Kantorenpark De Gelderse Poort: toekomstbestendig en levendig.

31 maart 2021 08:00

Kantorenpark De Gelderse Poort: toekomstbestendig en levendig.

Onder inspirerende aanvoering van de Green Business Club zet het kantorenpark aan de zuidrand van Elden stevig in op levendigheid, verduurzaming en vergroening. Daarmee wordt De Gelderse Poort toekomstbestendig met een groene, prettige en levendige sfeer.

De leegstand is al jaren niet zo laag geweest. Kwalitatief is het al een hoogstaand kantorenpark en door de realisatie van verschillende plannen is het straks nog beter toeven. ‘Dat je er graag wilt werken en zijn’, dat is de ambitie ook voor de toekomst. We spraken met Milan Zewald, programmamanager van Green Business Club Gelderse Poort, over de stand van zaken.

De Gelderse Poort is een relatief jong kantorenpark met moderne panden, waarvan enkele onder bijzondere architectuur. De leeftijd van de jonge panden maakt dat ze eenvoudig aan te passen zijn aan de nieuwe eisen van de tijd. Mede daardoor is er nauwelijks leegstand. Om De Gelderse Poort ook in toekomst aantrekkelijk te houden heeft een aantal gebruikers en eigenaren in samenwerking met Gemeente Arnhem de Green Business Club in het leven geroepen.

Het doel is om het vijfsterren kantorenpark te verlevendigen, te vergroenen en te verduurzamen met concrete projecten op het gebied van circulariteit, energie, mobiliteit en levendigheid. De leden kunnen zich profileren als duurzame koploper en stappen zetten op de genoemde thema’s, die mogelijk over niet al te lange termijn wettelijk verplicht zullen zijn. Vanaf 2023 moet een kantoorgebouw minimaal label C hebben en de eisen worden alleen maar strenger. Waarschijnlijk zal in 2030 label A verplicht zijn.

“BioDigester produceert met organisch afval gas en plantenvoeding”

Van de Zuidas naar Arnhem-Zuid

In maart 2011 hebben ABN AMRO, Gemeente Amsterdam en Ondernemersvereniging Amsterdam op de Amsterdamse Zuidas de eerste Green Business Club in het leven geroepen. Bedrijven hadden als doel het gebied en de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen door het delen van kennis en best practices. Door het succes op de Zuidas richtten het bedrijfsleven en de gemeentes Utrecht en Den Haag eigen lokale Green Business Clubs op. Uiteindelijk resulteerde dat in de oprichting van Green Business Club Nederland als overkoepelende organisatie die helpt bij de totstandkoming van lokale Green Business Clubs.

In 2018 zette de Green Business Club Gelderse Poort de eerste stappen op weg naar een duurzaam en groen kantorenpark. “Wat de Green Business Club Nederland doet is verbinding maken tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden”, zegt programmamanager Milan Zewald. “Met als doel het verduurzamen van kantorenparken, bedrijventerreinen en een gezamenlijk aanpak daarvan.” Samen met Gemeente Arnhem bekijkt Green Business Club Gelderse Poort waar de behoefte ligt op het gebied van energie, circulariteit en mobiliteit. “Alle eigenaren van de panden en een aantal huurders zijn lid van de Green Business Club. Ik ben verantwoordelijk voor de projecten op De Gelderse Poort en doe actief aan ledenwerving. Op het gebied van communicatie bijvoorbeeld ondersteunt de landelijke koepel mij.” Bedrijven als de NS, Connexxion en Engie staan de projecten bij en brengen specifieke expertise in.

Nieuwe energie

De Green Business Club Gelderse Poort heeft drie projectgroepen gevormd: energie en circulair, mobiliteit en levendigheid. Een van de projecten waar Milan Zewald momenteel aan werkt is het sluiten van een Green Deal Gelderse Poort, een samenwerking met Gemeente Arnhem, ENGIE, de Provincie en ODRA. “Gemeente Arnhem wil een groot aantal zonnedaken in de stad. Ik bekijk of eigenaren van de panden hier interesse in hebben en of we dat collectief kunnen aanpakken”, verduidelijkt Milan Zewald. Een enkel pand heeft op eigen initiatief al wat zonnepanelen liggen, maar met 21 gebouwen heeft De Gelderse Poort een behoorlijk oppervlak voor zonnepanelen. Het sluit aan bij het project ‘New Energy made in Arnhem’ van de gemeente. “Ik geloof dat Arnhem in totaal 125 duizend vierkant meter zonnepanelen wil plaatsen in de stad.

Daarnaast hebben we Engie bereid gevonden om gratis energiescans per pand te doen. Daar komen projecten uit voort die we binnen de Green Deal gaan vormgeven en uitvoerende partijen bij gaan zoeken”, legt ze uit. De scan behelst een vrijblijvende individuele inventarisatie van de ambitie en wensen van eigenaren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van hun gebouwen. Omdat Gemeente Arnhem in het bestuur zit van de Green Business Club kan Milan Zewald makkelijk verbinding zoeken naar wat de eisen zijn en de mogelijkheden wat betreft subsidies. Dat geldt overigens niet alleen voor energieprojecten, maar ook voor de andere speerpunten van de Green Business Club.

Afvalscheiding en biovergisting

Een van die andere speerpunten is circulariteit. “We produceren hier met alle gebruikers een flinke hoeveelheid afval. Afvalscheiding en lokaal verwerken van afval en recycling van materiaal kunnen hier een groot effect hebben”, vindt Milan Zewald. “Afvalverwerker Suez is een grote partij die hier op het kantorenpark zit. Ze hebben een inventarisatie gemaakt van wat de verschillende afvalstromen zijn. We kijken of we de verwerking kunnen onderbrengen bij één aanbieder. Dat is natuurlijk veel efficiënter wat het weer duurzamer maakt.”

Green Business Club bestudeert op dit moment of het rendabel is om een biovergister in te zetten voor het organisch afval op De Gelderse Poort. “Op Papendal staat al zo’n biovergister van Circ en wij praten op dit moment met die partij over de mogelijkheden op dit terrein.” Circ is een jong bedrijf dat de ambitie heeft de energietransitie te versnellen. Een slimme compacte centrale, BioDigester genaamd, produceert met organisch afval gas en plantenvoeding.

“De Green Business Club Nederland maakt verbinding tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden”

Mobiliteitsplan: Elektrische fietsen, auto’s delen, station Arnhem-Zuid

Mobiliteit is ook een belangrijk thema voor de Green Business Club Gelderse Poort. Een van de projecten is het onderzoek of een eHUB-station zinvol kan zijn. eHUB is een door Europa gesteund project waarbij op verschillende plekken in Arnhem en Nijmegen een verzamelpunt komt voor elektrisch deelvervoer, op dit moment nog vooral elektrische fietsen en bakfietsen. Het is een pilot die elektrisch deelvervoer beschikbaar maakt voor iedereen. “We willen op De Gelderse Poort ook een eHUB realiseren en daar zijn we al heel ver mee. We moeten alleen gaan kijken hoe we het gaan doen qua stroomvoorziening”, schetst Milan Zewald.

Een ander probleem waar ze momenteel tegenaan lopen is de beschikbaarheid van fietsen. “Door corona en het thuiswerken staan best wel veel fietsen stil en dat werkt vernieling en diefstal in de hand. Dus de mensen achter eHUB maken dit kwartaal even een pas op de plaats. Over een paar maanden komt hier op het centrale terrein een eHUB en tegelijkertijd realiseren we dan laadpalen voor elektrische auto’s. We kijken dus meteen naar de hele laadstructuur voor het terrein. De nieuwe laadpalen zijn openbaar in tegenstelling tot de laadpalen op de parkeerterreinen, die zijn privé”, verduidelijkt de programmamanager. In drukke tijden kampt de Gelderse Poort nog al eens met parkeerproblemen. “We zijn in gesprek met GelreDome om gebruik te kunnen maken van elkaars terrein. Zij komen in de avonden en de weekenden dikwijls parkeerplaatsen te kort, wij op werkdagen overdag.” Op dit moment onderzoekt de Green Business Club of het mogelijk is om een Solar-treintje in te zetten voor passagiersvervoer van en naar de verschillende terreinen. “Dat is best wel kostbaar als je het alleen daarvoor gebruikt. Dus we zoeken nog naar meerdere mogelijkheden om dat treintje in te zetten, bijvoorbeeld voor afvalverzameling of lunches wegbrengen bij vergaderingen en dergelijke.

Samen met het Werkgevers Servicepunt kunnen we kijken of er mensen zijn met afstand tot de arbeidsmarkt die zo’n treintje zouden kunnen en willen besturen.” Onderdeel van het mobiliteitsplan is een verbetering van de aansluiting op NS Station in Arnhem-Zuid. “We voeren gesprekken met de NS om bijvoorbeeld meer treinen te laten stoppen in de spits. We beseffen dat het niet zo eenvoudig te realiseren is, maar we merken dat onze mensen reizen via Arnhem Centraal; met een extra stop op Arnhem-Zuid dan ben je met tien minuten wandelen hier”, weet ze.

Vergroening en levendigheid

De laadpalen op het centrale terrein en de eHUB dragen samen met een betere bewegwijzering en routing bij aan de levendigheid van het terrein. “In het thema levendigheid hoort ook de vergroening. We gaan bomen planten en ook gaan we de omgeving aanpakken zodat de mensen die hier werken tijdens de pauze een stukje kunnen wandelen”, verduidelijkt Milan Zewald. De Gelderse Poort kent een groot aantal gebruikers, een belangrijke doelgroep voor de Green Business Club. “Vanuit de projectgroep Levendigheid werken we hard aan het verhogen van de gebruikerstevredenheid. We hebben onderzoek gedaan naar de wensen van gebruikers. We zien de vraag naar gemaksdiensten zoals een kiosk, stomerij, pakketdienst, een divers sportaanbod en netwerkmogelijkheden terug.

Een aantal van die ideeën hebben we uitgewerkt; van kennissessie tot netwerkborrel en van lunchwandeling tot sportevenement. Zodra het weer kan, starten we met dit aanbod.” Zo heeft de projectgroep ook plannen voor een Green Business Run op De Gelderse Poort. “We kunnen dat nog niet inplannen in verband met de maatregelen, maar we dagen nu alvast bedrijven uit om een team samen te stellen dat sportief de concurrentie aan kan gaan met andere bedrijven.” Om iedereen van de meest actuele informatie te kunnen voorzien wil de Green Business Club werken met een community-app. Hierin kunnen alle belanghebbenden de voortgang van de projecten, het actuele horeca-aanbod en alle ontwikkelingen op de Gelderse Poort volgen. “Interessant voor alle doelgroepen: eigenaren, huurders én gebruikers”, aldus Milan Zewald.


Wilt u lid worden van Green Business Club Gelderse Poort? Of participeren in één van de projectgroepen?

Neem contact op met Programmamanager Milan Zewald geldersepoort@greenbusinessclub.nl 06-52066167 Het bestuur van de Green Business Club Gelderse Poort bestaat uit: Rolf Engelsing (voorzitter, Engelsing beleggingen) Nicky Engelsing (Engelsing beleggingen) Leon de Lobel (DeLobel beheer en eigenaar Stikkerbuilding) Maarten Vermeulen (CEO MVGM) Serge Flantua (directeur SUEZ) Leon Tjakkes (CROP accountants) Daniëlle van Haard (Gemeente Arnhem) Adrienne Plattel (notulist, Engelsing)


www.greenbusinessclub.nl

Tekst en Fotografie: Dick Leseman

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.