Mensen zonder werk en werk zonder mensen

24 juni 2020 08:52

Mensen zonder werk en werk zonder mensen

Voor de coronacrisis kende de arbeidsmarkt een mismatch. Dit is door de crisis niet veranderd. Er verdwijnen banen, mensen komen thuis te zitten, maar in bepaalde sectoren is nog steeds een structureel tekort aan personeel. Dit vraagt om anders kijken naar de arbeidsmarkt, om aanpassen aan veranderende omstandigheden. Investeren in de ontwikkeling van personeel is cruciaal voor het herstel.

De flexbranche heeft een belangrijke rol als de economie weer aantrekt. Mensen die nu thuiszitten, zijn straks weer snel nodig. Maar digitalisering en technologisering gaan door en de snelheid waarmee bedrijven in moeten spelen op veranderingen is alleen maar groter geworden. Kwalificaties waar medewerkers aan moeten voldoen, wijzigen continu. Het is lastig voor bedrijven om aan goede mensen te komen, die over de vereiste vaardigheden of competenties beschikken die nu nodig zijn. De huidige beroepsgerichte opleidingen kunnen vaak moeilijk inspelen op de actuele behoefte. Oplossingen liggen in individueel, digitaal onderwijs en in maatwerk ‘derde leerweg’-opleidingen.

Investeren in opleidingen

Olympia wil werk bieden van betekenis en kijkt naar wat nu nodig is op de arbeidsmarkt. Daarom investeren wij actief in opleiding en training. We willen perspectief bieden voor mensen die uit het arbeidsproces zijn, voor zij-instromers en voor mensen die een nieuwe stap willen maken in hun carrière. Om aan de snel veranderende vraag uit de markt te kunnen voldoen, leiden we met onze eigen Olympia Academy kandidaten op tot bijvoorbeeld chauffeur, operator en monteur zonnepanelen. Maatwerkopleidingen waarbij theorie en praktijk elkaar in relatief korte tijd afwisselen.

Potentieel van medewerkers

In deze crisistijd is de focus van veel bedrijven intern, op de korte termijn en op het proces gericht. Aan de ene kant begrijpelijk. Maar dat neemt niet weg dat ook ondernemers de verantwoordelijkheid hebben hun medewerkers gezond en effectief inzetbaar te houden. Het is zaak om nu te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers om ook in de toekomst goed geschoolde mensen in huis en op de arbeidsmarkt te hebben. Je eigen bedrijf wordt wendbaarder als je de kennis en kunde naar een hoger niveau tilt. Met elkaar zorgen we voor duurzame inzetbaarheid.

Regie over eigen ontwikkeling

Als het gaat om opleiden, is het belangrijk om als leidinggevende medewerkers zelf de regie te geven over hun eigen ontwikkeling. Laat hen zelf inspiratie opdoen voor hun eigen ontwikkeling en voor het bedrijf! Hiermee inspireren zij ook anderen om te ontwikkelen en na te denken over hun verdere loopbaan. Het grote voordeel is bovendien dat zij nog meer betrokken raken bij jouw bedrijf.

Flexibiliteit

Een ideaal team kent een flexibele taakverdeling. Door flexibel en procesgericht te organiseren, kunnen bedrijven zich sneller aanpassen aan de veranderende omgeving en talent vinden, binden en boeien. Dus ondernemers, stap af van hokjesdenken en zorg ervoor dat je verdere groei voor jezelf en je medewerkers niet belemmert. En kijk vooral ook naar de talenten en mogelijkheden die mensen hebben. Vergroot hun inzetbaarheid en zorg voor een flexibele, toekomstgerichte organisatie. We denken graag met je mee!

Robert Heinst,

Ondernemer Olympia-vestigingen Lichtenvoorde, Doetinchem, Haaksbergen, Hengelo

Tel. 0544- 353 940

 

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.