Een audit voor je bedrijf: wat houdt dat in?

23 september 2022 09:04

Een audit voor je bedrijf: wat houdt dat in?

Nederlanders zijn ontzettend ondernemend. Ondanks de pandemie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen bedrijven in ons land te vinden, iets wat nog nooit eerder gebeurd is.

Een deel van die (internationale) bedrijven moeten verplicht een jaarlijkse financiële audit doen. Dat zijn bedrijven die een omzet van meer dan 12 miljoen hebben op jaarbasis, bedrijven die 50 of meer werknemers hebben en organisaties met een waarde van activa van meer dan 6 miljoen euro. Maar: wat houdt zo'n audit precies in?

Wat is een (financiële) audit precies?

Er zijn verschillende soorten audits mogelijk die je uit kunt voeren voor je bedrijf. De meest voorkomende is een financiële audit, waarbij er wordt gekeken naar de financiële rapportage van een organisatie. Het doel van het uitvoeren van een financiële audit is om vast te stellen dat financiële rapporten van een bedrijf goed zijn opgesteld en een nauwkeurige weergave geven van de financiële situatie van de organisatie op een bepaald tijdstip of een bepaalde datum. Zo'n audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke auditor, bijvoorbeeld een accountant of auditor van een Audit Firm in Amsterdam of een andere plek in Nederland.

Een financiële audit bestaat uit meerdere onderdelen waarbij er wordt gekeken naar de balans, de inkomsten, veranderingen in het eigen vermogen, cashflow en andere financiële onderdelen. Je kunt het ook wel zien als een extra analyse van de financiële status van je bedrijf. De auditor kijkt bijvoorbeeld naar de jaarrekening en of deze wel klopt met de werkelijke situatie. Dit is met name voor derde partijen interessant, bijvoorbeeld voor de bank of voor een partij die het bedrijf bijvoorbeeld over wilt nemen. Natuurlijk kan het voor de ondernemer zelf ook interessant zijn om je onderneming sterker te maken op financieel gebied wanneer je op professionele wijze controleert of alle cijfers kloppen.

Hoe wordt zo'n audit uitgevoerd?

Een audit zoals deze wordt altijd uitgevoerd door een externe en erkende auditor, bijvoorbeeld door een accountantskantoor als Reanda Netherlands. Dit mag niet worden gedaan door iemand van binnen het bedrijf. Dat komt omdat het laten uitvoeren van een financiële audit in een aantal gevallen (zie intro) verplicht is en/of dat belanghebbenden, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij, een audit kunnen aanvragen. Daarom is het wel zo'n veilig idee dat een externe professional zo'n audit uitvoert. Dit kan zowel intern als extern van het bedrijf gebeuren. Extern betekent dat de auditor off-site werkt, puur als externe expert.

Hierbij geeft de auditor een professioneel en objectief oordeel over de financiële status van een onderneming. Voordat hij of zij dat doet wordt er zoveel mogelijk kennis over de organisatie, de branche en de activiteiten in die branche verkregen. Dit wordt gedaan zodat de auditor kan bepalen of het management van het bedrijf voldoende heeft gedaan om een zo nauwkeurig mogelijke financiële rapportage op te stellen. Dat financiële verslag wordt in de puntjes gecontroleerd en de auditor stelt vast of het verslag een juiste weergave is van de financiële positie van de onderneming. De conclusies uit het onderzoek worden uiteindelijk samengevat in een zogeheten auditrapport dat wordt gepresenteerd aan belanghebbenden.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.