Met bodemenergie naar duurzaam vastgoed

29 mei 2018 16:23

Met bodemenergie naar duurzaam vastgoed

Vanaf 2023 geldt een Energielabel C-verplichting voor kantoren vanaf 100 m2.  Met bodemenergie is dat eenvoudig realiseerbaar, alleen functioneren de systemen niet altijd probleemloos. Het Gebruikersplatform Bodemenergie helpt u bij optimalisatie.

Op dit moment heeft circa 80% van de kantoorgebouwen in Nederland nog Energielabel D of lager. Dat betekent dat we die gebouwen niet meer zouden mogen gebruiken als het nu 2023 was. Er valt duidelijk een wereld te winnen wat verduurzaming betreft. Bij gebouwen van voor 1990 is voor deze verduurzaming bijna altijd een forse renovatie noodzakelijk. In dat geval is de aanleg van een bodemenergiesysteem (een wko) bijna onontkoombaar, maar ook lucratief.

Bodemenergie is noodzaak

Ook voor nieuwe gebouwen is bodemenergie een belangrijke maatregel om snel en fors te verduurzamen en het Energielabel op te krikken. Wil je een Energielabel C of beter dan is een bodemenergiesysteem in de meeste situaties pure noodzaak. Een bodemenergiesysteem bestaat uit een warmtepomp gekoppeld aan een bodembron (een warmtekoudeopslag-systeem (wko)). Steeds meer instellingen, bedrijven en gemeenten investeren in een wko-systeem. Is de beslissing eenmaal genomen en is het systeem gerealiseerd, dan blijkt de praktijk helaas vaak weerbarstig. Diverse eigenaren en eindgebruikers ervaren na oplevering opstartproblemen. Zij blijken nauwelijks in staat om de rendementen te behalen die ontwerpers voorspiegelden. Terwijl deze eindgebruikers, en de wko-systemen die zij beheren, juist cruciaal zijn om de energiedoelstellingen te halen.

Eerlijke voorlichting verzorgen

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is opgericht om deze eindgebruikers te helpen en om bodemenergie in Nederland optimaal te benutten. Het commitment van het platform ligt volledig bij de belangen van wko-eindgebruikers. Het Gebruikersplatform Bodemenergie inspireert en deelt kennis tijdens bijeenkomsten, workshops en symposia. Het brengt eindgebruikers met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Uiteindelijk moet gebruik van bodemenergie even eenvoudig zijn als gas of elektriciteit afnemen. “Als eindgebruikers veel problemen ervaren met deze techniek en de toegepaste systemen, dan worden ze eerst humeurig maar al snel slaat dit om in onvrede en dat laten ze weten. Uiteindelijk komen die geluiden terecht bij collega’s die ook overwegen om in bodemenergie te investeren”, vertelt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. “Omdat wij bodemenergie belangrijk vinden en omdat de potentie groot is, willen wij de markt eerlijk en objectief voorlichten.”

Contact met gelijkgestemden

“Wij doen dit door onze leden - eindgebruikers met een wko – en potentiële leden met elkaar in contact te brengen. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten waarop kennisuitwisseling plaatsvindt. Partijen kunnen daar hun ervaringen en eventuele problemen bespreken en daardoor elkaar gericht helpen om wko-systemen te optimaliseren”, vertelt Westgeest. Maar het Gebruikersplatform Bodemenergie werkt ook aan generieke maatregelen, zoals het opstellen van modelcontracten en -overeenkomsten voor de exploitatie of het onderhoud aan wko-systemen. Deze informatie is voor leden op het besloten deel van de website altijd toegankelijk en te downloaden. “In 2017 hebben we voor onze leden de gratis wko-scan geïntroduceerd. Daarmee krijgen eigenaren van een wko-systeem op een snelle, objectieve manier inzicht in de prestaties van hun systeem en de mogelijkheden om te optimaliseren.”

Gebruikersplatform Bodemenergie

info@gebruikersplatformbodemenergie.nl

www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.