Groter denken, kleiner doen

6 april 2023 09:55

Groter denken,  kleiner doen

Gisteren kreeg ik, na het houden van een presentatie, een boekje van Tjeenk Willink in mijn handen geduwd, met de titel: groter denken, kleiner doen. Dat past wel bij jou, was de opmerking van de gever.

Het blijkt een inspirerend boekje waarin duidelijk wordt gemaakt dat grote veranderingen vaak het beste kunnen worden gerealiseerd door kleine stappen te zetten. Voorbeelden die genoemd worden zijn burger initiatieven van groepen bezorgde burgers, die voor een tegenmacht zorgen en de overheid dwingen tot verandering.

Het sluit voor mij naadloos aan bij de stappen die we als ROC op dit moment zetten; de beweging die vanuit diverse hoeken in de samenleving in gang wordt gezet, is er een die niet meer te stoppen is en waar we als ROC graag op aansluiten.

Uitgaan van talenten, skills, vaardigheden om mensen duurzaam inzetbaar te houden in onze samenleving, in het werk of om simpelweg te kunnen functioneren in het leven.

Dat vraagt een andere kijk op ons onderwijs systeem, de wijze waarop we onderwijs vormgeven, zodat we optimaal aansluiten bij de talenten van de individuele student. Maar ook vraagt dit om een manier van werken waarbij we de student zo goed mogelijk voorbereiden op zijn/haar werk of maatschappelijke rol, met of zonder diploma.

Dat vraagt om groter denken en vervolgens klein experimenteren, proberen, oefenen en leren. Om vervolgens geleidelijk een beweging op gang te brengen die niet meer te stoppen is. Niet alleen bij ons in de organisatie, maar ook samen met onze partners op de arbeidsmarkt in onze regio.

Een oproep dus aan iedereen om de soms kleine initiatieven en experimenten die er zijn op dit vlak, te steunen of hier zelfs in te participeren. Want met kleine stappen kunnen we een grote verandering te weeg brengen. «

Mathilde Kuiper
Programma manager In het hart van de arbeidsmarkt.
E-mail: m.kuiper@roc-nijmegen.nl
www.roc-nijmegen.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.