Juridische steunpilaren voor ondernemers

30 maart 2021 13:00

Juridische steunpilaren voor ondernemers

Vastgoed & omgevingsrechtspecialisten van Stellicher advocaten.

Ondernemers met vraagstukken over vastgoed & omgevingsrecht kunnen terecht bij het Arnhemse advocatenkantoor Stellicher. Mr. Rosanne de Groot is één van de specialisten van de sectie Vastgoed & Omgevingsrecht.

Wat houden deze vakgebieden in?

vastgoed omgevingsrechtRosanne de Groot: “Vastgoedrecht is een juridische specialisatie. Kort gezegd: het is het overkoepelende recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed: bedrijfsruimtes, winkels maar ook woningen. Hierbij kun je denken aan juridische aspecten van projectontwikkeling, verkoop, koop, huur en verhuur. Maar ook zaken zoals het bouwrecht valt onder het vastgoedrecht. Vanwege de complexiteit en het scala aan deelgebieden die er onder vallen, wordt juridische expertise steeds belangrijker. Het omgevingsrecht heeft betrekking op de indeling, de wijziging en de verandering van onze omgeving ofwel: dat wat gebouwd mag worden op een specifieke locatie en het toegestane gebruik daarvan. De diversiteit van de belangen en de omvang van de risico’s maken het beide rechtsgebieden tot een ingewikkeld speelveld. Binnen de sectie Vastgoed & Omgevingsrecht van Stellicher advocaten vertegenwoordigen en adviseren wij ondernemers met vraagstukken binnen deze specifieke rechtsgebieden.”

Complexe materie

“Omgevingsrecht heeft betrekking op onze leefomgeving: natuur, water, milieu en ruimtelijke ordening. Het gaat om de wet, - en regelgeving waar de overheid invloed op en zeggenschap over heeft. Uiteindelijk komt de basis altijd terug op het bestaande vergunningenstelsel. Stel: als ondernemer wil je bouwen aan de rand van een natuurgebied. Dan krijg je mogelijk te maken met ingewikkelde procedures zoals vergunningen, bodem-, lucht- en waterkwaliteit en natuurbescherming. Daar komt bovenop dat het omgevingsrecht de omgeving en het beleid regelmatig wijzigt. Wat anno nu van toepassing is, kan over een aantal maanden zo weer anders zijn”, aldus Rosanne de Groot.

“Een voorbeeld uit het vastgoedrecht: als ondernemer wil je een bestaand pand een andere functie geven bijvoorbeeld door je pand aan een restauranteigenaar te verhuren. Die functiewisseling heeft consequenties voor de omwonenden qua openingstijden, parkeren, geurverspreiding, verlichting, geluid et cetera. Het zijn allemaal aspecten die juridisch 100 procent moeten kloppen. Dit zou een rol kunnen spelen bij het al dan niet verlenen van een vergunning.”

“Door ons aan de voorkant mee te laten kijken, is een hoop ellende te voorkomen.”

Juridische steunpilaren

Geen vraagstuk is gelijk, geen ondernemerswens hetzelfde, geen ondernemersdoel identiek. “Dat klopt helemaal. Wat wel gelijk is, is de passie die ondernemers hebben om iets voor elkaar te krijgen, de volharding om een doel te bereiken. Dat is altijd weer mooi om te zien. Onze passie is om hen als adviseur, sparringpartner of projectleider bij te staan met onze know how over de procedurele en juridische valkuilen. We leveren graag een bijdrage aan (nieuwe) initiatieven en bouwprojecten. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen: we adviseren onze opdrachtgevers dan ook om vroegtijdig advies in te winnen. Door ons aan de voorkant mee te laten kijken, is een hoop ellende te voorkomen. En als er uiteindelijk toch een vorm van ellende ontstaat, proberen wij dat als juridische steunpilaren vol overgave op het hoogst haalbare juridische niveau op te lossen.”

Transformatie

Een van de trends binnen het vastgoed is de zogenaamde transformatie van onroerend goed: bestaande – vaak leegstaande en dus verliesgevende - gebouwen die in hun oorspronkelijke functie in onbruik zijn geraakt, krijgen een nieuwe functie en een nieuwe bestemming. Daarbij gaat het niet uitsluitend om leegstaande kantoren, maar ook om bijvoorbeeld ongebruikte kerken en scholen. Tegenwoordig krijgen bijvoorbeeld veel voormalige kantoorcomplexen een nieuwe bestemming in de vorm van de combinatie wonen, werken en een (horeca) ruimte voor bijeenkomsten. Rosanne de Groot: “De leegstand van kantoren biedt ondernemers veel kansen om aan een bestaand gebouw een andere invulling te geven en op die manier (weer) winstgevend te maken. Bij deze zogenaamde functieveranderingen van gebouwen zijn veel verschillende partijen betrokken, dat maakt het juridisch gezien heel complex én interessant. Wij hebben veel ervaring in transformatieprojecten, waarbij wij onze opdrachtgevers in verschillende fases bijstaan. De oplossing van gebruiksverandering is mogelijk te vinden in het bestemmingsplan, een onderdeel van het omgevingsrecht. Elk stadium kent vervolgens zijn eigen complexe toepassing van wetten en regels. Dat begint al bij de planvorming met het wijzigen van de bestemming. Daarnaast heb je te maken met bouwcontracten, huurcontracten en projectontwikkeling. Al dat soort zaken vallen onder de verschillende rechtsgebieden waar wij in zijn gespecialiseerd.”

Recreatiesector

De Stellicher vastgoed, - en omgevingsrechtadvocaten werken binnen alle branches, en voor cliënten verspreid door heel het land. Binnen de clientèle neemt de recreatiesector een bijzondere plek in. “We zijn al decennia een vertrouwd partner van uiteenlopende ondernemers in de recreatiesector en de belangenvereniging voor deze sector: HISWA-RECRON. Wij voorzien recreatieondernemers onder andere van advies in hun exploitatieomzet en de inrichting/herstructurering van hun kavels en adviseren hen over de juiste contracten en voorwaarden. Daarnaast zijn wij een juridische vraagbaak over alle zaken waar een ondernemer tegen aan kan lopen zoals besteed je de horeca uit, hoe ga je om met huurachterstanden en wat is de juiste strategie voor herstructurering?”, aldus Rosanne de Groot.

Verschil maken

Rust voor de (ondernemers)cliënten creëren en het verschil maken. Het is het uitgangspunt van de dienstverlening van Stellicher Advocaten. “Wij zijn volhardende advocaten met meer dan alleen kennis van de wet. Advocatuur is een probleemoplossend vak en dus een ambacht waarin creativiteit onmisbaar is. Wij hebben het vermogen om in en binnen het woord van de wet doorslaggevende oplossingen te zien.”


Over Stellicher advocaten

Stellicher advocaten is een ondernemend advocatenkantoor in Arnhem. “Wij staan u bij met praktisch advies en juridische procedures. Omdat we persoonlijk contact en creativiteit belangrijk vinden, bieden we maatwerk; geen standaardoplossingen. Wij zien oplossingen waar anderen die niet zien. Dat doen we met veel kennis, expertise en plezier.” Stellicher advocaten ondersteunt (ondernemers)cliënten binnen de volgende vakgebieden: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht, Familie- en Erfrecht, Aansprakelijkheid, Verzekeringen & Letselschade en Privacy, IE & ICT.


STELLICHER ADVOCATEN

Sickesplein 1

6802 HV Arnhem

Telefoon 026 – 3 777 111

E-mail info@stellicher.nl

www.stellicher.nl

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Jacques Kok

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.