Payrollen nieuwe stijl zorgt voor meer zekerheid arbeidskracht

30 maart 2022 09:47

Payrollen nieuwe stijl zorgt voor meer zekerheid arbeidskracht

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden, kortweg WAB. Daardoor is het arbeidsrecht op diverse punten gewijzigd, waarbij het verschil tussen uitzenden en payrollen nog wel het meest in het oog springt. Voorheen golden bij payrollen dezelfde flexibele regels als voor uitzenden. Per 1 januari 2020 is dat niet meer het geval, waardoor vooral de positie van de payrollkrachten sterk is verbeterd. “De praktijk wijst echter uit dat er constructies worden bedacht die anders uitpakken dan in de wet wordt bedoeld”, zegt Erik Scholten van Comfort in Assen.

Advocaat Hendarin Mouselli van VRF Advocaten in Oisterwijk onderschrijft dat. “De wet zorgt ervoor dat payrollkrachten veel meer gelijk behandeld worden als werknemers in dienst van opdrachtgevers, maar de uitvoering is onvoldoende. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is de definitie van payrolling en de payrollovereenkomst op een zodanige manier in de wet omschreven, waardoor het ruimte geeft voor eigen interpretatie. En daarnaast vindt er geen handhaving op de naleving van regels plaats.”

En dat heeft gevolgen voor de medewerkers die via payrolling aan het werk zijn. Scholten:” Hun rechten zijn sinds 1 januari 2020 sterk verbeterd, tenminste wanneer je de wet- en regelgeving als payrollbedrijf volgt. Wij doen dat. We nemen daadwerkelijk alles over wanneer een bedrijf (een deel van) zijn medewerkers bij ons onderbrengt. Dan heb je het bijvoorbeeld over een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, doorbetaling bij ziekte, arbeidsvoorwaarden en een adequate pensioenregeling. Daarnaast is een payrollkracht sinds de WAB arbeidsrechtelijk qua rechtspositie gelijk gesteld aan medewerkers die in dienst van het bedrijf zelf zijn. Om die redenen is payrollen voor medewerkers veel aantrekkelijker geworden dan voor 1 januari 2020.”

Verstoort de markt

“Als bedrijf hebben wij veel geïnvesteerd om alle zaken die nu bij payrolling komen kijken goed te organiseren. Het feit dat andere bedrijven het minder nauw nemen met de regels, maakt het werken voor ons lastiger. Het verstoort de markt en dat is vervelend, want dat gaat ook ten koste van de medewerkers die als payrollkrachten aan het werk zijn.”

“De wetgeving zorgt ervoor dat arbeidskrachten die gepayrolled worden, een gelijke behandeling krijgen als andere medewerkers bij een bedrijf”, gaat Mouselli verder. “Gelukkig zien we dat veel werkgevers het wel goed doen en de regels naleven. Ook zij hebben last van de bedrijven die het minder nauw nemen en dat zorgt er mede voor dat imago van payrolling minder positief is dan je na invoering van de nieuwe wet zou mogen verwachten.”

Handhaving

Om het probleem op te lossen pleit Mouselli voor een verduidelijking van de definitie van payrolling, waardoor de leemte die nu nog bestaat wordt weggenomen. “Daarnaast kun je denken aan een betere handhaving, waardoor er uiteindelijk een situatie ontstaat die wel goed werkt.” Ze wijst daarbij op de Nederlandse Arbeidsinspectie die bevoegd is om te controleren, immers zonder handhaving zijn regels nutteloos. Daarnaast kunnen ook individuele werknemers, waarvan de rechten geschaad worden en vakbonden actie ondernemen. “Wij krijgen klachten van bedrijven die het wel goed willen doen, maar die zien dat collega’s er met het werk vandoor gaan.”

Adviseur

Comfort gaat intussen door met datgene waar ze sterk in zijn: salarisadministratie, payroll, flex, uitzenden en back office voor collega intermediairs. “En daarnaast treden wij op als adviseur voor onze opdrachtgevers”, zegt Scholten. “Comfort heeft alles voor personeelsinzet onder één dak en dat biedt voordelen voor onze klanten. We kunnen objectief adviseren en een combinatie van oplossingen aanbieden.”

“Ja, wij zijn blij met de nieuwe wet WAB. Voorheen stond payrolling bekend als een verkapte vorm van uitzenden, payrolling nieuwe stijl is precies het tegenovergestelde. Het ontzorgd de werkgever volledig, terwijl de payrollkracht dezelfde rechten heeft als de vaste medewerkers. Voor de medewerker maakt het dus niet meer uit of je vast in dienst bent of als payrollkracht. Bij payrolling staat voorop dat de werkgever geen omkijken naar alle arbeidsrechtelijke zaken heeft. Comfort kan alle werkzaamheden rondom personeel uit handen nemen. Dat doen we met payrollen 2.0, zoals wij het noemen. Dankzij de nieuwe wet is payrollen nu precies datgene waarvoor het bedoeld is. Nu moeten we er met elkaar voor zorgen dat de WAB zodanig wordt uitgevoerd dat er een level playing field ontstaat. Dat is goed voor werkgevers, werknemers en intermediairs.”

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.