psychiatrische aandoening’: “We willen vooroordelen bij werkgevers wegnemen”, zegt projectleider Lucia Dijkstra. Uiteindelijk doel is mensen met een psychische aandoening weer te laten meedoen in de maatschappij, in vrijwillig of betaald werk.

Miranda Lether is kwartiermaker in Duiven en Westervoort. Ze is opgeleid als architect en werkzaam geweest bij verschillende organisaties en in haar eigen bedrijf, totdat zij psychisch in de knoop raakte. Die problemen zijn grotendeels overwonnen en zij is weer op vele fronten actief. “Ik sport, maak muziek en ben fractie-assistent van de PvdA in Westervoort. Én ik ben dus kwartiermaker, als vrijwilliger. Langzamerhand groei ik toe naar een volgende stap: betaald werk. Dat is nu mijn droom, al zou het maar één dag per week zijn.”

Mogelijkheden zichtbaar maken

Mensen als Miranda, met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid, komen niet makkelijk aan werk. “Werkgevers denken te vaak dat je niet kunt bouwen op mensen met een psychiatrisch verleden”, zegt Miranda. Om dit soort vooroordelen – want dat zijn het – uit de wereld te helpen is zij samen met drie andere ervaringsdeskundigen in Duiven aan de slag gegaan in het project Kwartiermaken van welzijnsorganisatie Mikado in Duiven/Westervoort. Lucia Dijkstra, die vanuit RIBW AVV bij Mikado werkt, begeleidt dit project. “Kwartiermakers gaan de boer op met hun verhaal en proberen door de bestaande beeldvorming over de arbeidscapaciteit van (ex-)cliënten heen te prikken. Wij willen bij bedrijven langs gaan om ze te laten zien wat de mogelijkheden en wensen van onze cliënten zijn. Zij hebben immers al de kracht getoond om uit een dal te klimmen en ze kunnen nog veel meer. De vier kwartiermakers willen de weg vrijmaken voor zichzelf en anderen door over hun eigen ervaringen te vertellen.”

Kopschuw

Lucia zocht steun bij MKB Duiven en vond weerklank bij het bestuur. Voorzitter Theo de Reus: “Voor de zomer hebben we een ledenbijeenkomst gehouden waarin de kwartiermakers over hun dromen hebben verteld. De aanwezige leden waren zeer gemotiveerd en gegrepen door de materie. Bij hen is de koudwatervrees wel weggenomen. Het balletje moet nu verder gaan rollen. De banen liggen voor het oprapen, maar ondernemers zijn kopschuw door alle nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet werk en zekerheid. Ze durven hun nek niet uit te steken en zijn ook onvoldoende bekend met wat er juist wél kan. Bijvoorbeeld hoe ze door een organisatie als RIBW AVV ontzorgd kunnen worden.”

Trots op je onderneming

Waarom zou je als ondernemer een herintreder aan een (leer)werkplek willen helpen? En wat is ervoor nodig? Theo de Reus: “Een ondernemer moet geloven in de toegevoegde waarde van diversiteit op de werkvloer. Vooroordelen als ‘het is te veel gedoe’, ‘je kunt niet op deze mensen rekenen’ moet je loslaten. MKB’ers hebben het druk, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft vaak niet de eerste prioriteit. Ten onrechte natuurlijk, want hoeveel voldoening geeft het om gemotiveerde mensen aan het werk te zien? Van blije mensen word je zelf blij.” Lucia Dijkstra: “Cliënten kunnen nuttig werk verrichten. Je moet ze niet overvragen, maar ieder mens heeft een bevlogenheid. Als je in staat bent de talenten en kwaliteiten van deze mensen te zien en op de juiste manier in te zetten, kun je trots op jezelf en je onderneming zijn. En voor de praktische kant bestaan allerlei vormen van ondersteuning en begeleiding, tot en met loonkostensubsidie en een no-riskpolis bij ziekte van de werknemer.”

“Als je eenmaal werkt, ga je beter in je vel zitten”, stelt Miranda Lether. “Voor mij betekent werken dat ik het gevoel heb dat ik ertoe doe. Ik heb een zinvolle dagbesteding en ik lever een bijdrage. Dat ervaar ik bij de PvdA-fractie. Het werk dat ik daar doe is aangepast aan wat ik aankan. Het zijn ‘hapklare brokken’, dat maakt het voor mij overzichtelijk.” Volgens Theo de Reus zouden ook bedrijven veel soorten werk in behapbare taken kunnen organiseren en aanbieden. “Kijk eens goed rond in je bedrijf”, zegt Lucia. “Past het om iemand hier een kans te geven? Heb je elkaar iets te bieden?”
Lucia Dijkstra is ervan overtuigd dat er nog veel te winnen is, voor (ex-)cliënten én voor werkgevers. “We hopen dat ondernemers de stap willen zetten om mensen een perspectief te bieden. Kansen zien hoort bij ondernemerschap. Kansen bieden ook, vinden wij. Het maakt je bedrijf completer.” «

Tekst: Arghje de Sitter // Fotografie: Ivo Hutten

 

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.