Van mvo-cynisme naar noodzaak: BVHilversum weet raad

1 november 2016 16:56

Van mvo-cynisme naar noodzaak: BVHilversum weet raad

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bestaan nog steeds twijfels over nut en noodzaak. Het is iets waar je als ondernemer toch eigenlijk niet tegen kunt zijn. Want wat is erop tegen om te ondernemen op een manier die fatsoenlijk en (moreel) wenselijk is?

Voor veel ondernemers is MVO nog niet vanzelfsprekend en is de financiële onderbouwing van MVO doorslaggevend om stappen op dit terrein te zetten. Niet alle maatschappelijk verantwoorde keuzes bieden immers financiële voordelen maar financiële continuïteit is nu eenmaal noodzaak om te kunnen blijven ondernemen.

Steeds meer ondernemers zien echter in dat juist door aandacht, tijd en geld te investeren in mens en milieu, toegevoegde waarde mogelijk wordt. Investeringen in duurzaamheid levert op de lange termijn een zekerdere ROI op. De nieuwe economische realiteit en de opmars van de technologie op het gebied van de 3 P’s (People, Planet, Profit) vragen om duurzame investeringen. De wereld verandert in een rap tempo en een voorwaarde voor (blijvend) succesvol ondernemen is het wapenen tegen de onzekerheden in de toekomst. Want wie had ooit gedacht aan een VVD-PVDA-kabinet dat vier jaar uit dreigt te zitten of de steeds grotere invloed van consument en belegger?

Maar wat betekent dan investeren in aandacht, tijd en geld in duurzaamheid en hoe geef je als ondernemer daar handen en voeten aan? Bedrijvenvereniging Hilversum biedt raad. BVHilversum heeft nl. als doelstelling bedrijven met een belang in Hilversum te inspireren, informeren, faciliteren en te ondersteunen, waardoor zij makkelijker, succesvoller en met plezier ondernemen in Hilversum. Binnen BVHilversum is onlangs een commissie Toekomst Bestendig Ondernemen opgericht die haar leden ondersteunt, inspireert en motiveert om open te staan voor het brede scala aan thema’s binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De commissie werkt samen met gemeente Hilversum en maatschappelijke organisaties in de regio om duurzaamheid te versnellen waarbij MVO Nederland als sparringpartner bijdraagt aan duurzame kennis en inspiratie. De commissie is intermediair op terreinen waar iets gebeurt op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen. Ze wil diverse activiteiten organiseren waardoor de lokale economie en de onderlinge samenwerking tussen lokale ondernemers gestimuleerd wordt. De commissie wil tezamen met de leden van BVHilversum bijdragen aan een sterk, gezond en duurzaam Hilversum.

Om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen waar Hilversumse ondernemers mee worstelen en hoe de commissie daar een oplossing voor kan bieden, organiseerde zij op 13 september het event ‘Toekomstbestendig ondernemen Hilversum’. Op basis van de resultaten van dit event zal de commissie activiteiten organiseren passend bij de vraagstukken van de Hilversumse ondernemers.

Het event was bedoeld om een stevige impuls geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in Hilversum waarbij nut en noodzaak het mvo-cynisme de kop in drukken. Want aan mvo-cynisme hebben we niets maar aan nut en noodzaak des te meer.

Worstelt u als Hilversumse ondernemer met duurzaamheid? Ga naar:www.bvhilversum.nl

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.