KANS! wordt groter met de Rabobank

17 oktober 2017 10:05

KANS! wordt groter met de Rabobank

Kansen vergroten. Dat doet de samenwerking tussen de Rabobank en KANS! KANS! is een onderneming die mensen met een uitkering op weg helpt naar de arbeidsmarkt. Bij KANS! krijgen ze een vakopleiding en werk in een eigen klantencontactcentrum of bij opdrachtgevers. Hierdoor kan KANS! gekwalificeerd personeel en werkzaamheden leveren zonder lange inwerktrajecten. KANS! helpt tegelijkertijd ondernemers met Maatschappelijk investeren, een belangrijk onderdeel van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wordt steeds vaker een verplichting. Remco Engels: “Het aantrekken van goede medewerkers lijkt een uitdaging maar hoeft dat niet zijn.”

kans helpt bij uitkeringKANS! is succesvol en groeit snel. In augustus 2016 gestart en in 2017 groeien ze naar zes vestigingen in het hele land. Eerst lag de focus op werkzaamheden in de klantenservice, nu is er ook vraag naar werknemers voor meerdere branches zoals de bouw. Die snelle groei is risicovol. Daarom gingen Remco Engels en Chris Krijger op zoek naar een partner die hen met die groei kan helpen. Remco Engels: “We hebben bij onze snelle groei hulp nodig van een betrouwbare partner en vonden die bij de Rabobank. Het blijkt dat de Rabobank veel voor ons kan betekenen. Accountmanager mkb Micha van Dasler was ook de eerste van de benaderde banken die contact opnam. Remco Engels: “Zowel bij het relatiebeheer als wel bij bedrijfseconomische advisering betekent het contact veel voor ons. We kunnen nu met een gerust hart kijken naar de toekomst. We vonden bij de Rabobank en met name bij Micha de voedingsbodem om verder te kunnen groeien.”

Bron van het succes

Remco Engels en Chris Krijger kennen elkaar via hun oude werkgevers. Omdat daar een opgave lag in het kader van social return zijn ze bekend geworden met het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die ervaring en het uiteindelijke succes van de plaatsingen bracht ze op het idee om KANS! te starten. Chris Krijger: “Het succes van die trajecten bij onze oude werkgevers heeft ons enthousiast gemaakt. Het is mooi om te zien hoe mensen weer zelfvertrouwen krijgen en prima medewerkers zijn.”

Veel behoefte

Na de start van KANS! bleek al snel dat er bij het bedrijfsleven en de overheid veel behoefte is aan hulp bij het vinden, plaatsen en begeleiden van die nieuwe medewerkers. KANS! helpt uitkeringsverstrekkers het aantal uitkeringen te verlagen door actief aan de slag te gaan met het begeleiden van arbeidskrachten naar werk.

Aan de andere kant helpt KANS! bedrijven en organisaties aan goede medewerkers.

Chris Krijger: ”70% van de door ons aangetrokken medewerkers blijft duurzaam uit een uitkeringssituatie. Dat is een groot succes! We hebben een bron aangeboord waar behoefte aan is. We helpen werkgevers en werknemers elkaar te vinden en helpen organisaties bij het invullen van hun MVO-doelen en/of sociale verplichtingen (SROI en Participatiewet).

Honderdduizend

In het Sociaal Akkoord, een afspraak tussen kabinet, werkgevers en werknemers, uit 2015 is afgesproken dat het aantal banen voor mensen met een beperking flink wordt uitgebreid.

Tot 2026 gaat het in het bedrijfsleven landelijk om 100.000 banen en bij de overheid om 25.000 banen. Daar komen 30.000 beschutte arbeidsplekken bij, ter compensatie van de afbouw van het aantal arbeidsplaatsen bij SW-bedrijven. KANS! creëert een match tussen opdrachtgevers en gemeenten/UWV. Zo kunnen bedrijven sociaal ondernemen en kunnen gemeenten/UWV-uitkeringen verminderen. KANS! biedt diegenen die aan de slag willen een gecertificeerde opleiding aan in de klantenservice.

MVO-doelen

Zo wordt voor iedereen de kans groter resultaten te behalen met maatschappelijk investeren. We helpen via KANS! organisaties hun MVO-doelstellingen te bereiken. Daarnaast ondersteunen we uitstroom uit uitkeringen en voor diegenen die op zoek zijn naar een betaalde baan biedt KANS! een nieuwe toekomst. Micha van Dasler: “De Rabobank ondersteunt graag dit soort projecten. Daar staat de Rabobank ook voor. We zijn een coöperatieve bank met klanten en leden, waarbij een deel van de winst geïnvesteerd wordt in maatschappelijke projecten. Door KANS! te steunen op zowel bedrijfseconomisch gebied als wel in het relatiebeheer kunnen wij een bijdrage leveren aan het succes van velen. We bieden samen met KANS! iedereen een kans om doelen en succes te bereiken.”

Meer informatie Rabobank Regio Den Haag

www.rabobank.nl/denhaag

www.kans.work

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.