NOW: wat weten we op dit moment? 

25 maart 2020 15:50

NOW: wat weten we op dit moment? 

Vorige week heeft minister Koolmees besloten dat de regeling omtrent werktijdverkorting in verband met de coronacrisis is afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Het ministerie is op dit moment bezig met de uitwerking van die regeling.  NOW biedt werkgevers recht op een vergoeding in de loonkosten tot maximaal 90% van de loonkosten. De grondslag voor de tegemoetkoming is een omzetverlies van minimaal 20%. Om in aanmerking te komen voor de regeling is het niet toegestaan medewerkers op bedrijfseconomische gronden te ontslaan.

Dit laatste punt roept bij veel werkgevers vragen op. Op de meeste vragen is helaas nog geen antwoord te geven omdat de regeling nog niet is uitgewerkt. Köster Advocaten heeft een speciaal Corona-team ingericht, om vanuit diverse disciplines oplossingen te bieden aan werkgevers. De belangrijkste arbeidsrechtelijke vragen over NOW, zijn hieronder opgenomen.

Gaat het alleen om de loonkosten voor de werknemers voor wie er geen werk meer is?

De verwachting is dat een compensatie wordt gegeven op de totale loonsom. Wanneer je bijvoorbeeld 50% omzetverlies lijdt, zul je naar verwachting recht hebben op een vergoeding van 45% van je loonsom, ongeacht of je werknemers aan het werk zijn of niet.

Mag ik betaling van het vakantiegeld uitstellen?

Om voor de regeling in aanmerking te komen, is een werkgever verplicht om 100% van het loon waarop de werknemer recht heeft door te betalen. Of aan deze voorwaarde wordt voldaan als het vakantiegeld later wordt betaald, is helaas nog niet duidelijk. De verwachting is echter dat de regeling bekend zal zijn ruim voor het moment dat vakantiegeld betaald moet gaan worden. Tegen die tijd zal er dus meer informatie beschikbaar zijn en kan op basis daarvan een definitieve beslissing genomen worden.

Over welke periode wordt de omzetberekening gedaan?

De maatregel geldt voor verwachte omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De verwachting is dat het verder zal gaan om de omzet over de periode dat een vergoeding in de loonkosten wordt gevraagd. Die vergoeding kan worden gevraagd met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020 voor een periode van 3 maanden, maar het is goed denkbaar dat ook gekozen kan worden voor een later ingangsmoment als de verwachte omzetdaling pas op een later moment zal intreden.

Wat behoort tot de omzet die meetelt?

Dit zal uitgewerkt worden in de maatregel. Te verwachten is dat hierbij gerekend wordt met het reguliere omzetbegrip zoals ook gehanteerd wordt in jaarcijfers. Sommige ondernemers factureren op dit moment in een versneld tempo hun orders uit om hun liquiditeit op peil te houden. Het is de vraag of dat verstandig is omdat daarmee omzet juist tijdelijk wordt verhoogd.

Wat wordt er verstaan onder het verbod tot ontslag op bedrijfseconomische gronden?

Dit antwoord is niet eenduidig te geven. Op de website van Köster Advocaten treft u een uitwerking van deze vraag, voor vijf veelvoorkomende situaties en contracten: www.kadv.nl/actueel. Op die pagina wordt ook nieuwe informatie gepubliceerd, zodra die bekend is.

Belt u voor vragen, oplossingen en de meest actuele stand van zaken rondom de NOW met het Team Arbeidsrecht van Köster. Contactpersoon is Maarten Tanja, bereikbaar via tanja@kadv.nl. Het Köster Corona team kunt u benaderen via Robert van Heeringen (vanheeringen@kadv.nl). De gegevens van ons kantoor:

Köster Advocaten

Dreef 22

2012 HS  Haarlem

023 5125 025

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.