Pensioen, wat een gedoe

22 januari 2018 13:59

Pensioen, wat een gedoe

Per 01-01-2018 is er in pensioenland weer het één en ander veranderd. Immers is per 01-01-2018 de pensioenrichtleeftijd op 68 jaar komen te liggen. Dit houdt in algemeen beschaafd Nederlands in dat u en uw werknemers ervan uit moeten gaan dat de AOW leeftijd ook richting deze leeftijd zal gaan opschuiven.

De huidige AOW leeftijd ligt op 67 jaar en 3 maanden. Omdat de meeste pensioenfondsen en pensioenverzekeraars verwachten dat de levensverwachting zal stijgen de komende jaren en werknemers niet zitten te wachten op elke keer een losse aanpassing in de pensioenverzekering. Wordt er dus voor gekozen om de richtleeftijd en-bloc te wijzigen naar 68 jaar.

Dit houdt dus niet in dat u of uw medewerkers met 68 jaar pas met pensioen kunnen. U kunt gewoon op 67 jaar dan wel 67 jaar en 3 maanden met pensioen.

Deze wijziging heeft echter wel consequenties, immers verandert de pensioenregeling. Vaak staan werkgevers er niet bij stil dat het pensioen een secundaire arbeidsvoorwaarden betreft. Hierdoor is er vaak sprake met een koppeling in het arbeidscontract met als gevolg dat deze wijziging in het pensioen moet worden voorgelegd aan de betreffende werknemer.

Om deze reden moet het toekennen van een pensioen aan het personeel dan ook niet lichtvaardig worden gedaan. Een simpel voorbeeld hiervan is het volgende dossier. Werkgever X spreekt hierin met werkgever Y een contract af. Inzake het pensioen wordt er afgesproken dat 50% van de beschikbare premie wordt betaald door de werknemer. Ten tijde van het afsluiten van deze overeenkomst is er sprake van een brutostaffel wat inhoudt dat in de staffelpercentages alle kosten zitten verwerkt en derhalve 50% van de beschikbare premie neerkomt op de helft van de totale premie. Voorts wordt er in 2015 sprake van een netto staffel. Wat inhoudt dat alle externe kosten los worden gefactureerd van de beschikbare premie. In het bovenstaande voorval betekent het dan dat de werknemer niet 50% van de totaalpremie betaald maar 50% van de beschikbare premie. Wat vervolgens leidt tot een lastenverhoging van het bedrijf.

Het is dus zeker handig om hier een secure en goede adviseur in de hand te nemen. Wist u dat er in Nederland slechts 500 daadwerkelijke gecertificeerde kantoren zijn voor pensioenadvies?

Andries van Akelijen

Slotenmakerstraat 6

2672 GD Naaldwijk

www.hypotheekenpensioenadvies.nl

info@hypotheekenpensioenadvies.nl

0174-768118

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.