Het personeel van morgen binden door te boeien

13 december 2017 15:39

Het personeel van morgen binden door te boeien

Steeds ervaren we het niet aansluiten van het aanbod en de vraag van de arbeidsmarkt, zowel nu (vanwege schaarste op de arbeidsmarkt) als in de toekomst. Voor directeur Patijnenburg Inge Vermeulen en accountmanager Edwin Zuidgeest reden om hier extra aandacht voor te vragen. Het MVO-symposium van 2 november 2017 bij het splinternieuwe World Horti Center in Naaldwijk had als thema ‘Het personeel van morgen; hoe wérkt het in 2027?’. Met zo’n honderd ondernemers, genodigden en inspirerende gastsprekers werd het een groot succes.

De werkgelegenheid neemt sterk toe. Dit betekent echter niet dat de zorg weg is over de toekomstige ontwikkelingen rond de arbeidsmarkt.

Door automatisering en robotisering zijn anders opgeleide medewerkers nodig. Edwin Zuidgeest: “De technische ontwikkelingen gaan snel. Kan een organisatie snel inspelen op die veranderingen en zijn de huidige medewerkers voorbereid op de toekomst? MVO Westland schudt werkgevers, opleiders en werknemers wakker en werkt aan die toekomst.”

Binden door boeien

Inge Vermeulen: “Ondernemers zijn succesvol door op het juiste moment innovaties door te voeren en nieuwe marktkansen te verzilveren. Die innovaties betekenen soms het einde van bepaalde functies en er ontstaan nieuwe functies. De arbeidsmarkt verandert daardoor continu en in een hoog tempo. Werkgevers zijn echter nog te vaak bezig met het ‘nu’ (invullen van de vacatures op dit moment) en niet met de wat verdere toekomst. We hebben te maken met ontwikkelingen zoals automatisering die grote impact hebben op de manier waarop we in de toekomst werken en wat dat aan kennis en vaardigheden van medewerkers vraagt. Bij het aantrekken van nieuw personeel is het van belang daarbij de juiste competenties te vinden, maar ook de huidige medewerkers om te scholen voor toekomstige functies. Er zullen bijvoorbeeld meer operators moeten worden opgeleid. Werken in het Westland is buitengewoon leerzaam en het hightech tuinbouw-cluster heeft middel- en hoogopgeleiden veel te bieden.

Het gaat erom dit verhaal breed te laten landen en de functies aantrekkelijk te maken voor jongeren. Met het aantrekken van nieuw elan krijgt een bedrijf een boost. De nieuwe generatie heeft een hele andere motivatie om te werken dan de generatie die nu aan het roer staat bij bedrijven. Je moet aantrekkelijk worden voor die generatie en niet alleen vasthouden aan oude waarden. Het gaat om binden door boeien. Food, hightech en duurzaamheid zijn hot items op dit moment. Waar vinden ze dat? In het glastuinbouwcluster in het Westland. Een aantrekkelijk werkgebied waar innovaties samen komen en je werkt aan wereldwijde vraagstukken rond voedselzekerheid. Een boeiende samenkomst van jarenlange ervaring en de nieuwe ontwikkelingen van vandaag de dag. Het is nu tijd om goed opgeleid personeel binnen te halen en personeel met andere opleidingen om te scholen voor de nieuwe functies. De toekomst staat om de hoek!”

Toenemende andere werkgelegenheid

Innovatie van de arbeidsmarkt is één van de speerpunten van MVO Westland, een succesvolle publiek / private samenwerking in het Westland. Samen met het Westlandse bedrijfsleven en de gemeente zet MVO Westland zich in voor mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. Ze werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. MVO Westland houdt zich daarnaast bezig met de toekomstige veranderingen op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende veranderingen van vraag en aanbod.
Martien Penning (Hillenraad) zei het bij het MVO-congres als volgt: “Innovatie in de tuinbouw zorgt voor innovatie op de arbeidsmarkt.

De hele samenleving begint aan de tuinbouw te snuffelen, Tuinbouw is hot! Het aanbod van arbeid wordt kleiner maar crucialer. Focus op klantwaarde! Arbeid is geen kosten- maar een opbrengstenpost. Mensen maken het verschil.” Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt 2017-2027? De tuinbouw verandert van maakindustrie naar procesindustrie. Dit betekent dat er straks onder andere veel operators nodig zijn.

De vraag naar goed opgeleide specialisten zal sterk toenemen. Er zal een toenemende vraag naar zelforganiserende professionals (mbo/hbo) komen. Daarnaast gaan we naar een netwerk gedreven economie. Verbinders gaan het verschil maken. Met andere woorden; talent heeft het voor het kiezen! Het aandeel van arbeid in het proces wordt kleiner én crucialer. De focus komt te liggen op het creëren van klantwaarde en alles zal draaien om toegevoegde waarde van mensen op de processen.”

Hoe leiden wij de medewerker 
van morgen op?

Een andere spreker op het congres was Atie de Gier. Ze is de nieuwe directeur van MBO Westland. In een boeiend betoog ging zij in op hoe bij MBO Westland het personeel van de toekomst voor u wordt opgeleid. Atie kwam niet alleen; ze nam vier ambitieuze Toekomstmakers van MBO Westland mee. Waar willen zij over tien jaar staan? Wat willen zij voor een werkgever? Wat vinden zij belangrijk en hoe leren ze? Met tomeloze ambitie vertelden zij over hun toekomstplannen en over hun minionderneming Out of the box. Conclusie is dat een stage van grote betekenis is als deze is ingericht!

Edwin Zuidgeest: “Het gaat niet om een goedkope productiekracht die alleen de rotklusjes krijgt, maar laat vooral zien hoe het bedrijf (of de sector) in totaliteit werkt. Het gaat om leren in contextrijke opdrachten vanuit bedrijven. Studenten raken daardoor geïnspireerd en worden uitgedaagd door voorbeelden van innovatie en ondernemerschap in de praktijk! Je creëert als sector zo ook je eigen imago. Stages zijn zeer waardevol voor een eerste verbinding, toekomstig werknemerschap of ondernemerschap. Ook hier gaat het om binden door boeien!”

Inzet in grote regio

Edwin Zuidgeest is voor regio Haaglanden ook projectleider voor de sector Transport, Logistiek en Groothandel om werkzoekenden en werkgevers uit deze sector beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierdoor kunnen werkgevers beter worden bediend met een bredere pool van werkzoekenden, zij-instroomprojecten opzetten en meer succesvolle matches maken. In het Westland gaat hij nog een stapje verder.

“We organiseren brancheplatforms om met elkaar naar de toekomst te kijken en elkaar naar een hoger niveau te tillen. Zo is het brancheplatform Transport en Glastuinbouw actief en binnenkort is er weer een bijeenkomst voor de techniek.” Volgens Edwin Zuidgeest gaat het om het verbinden van partijen om te komen tot innovatief arbeidsmarktbeleid. Waar moeten jonge mensen of zij-instromers in worden opgeleid om ze straks zinvol te kunnen laten werken? En hoe kan je als bedrijf toekomst-proef zijn op arbeidsgebied? Ik zet mij daar graag voor in. Het is een mooie uitdaging. We helpen Westlanders en het Westlandse bedrijfsleven zo verder. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoeken we zo naar een passende baan, afgestemd op hun capaciteit en talent, maar we begeleiden en stimuleren hen ook in hun groei als arbeidskracht. Er komt de komende decennia veel op ons af, dus als werknemer zal je je moeten blijven ontwikkelen. MVO Westland pakt een belangrijke rol in de bewustwording van de veranderende arbeidsmarkt in de toekomst en faciliteert het platform van onder andere ondernemers en opleiders.”

E-mail e.zuidgeest@patijnenburg.nl

www.mvowestland.nl

https://www.youtube.com/watch?v=tXVXFdgmhWE&t=1s

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.