Let op weifelende fietsers!

20 oktober 2022 10:53

Let op weifelende fietsers!

Veel bedrijven hebben moeite om vacatures in te vullen. Gelukkig zie ik op de campus allerhande studenten, die in de nabije toekomst in organisaties en bedrijven in onze regio kunnen gaan werken. De nieuwe internationale studenten pik je er in de stad aan het begin van het studiejaar gemakkelijk uit. Zij zijn vaak wat minder ‘fiets-vaardig’. Dat trekt overigens snel bij. Ze leren snel.

Iedere student heeft een ander talent en brengt een eigen expertise en achtergrond mee. Onze internationale studenten leveren vanuit een andere cultuur en invalshoek een eigen bijdrage aan de uitdagingen van vandaag. Door deze diversiteit zijn we met elkaar beter in staat problemen te analyseren en op te lossen.

De uitdagingen waar we als regio voor staan overstijgen veelal de regionale en de landsgrenzen. Denk aan COVID maar ook aan migratieproblematiek, de energietransitie en bijvoorbeeld circulair bouwen, rekening houdend met klimaatverandering.

Elf procent van de studenten van de Radboud Universiteit komt uit het buitenland. Maar ook aan bijvoorbeeld de HAN studeren veel internationale studenten. Dit biedt de regio kansen. Als een deel van deze studenten gaat werken in en bijdragen aan onze regio, zijn wij daarmee geholpen. Hoe kunnen wij deze studenten helpen?

Recent is een mooi initiatief gestart om internationale studenten en internationale medewerkers een loket te bieden waar zij terecht kunnen voor allerhande regelzaken van visa tot huisvesting. Eind van 2022 is er daarom een Lifeport Welcome Center op campus Heyendael. Dit initiatief van The Economic Board en de provincie Gelderland draagt bij aan de langetermijngedachte om internationale studenten en expats te binden aan onze regio door ze zich hier thuis te laten voelen.

Nu en in de toekomst zullen we iedereen nodig hebben. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden helpen elkaar door goede onderlinge regionale samenwerking. We richten ons hierbij op Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, het activeren van onbenut arbeidspotentieel en het aantrekken en behouden van talent.

Samen maken we onze regio nog mooier, slimmer en productiever. Daarvoor hebben we alle soorten talent nodig. Internationale studenten en medewerkers dragen daaraan bij. Daarom is het van belang dat ze zich welkom voelen. Fiets je binnenkort een rondje door onze mooie regio en zie je een wat weifelende fietser, leg dan gerust contact. De kans is aanwezig dat het een internationale student is die nog maar net begonnen is met studeren in onze regio. Een ideale gelegenheid om hartelijkheid te tonen en te leren van en over elkaar. Wie weet blijft dit talent in onze regio wonen, werken, leven en fietsen! 

Foto: Daniël Wigboldus Voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit en lid van The Economic Board

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.