HAN nodigt bedrijven uit tot samenwerking

3 oktober 2018 08:50

HAN nodigt bedrijven uit tot samenwerking

Een van de zwaartepunten van de HAN is Sustainable Energy & Environment (SEE). Hiermee brengt de hogeschool onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven zo dicht mogelijk bij elkaar. Lector Christien Lokman is in haar functie als programmamanager het eerste aanspreekpunt binnen SEE.

“SEE speelt in op de uiteenlopende uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen. Het zijn vraagstukken die een enorme maatschappelijke impact hebben zoals de overgang naar een duurzame energievoorziening en de transitie naar de circulaire economie”, legt Christien Lokman uit. “Via projecten zoeken we samen naar vernieuwing en innovatie. Bedrijven en instellingen vinden in de HAN een stevige kennispartner en wij zetten op onze beurt de ontwikkelde kennis in om onze studenten nog beter voor te bereiden op een snel veranderende toekomst.”

Centrale thema’s

De uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen zijn immens. “Om structuur aan te brengen in de toekomstige oplossingen, hebben we het afgelopen jaar gekeken naar bestaand onderzoek, de wensen van het bedrijfsleven en de aansluiting op politieke agenda’s. Dat leverde vier thema’s op, die de komende jaren centraal staan in het onderzoek en ons onderwijs: we willen naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; een duurzame woon, - werk, en leefomgeving; een circulaire en biobased economie en naar meer toekomstbestendige professionals. De thema’s sluiten aan op de Nationale Wetenschapsagenda en op activiteiten zoals Hot Spot Energy van de gemeente Arnhem.”

Waterstof

De snelle technologische ontwikkelingen bieden veel kansen en kunnen uitmonden in nieuwe businessmodellen en werkgelegenheid. Er is een nieuwe realiteit ontstaan. “Er gebeurt verschrikkelijk veel, de vraag is waar je je op moet richten. SEE heeft betrekking op veel onderwerpen zoals betaalbare en betrouwbare energie, batterijtechnologie en de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Het zijn grote vragen maar ook zeker kansen voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.” Lokman vertelt over de mogelijkheden van waterstof. “Neem internal material handling (zoals vorkheftrucks), de meeste worden tegenwoordig elektrisch aangedreven. Dat betekent dat ze een bepaalde tijd uit de roulatie zijn omdat de batterijen moeten worden gewisseld. Dat probleem is op te lossen door ze op waterstof te laten rijden. Het tanken van waterstof kost veel minder tijd dan het opladen of wisselen bij batterijen.”

Clean Mobility Center

Lokman heeft veel vertrouwen in en staat vierkant achter de samenwerking tussen de driehoek onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. “Een voorbeeld: een complex vraagstuk zoals de verduurzaming van mobiliteit kan alleen worden opgelost door samen te werken, deeloplossingen zijn niet toereikend. De HAN is partner in het Clean Mobility Center op het Arnhemse Industrie Park Kleefse Waard (IPKW), een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid. Het Clean Mobility Center heeft de ambitie een toonaangevend topcentrum in Europa te zijn, waar kennis en kunde rond duurzame mobiliteit efficiënt gedeeld en ontwikkeld worden.” Lokman noemt ook SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) als succesvoorbeeld. “Deze publiekprivate samenwerking verbindt de HAN sinds 2013 met overheidsagenda’s en de uitdagingen van bedrijven. Samen jagen we innovatie aan, zorgen we voor voldoende arbeidscapaciteit en zetten we onze kennis om in financieel haalbare producten en diensten.”

Uitnodiging

Christien Lokman nodigt het bedrijfsleven van harte uit om met hun vraagstukken te komen. “En dan heb ik het niet alleen over de grote bedrijven, maar ook over het MKB. Binnen de HAN hebben we op alle gebieden specialisten/lectoren in huis. We zijn niet alleen een stevige partner in kennis en kunde, maar ook sterk in advies. De deuren van ons kennisinstituut staan wagenwijd open voor alle vragen vanuit het bedrijfsleven.” «

HAN

www.han.nl/see

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.