Nederland eet meer plantaardig

18 oktober 2017 15:34

Nederland eet meer plantaardig

Ondernemer Jeroen Willemsen is een ambitieuze man. Hij richtte onder andere Ojah BV op, producent van een nieuwe generatie vleesvervangers, waarmee partijen als De Vegetarische Slager en de Dutch Weed Burger hun merk konden laden. Maar Willemsen heeft grotere plannen. Hoe krijg je heel Nederland zover dat ze meer plantaardig eiwit gaan eten? Willemsen besefte zich dat alleen het aanbieden van vleesvervangers, niet voldoende is. Maar wat moet je dan wel doen? En hoe?

Het antwoord bracht DuurzaamDoor.

Met behulp van dat kennisprogramma is een aanvankelijke insteek van Jeroen Willemsen uitgegroeid tot een groter geheel, met veel potentie om zijn uiteindelijke doelstelling te bereiken: naar een gezondere en duurzamere balans van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in ons dieet. Het werd groter en breder en vooral ook doeltreffender dan Willemsen aan het begin in gedachten had. De realisatie van de Green Protein Alliance werd een feit.

Neem grote retailers zoals Jumbo en AH. Laat ze samenwerken met grote én kleinere producenten zoals Alpro, Menken Orlando, SoFine, HAK, Zeewaar, Rotterzwam en BoonBonen. Voeg daarbij dan het ministerie van Economische Zaken en partners zoals Het Voedingscentrum en Natuur&Mileu en voilà……een in, hoge mate, potentiele succesvolle cocktail om Nederland meer plantaardig te laten eten is een feit. Want consumptie van meer plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten is niet alleen noodzakelijk vanwege energie-, water- en landbouwgrond vraagstukken. Of om de wereldbevolking op termijn te kunnen blijven voeden. Een menu met een goede balans tussen plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten is ook gezonder en in lijn met de nieuwe Schijf van 5.

Dus voldoende redenen om Nederlanders te bewegen om meer plantaardig voedsel te laten eten. Maar hoe? “Ik heb mooie ervaringen beleefd met de bedrijven die ik heb opgericht en begeleid”, vertelt Jeroen Willemsen. “Maar de frustratie die ik had waren de vertragende ervaringen, zoals te lang blijven hangen in de onderzoek modus en je niet richten of niet kunnen richten op waar het allemaal om draait: de consument. Ik realiseerde mij dat, om consumenten écht te kunnen bereiken, je deze moet kennen en activeren. Door niet alleen het aanbieden van mooie en smakelijke producten, maar ook door het publiek voor te lichten over de voordelen van plantaardige eiwitten. En ik realiseerde mij ook dat dit niet alleen door individuele bedrijven moet worden gedaan.”

“Via ons netwerk nam Jeroen Willemsen contact met ons op.” Aan het woord is Margrethe Brongers van DuurzaamDoor, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Samen met haar collega René Bruins heeft zij het initiële idee van Willemsen begeleid en ervoor gezorgd dat zijn idee uitgebouwd werd tot wat het nu is. “Aanvankelijk was zijn insteek om via alleen ondernemers zijn doelstelling te bereiken. Zijn doelstelling vonden wij reuze interessant, waarmee wij hem graag op weg wilden helpen. Maar een van de eerste acties die wij ondernamen was om een stap terug te doen. We moesten ons eerst goed realiseren wat er zich precies afspeelde in het speelveld om vervolgens te concluderen wat er dan nodig was. Wij vroegen ons dus ook af of alleen betrokkenheid van ondernemers wel de juiste insteek was om zijn doelstelling te halen. En zo nee, wat dan wel?”

Uiteindelijk werd besloten om eind 2015 een expertmeeting te houden. Uit die meeting kwam het belang van samenwerking tussen bedrijven én partners zonder een commerciële inzet sterk naar voren. Een van de genodigden was Lucas Simons, oprichter/CEO van NewForesight. Een expert uit een aanpalend gebied, wat belangrijk is omdat hij vanuit die positie sneller over grenzen heen kan denken. Hij stelde uiteindelijk voor om een alliantie plantaardige eiwitten op te richten met als doel om markttransformatie te versnellen. En zo werden de eerste contouren van de Green Protein Alliance zichtbaar.

“Ik zie dat de medewerkers van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, waartoe DuurzaamDoor behoort, beschikken over een speciale positie binnen de gehele overheid”, vervolgt Willemsen. “Mijn ervaring is dat zij beschikken over een binding met de uiteindelijke doelgroep, de consument. Daarnaast weten zij vaak een gezonde balans te vinden tussen publiek en privaat. De mensen van DuurzaamDoor, hebben mij begeleid bij het opzetten van een publiek/privaat samenwerkingsverband, waarbij diversiteit van groot belang was. Met grote en kleine spelers. Met commerciële en ideële belangen, maar ingestoken vanuit de consument en markt. De medewerkers van DuurzaamDoor hebben mij daarnaast het vertrouwen gegeven, dat ik op het goede pad zat en hebben mij gestimuleerd om buiten de gebaande paden om te exploreren. Maar zij hebben ook gewoonweg geholpen met praktische zaken in de beginfase om de oprichting van Green Protein Alliance te realiseren. En wat voor de alliantie heel belangrijk was, is de ondersteuning van DuurzaamDoor bij de contacten met het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie dat uiteindelijk een belangrijke pijler is binnen de alliantie.”

Achteraf gezien heeft DuurzaamDoor de opzet van de alliantie op drie hoofdzaken aangestuurd. Ten eerste hebben de medewerkers meegedacht over een effectieve aanpak en ‘denkers’ van buiten het speelveld mee laten denken om te komen tot een organisatie die nog effectiever zou zijn dan iedereen aanvankelijk in gedachten had. Ten tweede hebben de medewerkers gewezen op bestaande regelingen om de startfase te kunnen realiseren. En als laatste hebben ze hun contacten ingezet om Green Protein Alliance te funderen bij het ministerie van Economische Zaken.

Tijdens het eerste Green Protein Event op 16 februari 2017 presenteerde de alliantie haar Green Protein Growth Plan. Met een gemeenschappelijk gedragen ambitie: samen naar 50-50 in 2025, ofwel een dieet dat niet bestaat uit 65% dierlijke en 35% plantaardige eiwitten, maar letterlijk in evenwicht. De GPA is inmiddels een vereniging met 22 leden en 5 partners. Het plan geeft natuurlijk ook een antwoord op de vraag hoe dit te realiseren. Het antwoord ligt in het unieke samenwerkingsverband tussen koplopers in de voedingsbranche met als gezamenlijke doel om de consumptie van plantaardige proteïne een flinke impuls te geven. Beter voor mens en milieu én het levert nieuwe marktkansen op.

Willemsen: “Alle leden investeren en willen uiteraard daar iets voor terug zien. Wij hebben daarom ook een aantal kristalheldere en meetbare targets gesteld: groei van de markt en verandering in consumentengedrag. Er zijn bijvoorbeeld in de eerste helft van 2017 door de GPA leden al 33 nieuwe green-protein producten geïntroduceerd. Onze target lag op 20. We gaan voor een groei van 15 procent van consumptie van plantaardige eiwit in 2017. We liggen nu op koers, zo blijkt uit de verkoopcijfers van het eerste half jaar. Uiteraard moet het ook ten goede komen voor de werkgelegenheid en de klimaatdoelstellingen. Met de target die we voor 2025 hebben gesteld dragen we, voor minimaal 6 procent bij aan het behalen van de klimaatdoelstelling die Nederland heeft gesteld. Wij willen bewijzen dat KPI’s kunnen worden gerealiseerd door samenwerking tussen ondernemerschap en publiek belang!”

Als het aan de Green Protein Alliance ligt, kunnen consumenten straks nog eenvoudiger kiezen. Een heldere boodschap over de voordelen van plantaardige proteïnen helpt daarbij. De gezamenlijke ambitie van de deelnemers is een markt waarin producten met plantaardige proteïne een vanzelfsprekende keuze zijn. Voor elk moment van de dag, voor iedereen. Gezond, van hoge kwaliteit, met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

En DuurzaamDoor zet haar werkzaamheden voort, met een visie en doelstelling die jaren geleden is bepaald. Verbredend, verdiepend, grensverleggend….en vooral samenwerkend. Met andere overheden, ondernemers, onderwijs, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Met als doel een overgang naar een meer groene, duurzame economie.

Om meer richting te geven heeft DuurzaamDoor sinds korte tijd meer de focus gelegd op de gebieden circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water. Daarnaast is er ook meer aandacht voor regionale duurzaamheidsnetwerken, integrale regionale ontwikkeling, integrale gebiedsontwikkeling en de omgevingswet. «

Meer informatie over DuurzaamDoor: www.duurzaamdoor.nl

Meer informatie over de Green Protein Alliance, inclusief het Green Protein Growth Plan: www.greenproteinalliance.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.