Is het mogelijk ontslagen te worden bij ziekte?

4 september 2023 08:56

Is het mogelijk ontslagen te worden bij ziekte?

Meestal is het niet mogelijk om ontslagen te worden bij ziekte. Bij het wettelijke opzegverbod heb je tijdens ziekte als werknemer een sterke bescherming van ontslag. Overigens betekent dit niet dat je tijdens ziekte nooit ontslagen kunt worden. In sommige situaties, bij bijvoorbeeld een ziekte van langer dan twee jaar, is het mogelijk om toch nog te worden ontslagen.

Hoe zit het met het opzegverbod bij ziekte?

De Nederlandse wet bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte zieke werknemer de eerste tweetal jaar niet opgezegd mag worden. Tijdens deze twee jaar heb je dus als werknemer een sterke positie en sterke ontslagbescherming. Zo is het bij een reorganisatie niet mogelijk om ontslagen te worden als je ziek bent. Het heeft als werkgever weinig zin om een zieke werknemer toch te ontslaan. Zowel de kantonrechter als het UWV zal de ontslagaanvraag weigeren. Wel zijn er uitzonderingen te vinden bij het opzegverbod. Meld je je ziek, nadat de werkgever de ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend, dan is het opzegverbod niet geldig. Stopt het bedrijf, ook dan kun je als zieke werknemer geen beroep doen op het opzegverbod en is het mogelijk dat je ontslagen wordt.

Uitzonderingen op het opzegverbod bij ziekte

Het betekent dus niet dat je met een opzegverbod tijdens ziekte nooit ontslagen kunt worden. Een absoluut opzegverbod bestaat dus niet. Bij een aantal situaties is het opzegverbod niet van toepassing en kun je ontslagen worden. Werk je bijvoorbeeld onvoldoende mee aan de reïntegratie, dan heb je het risico om ontslagen te worden. Wel moet je dan een schriftelijke waarschuwing krijgen van je werkgever. Vraagt je werkgever een deskundigenoordeel aan bij het UWV en merkt het UWV op dat je onvoldoende meewerkt, dan kan het arbeidscontract worden ontbonden. Ook geldt het opzegverbod niet meer als je langer dan twee jaar ziek bent.

Na ontslag van ziekte recht op een transitievergoeding?

Word je ontslagen omdat je ziek bent, dan heb je normaal gesproken recht op een transitievergoeding. Het moet dan wel helder zijn dat je geen ernstig verwijt valt te maken met het ontslag. De omstandigheden waardoor je langdurig ziek bent kan je natuurlijk niet kwalijk worden genomen. Maar weiger je mee te werken aan een reïntegratie, dan is het mogelijk om geen transitievergoeding te ontvangen. In de praktijk komen dit soort situaties zelden voor. Naast een transitievergoeding is het mogelijk om voor een extra vergoeding in aanmerking te komen. Dit noemt men de billijke vergoeding. Je hebt recht op een billijke vergoeding als de werkgever zich verwijtbaar en ernstig heeft gedragen.

Kun je een uitkering krijgen na ontslag bij ziekte?

In veel gevallen kun je een uitkering krijgen bij ontslag na ziekte, maar dat is afhankelijk van de situatie. Ben je volledig hersteld voor de datum van ontslag, dan kun je een WW uitkering ontvangen. Ben je ziek geworden nadat je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, dan kom je na ontslag in veel gevallen in aanmerking voor een ZW uitkering. Werk je mee aan een vaststellingsovereenkomst nadat je twee jaar ziek bent, dan zul je waarschijnlijk ook een uitkering kunnen ontvangen. In dit soort situaties is het altijd van belang om contact te hebben met een juridisch adviseur en te kijken wat de mogelijkheden zijn.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.