Extra inschrijving pluimveevlees Oekraïne

1 februari 2020 16:23

Extra inschrijving pluimveevlees Oekraïne

In februari kunt u importrechten aanvragen voor een extra hoeveelheid pluimveevlees uit Oekraïne binnen het contingent 09.4273. U kunt het vlees met een 0-recht invoeren. De wijziging is gepubliceerd met Uitvoeringsverordening (EU) 2020/94.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

Het contingent wordt opgehoogd met 45.833 ton in 2020. De beschikbare hoeveelheid komt hiermee voor 2020 op 65.033 ton. Voor de extra inschrijving voor de deelperiode 1 februari tot en met 31 maart is 8.333 ton beschikbaar. Voor de volgende deelperioden is dat 17.300 ton en vanaf 2021 is dat jaarlijks 70.000 ton.

De zekerheid stelt u tegelijkertijd met uw aanvraag. De zekerheid voor een importrecht bedraagt € 35 per 100 kg en voor een invoercertificaat € 75 per 100 kg. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Voorwaarden deelname

Op 1 januari is een nieuw contingentjaar voor deze regeling gestart. U moet bij een eerste aanvraag bewijs van handel aantonen. Kijk op de informatiepagina welke voorwaarden voor deze regeling gelden. U levert bewijs van invoer in over een periode van 12 maanden die één maand voor indiening van de aanvraag is geëindigd.

Heeft u in december 2019 al een aanvraag voor de eerste deelperiode van 2020 ingediend? Dan mag u extra bewijs indienen over de periode 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Vraagt u in februari voor het eerst aan? Dan loopt de periode waarover u bewijs inlevert over een periode van 12 maanden die eindigt één maand voor indiening van de aanvraag.

Lever het bewijs volgens ons voorgeschreven format aan.

Importverbod

Houdt u er rekening mee dat invoer op dit moment niet mogelijk is in verband met een uitbraak van vogelgriep in Oekraïne.

Digitaal aanvragen

Voor deze inschrijving kunt u alleen digitaal aanvragen. U kunt uw aanvragen indienen van 3 tot en met 7 februari 2020, uiterlijk om 13:00 uur. Dit doet u via Direct regelen op de mijn.rvo-pagina pluimveevlees (overig) invoeren. U mag maximaal 25% van uw referentiehoeveelheid aanvragen en de aanvraag mag de beschikbare hoeveelheid niet overschrijden. Heeft u in december ook aangevraagd, dan wordt uw referentiehoeveelheid verhoogd met het extra ingediende bewijs voordat het percentage van 25% wordt toegepast.

Voor uw digitale aanvraag heeft u nodig:

  • eHerkenning niveau 2+;
  • TAN-codes (zorg dat u voldoende TAN-codes op voorraad heeft om uw aanvragen te bevestigen);
  • machtigingen voor collectieve aanvragen;
  • het nieuwe 9-cijferige relatienummer.

Toewijzing

RVO.nl publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen. De Europese Commissie publiceert de toewijzingen op een openbare website (pdf).

U vraagt eerst een importrecht aan. Na toewijzing van de importrechten, kunt u op elke werkdag een invoercertificaat aanvragen. Importrechten zijn geldig van 1 februari tot en met 31 december 2020.

Meer informatie

Lees meer over deze invoerregeling op onze informatiepagina Regelingen overig pluimveevlees.

Bron: www.rvo.nl/actueel/nieuws/extra-inschrijving-pluimveevlees-oekraine

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.