Move to Match biedt scholing op maat

6 april 2023 09:55

Move to Match biedt  scholing op maat

“Als werkzoekenden een nieuwe kans krijgen, geeft dat ook een enorme binding met het bedrijf”

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Er zijn steeds nieuwe vaardigheden en kennisinzichten nodig. Ook is er een fiks tekort aan personeel. Rijn IJssel en ROC Nijmegen ontwikkelen samen onderwijs op mbo-niveau voor iedereen die behoefte heeft aan om- en nascholing onder de naam Move to Match. Dat past naadloos in de maatschappelijke opdracht van beide ROC’s om bij te dragen aan een Leven Lang Ontwikkelen. Wil je dat jouw medewerkers zich blijven ontwikkelen? Nieuwe dingen leren, in beweging blijven? Dat ze nóg beter worden in wat ze doen? Move to Match helpt daar graag bij.

“Move to Match is een samen- werkingsverband tussen Rijn IJssel en ROC Nijmegen. We hebben de handen ineengeslagen om voor volwassenen betekenisvolle scholingen te ontwikkelen en aan te bieden. Door samen te werken hebben we een breder opleidingsaanbod. Move to Match is ons gezamenlijk portaal voor opleidingsvragen en -aanbod in de regio Arnhem Nijmegen. De veranderende arbeidsmarkt en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en digitalisering veranderen de manier waarop we leven en werken. Dat vraagt om voortdurende bijscholing van medewerkers”, vertelt Marina van der Steenstraten, programmadirecteur van Move to Match. De formule slaat aan. Move to Match startte vorig jaar mei met een handjevol scholingsaanvragen. Inmiddels worden er ruim 200 bediend.

Korte leertrajecten

Voor het scholingsaanbod van Move to Match hoeven de werknemers niet langdurig terug naar de schoolbanken. Daar hebben veel werknemers en ook werkgevers minder behoefte aan. Vaak laat de werksituatie dat ook niet toe. Ze kunnen niet te lang gemist worden door hun bedrijf. Maatwerk door middel van korte leertrajecten, al dan niet op de werkvloer, biedt uitkomst.

Scholingsvraag

Het opleidingsaanbod van Move to Match wordt in overleg met de werkgever vormgegeven. De vraag waar precies behoefte aan is, staat centraal. De scholingsvragen van de werkgevers zijn in lijn met de opleidingen die de ROC’s in huis hebben. De aangeleerde vaardigheden kunnen leiden tot het behalen van MBO certificaten of zelfs een diploma. Om het maatwerk compleet te maken is het ook mogelijk in de praktijk een praktijkverklaring te behalen of een branchecertificering te volgen.

Praktijkverklaring

“Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is zo’n praktijkverklaring een mooie opstap. Dat kan gaan om werkzoekenden die begeleid worden door gemeenten, UWV maar ook mensen die al werkzaam zijn in een bedrijf. Onder andere het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Scalabor begeleiden mensen die aan de slag willen. We werken dan ook nauw met deze partijen samen”, zegt Ingrid Veldscholte, projectleider Leven Lang Ontwikkelen van Move to Match, “De kandidaten hoeven niet de schoolbanken in. Ze missen soms het zelfvertrouwen om een opleiding te volgen. Maar natuurlijk ontwikkelen ze in de praktijk wel vaardigheden en leren zij werkprocessen. De praktijkverklaring is hier de erkenning voor en dat maakt het heel waardevol.

Win-win

Ingrid Veldscholte: “Als werkzoekenden deze kans krijgen, geeft dat ook een extra binding met het bedrijf. De loyaliteit van werknemers richting werkgever neemt toe. Ook draagt het bij aan het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van werknemers. Het is een echte win-win situatie”. Rinske Schaffers, ook projectleider Leven Lang Ontwikkelen van Move to Match, vult aan: “Er is een groep werkzoekenden die nog niet klaar is om een hele opleiding tot een diploma te volgen maar zij zijn wel klaar om zich op een andere wijze te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met behulp van zo’n praktijkverklaring waarmee ze vaardigheden leren die bij een beroep passen. Qua intensiteit en tijdsduur is dat voor hen aantrekkelijk. En eenmaal aan de slag, kunnen deze kandidaten doorgroeien en een deel van een opleiding volgen met een certificeringstraject. Dat kan stap voor stap”.

Doorstroom

Marina van der Steenstraten: “Het scholingsaanbod van Move to Match maakt doorstroom binnen een bedrijf mogelijk. De nieuw aangeleerde vaardigheden voorkomen ook dat medewerkers uitvallen of weggaan omdat ze niet kunnen voldoen aan de vereiste kennis en vaardigheden door bijvoorbeeld de technologische veranderingen. We dragen hierdoor bij aan het behoud van personeel”.

Horeca

Nieuw personeel werven en zittend personeel behouden speelt sterk in de horeca. In de coronatijd verdwenen daar naar schatting 17.000 medewerkers. De ROC’s gingen in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland. Dat leidde onder andere tot het traject leermeester dat sinds 15 maart van start is gegaan. Koks die het vak goed in de vingers hebben, leren hoe ze hun minder ervaren collega’s en stagiaires beter kunnen begeleiden en beoordelen. “We maken ze meester in het werkveld. Dit draagt bij aan een leercultuur, in het boeien en binden van personeel”, zegt Marina van der Steenstraten.

Ambassadeurs

Branches die te maken hebben met de energietransitie komen regelmatig in aanraking met innovaties. Installeren van de warmtepomp is een goed voorbeeld. Of nieuwe lastechnieken in de installatiebranche. Ook de sector zorg en welzijn heeft vaak met technologische veranderingen te maken. Zo moeten zorgmedewerkers in toenemende mate leren om vertrouwd te raken met digitalisering in de zorgverlening. Move to Match heeft in het scholingsaanbod het Tech@doptie spel om deze vertrouwdheid te bevorderen. Ook worden ambassadeurs opgeleid, die in de zorgsector deze innovaties verder brengen.

Taal

‘Taal op de werkvloer’ is een van de opleidingstrajecten van Move to Match. Er zijn immers veel mensen met Nederlands als tweede taal die in Nederland aan de slag willen. Dat kan gaan om Syrische statushouders of Poolse werknemers in de bouw. Ze leren de vaktermen die bij hun werk horen. “Ook dat draagt bij aan hun zelfvertrouwen en aan de binding met het team en het bedrijf”, zegt Rinske Schaffers.

Samenwerking

De krapte op de arbeidsmarkt is voortdurend onderwerp van het nieuws. Ingrid Veldscholte geeft aan: “Veel branches vragen ons voortdurend om ‘handjes’. Met Move to Match kunnen wij zorgen dat zowel werkenden als werkzoekenden vaardigheden leren die nodig en waardevol zijn voor een bedrijf. We zijn daarvoor in nauw overleg met het bedrijfsleven. Daarnaast ook met gemeenten, zodat onbenut arbeidspotentieel benut wordt voor de arbeidsmarkt. “Het sleutelwoord is samenwerken”; benadrukt Marina van der Steenstraten. Daarom zijn onze adviseurs voortdurend in gesprek met onze regionale partners en werken zij samen met docenten van beide ROC’s om het scholingsaanbod te laten aansluiten bij de wens uit het bedrijfsleven”. 

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Kijk voor meer informatie op www.movetomatch.nl.

Tekst: Paul de Jager

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.