'Werkgeluk en betekenisvol werk doen, is een luxegoed'

10 december 2020 09:00

'Werkgeluk en betekenisvol werk doen, is een luxegoed'

Het ondernemerspanel geeft elke maand hun standpunt over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op wat er speelt onder de ondernemers uit de regio. Voor deze maand hebben de volgende ondernemers de tijd genomen om hun standpunt te delen met ons Frank Landhuis - Novel T |Robert Heinst - Olympia | Dennis Doeve - IC Solutions | Arnold Poelstra - EY.

De stelling van deze maand: Minder bijeenkomsten, trainingen en opleidingen, meer thuis werken. In deze tijd ligt ieders leven en werk overhoop en wordt er van iedereen veel aanpassingsvermogen gevraagd. Doet werkgeluk er wel toe in tijden van corona? Een belangrijke factor van werkgeluk is betekenisvol werk: we doen iets wat nut heeft, dat ertoe doet. Zijn tijd en aandacht hiervoor een luxegoed in economisch mindere tijden?

Novel T

''Veel bedrijven die ik spreek worstelen met het nieuwe werken. De ondernemer moet vaak alle zeilen bijzetten. Door corona liggen soms hele afdelingen plat. Wanneer je bezig bent met overleven, wordt het werkgeluk voor de medewerkers nog wel eens vergeten. Een order die nog op tijd klaar gemaakt moet worden gaat dan bijvoorbeeld voor. Dit vraagt veel van de medewerkers en iedereen zet juist nu een tandje bij. In gekke tijden als deze komen de medewerkers met hart voor het bedrijf naar boven drijven. Hier kan je als werkgever heel trots op zijn. Vertel dit ook aan je medewerkers, laat weten dat je dit ziet en waardeert. Ook dit draagt al bij om het werkgeluk te vergroten. In deze tijd is het des te belangrijker om waardering naar je medewerkers uit te spreken. Want samen ben je het bedrijf.''


Olympia

“Juist deze coronacrisis heeft het verlangen naar betekenisvol werk aangewakkerd. Noodgedwongen thuis zitten zonder werk of langdurig thuis werken, leidt tot nieuwe inzichten in onze relatie met werk. Werk is meer dan geld verdienen en de economie laten draaien. Werk zorgt voor sociale interactie, contact, structuur in het leven en ontwikkeling. Mensen willen zich kunnen identificeren met het bedrijf en met hun functie. Dat gaat om een gevoel van eigenwaarde, om waardering, erkenning, resultaat zien van je werkzaamheden en het maximaal benutten van je talenten. Dat maakt medewerkers trots en geïnspireerd in alles wat zij doen. Organisaties worden in deze tijd nog meer gedwongen om purposegedreven te gaan opereren. Want met aandacht voor het vergroten van de impact van medewerkers vergroot je de impact op de omgeving!”


IC Solutions

''Wat we juist de afgelopen tijd tijdens de crisis hebben kunnen zien is dat geluk een zeer belangrijke functie heeft. Doordat we een groot deel van onze tijd werkend doorbrengen is werkgeluk één van de belangrijkste factoren in ons leven. Juist nu is het belangrijk voor werkgevers te laten zien dat er waardering is voor de medewerkers, dat deze ertoe doen. Immers zonder de medewerkers is er ook geen sprake van werkgeverschap! Ook al kunnen het economisch mindere tijden zijn, het uitspreken van waardering en het geven van een klein geschenk bijvoorbeeld met de Kerst zou mogelijk moeten zijn. Het gaat om het gebaar, het laten weten dat ze gewaardeerd worden.''

 


EY

“Betekenisvol werk is in alle tijden belangrijk en niet per definitie een luxe goed in mindere tijden. Als je alle hens aan dek moet zetten om het hoofd boven tafel te houden en brood op de plank te krijgen, heb je geen tijd om je af te vragen of datgene wat je doet daadwerkelijk iets toevoegt. Je zit dan in de overlevingsmodus. Echter; je houdt dat niet eeuwig vol. Vroeg of laat ga je vraagtekens zetten bij waar je mee bezig bent. Opvallend vind ik dat meer mensen in mijn omgeving dan vóór ‘Corona’ de betekenis van hun werk ter discussie stellen. Het op jezelf terug geworpen zijn door ‘thuiswerken’ en het gevoel dat elders (bijvoorbeeld in de zorg) de wereld in brand staat, legt, kennelijk, een vergrootglas op de eigen bijdrage aan de maatschappij.”

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.