Duurzame inzetbaarheid vereist maatwerk

27 juni 2023 11:31

Duurzame inzetbaarheid vereist maatwerk

“Ons doel is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen”

De Academie Volwassenenonderwijs van ROC Rivor positioneert zich in de regio Gelderland als de aangewezen opleidingspartner voor bedrijven. Vraagsturing en maatwerk staan voorop bij scholing, bijscholing, omscholing en werk- en praktijkervaring. Adrie Pol, directeur Academie Volwassenenonderwijs bij Rivor, vertelt over de mogelijkheden voor werkgevers en werknemers.

Veelzijdig

Rivor Volwassenenonderwijs is nu twee jaar actief en biedt inmiddels achttien verschillende trajecten op het gebied van Educatie en Inburgering, Dienstverlening, Zorg en Welzijn, Techniek, Transport & Logistiek. “Onderwijs voor volwassenen is maatwerk. En dat maatwerk kan in allerlei varianten en op heel verschillende plekken plaatsvinden, dat schept de mogelijkheden en de vrijheid om scholingstrajecten over heel Gelderland en ook landelijk te doen.”

Pol noemt enkele voorbeelden. “In Tiel beschikken we over een praktijklab voor zorg en technologie. Hier maken studenten kennis met nieuwe technieken en digitale en ergonomische hulpmiddelen. Op de locatie Voor de Kijkuit in Tiel krijgen inburgeraars taalles. In samenwerking met het UWV organiseren we de Masterclass Oriëntatie op Ondernemerschap. Ook verzorgen we op diverse plekken taallessen voor laaggeletterden en anderstalige nieuwkomers, want taalvaardigheid is belangrijk voor de veiligheid op de werkplek en het goed kunnen uitoefenen van taken.”

“Verder hebben we samen met het UWV, Rijn IJssel en Dulon College in 2022 scholing voor Zorgrunners vormgegeven, waarbij studenten van niet-medische opleidingen als bijbaan voor werk in de zorg kiezen. Ze leren in een korte opleiding basisvaardigheden om zorgpersoneel te helpen bij ondersteunende werkzaamheden. We verkennen of het traject ook kansen biedt voor andere doelgroepen, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Een ander traject doen we samen met uitzendorganisatie YourSelect en Doorzaam op de werkvloer bij Regionaal Sorteercentrum Schiphol. Hier volgen uitzendkrachten een korte incompany scholing voor de Praktijkverklaring Logistiek, een erkend document voor taken en werkzaamheden die zij in de praktijk uitvoeren.”

Eén doel

Wij positioneren ons als Rivor Volwassenenonderwijs als dé opleidingspartner voor bedrijven en instellingen”, vertelt Pol. “We beschikken over een breed palet aan educatieve instrumenten voor scholing, bijscholing, omscholing en werk- en praktijkervaring. Al die instrumenten zijn gericht op vaardigheden waar werkgevers belang aan hechten, denk aan vakkennis maar ook aan aspecten als taalvaardigheid, klantgerichtheid, probleemoplossend vermogen, goed kunnen samenwerken, aanpassingsvermogen, werknemersvaardigheden en digitale skills.”

Binden en boeien

Voor werkgevers gaat het om ‘binden en boeien’ van personeel. Zeker met het oog op de huidige krappe arbeidsmarkt is maatwerk nodig. Het vraagt van werkgevers dat zij investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Pol: “Actuele vakkennis is en blijft belangrijk, maar om mensen te werven en vast te houden, moeten werkgevers zich ook openstellen voor een meer divers personeelsbestand in leeftijd en achtergrond, ervaring en vaardigheden. Goed werkgeverschap en een aansprekende bedrijfscultuur zijn steeds belangrijker voor de aantrekkingskracht van organisaties. Al die facetten bouwen we in als we met werkgevers trajecten op maat samenstellen.”

In deze optiek is een diploma of certificaat een startpunt. Kennis en vaardigheden dienen voortdurend bijgespijkerd te worden om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij te benen. Er verdwijnen functies en er komen nieuwe bij, vakkennis verandert door nieuwe technieken en andere werkmethoden. Die dynamiek vereist dat instellingen en opleidingen samen stappen zetten.

Maatwerk

“Rivor Volwassenenonderwijs organiseert individuele trajecten en scholing voor groepen. Wie bij ons een individueel traject volgt krijgt persoonlijke begeleiding om in beeld te krijgen wat hij/zij wil leren en welke mogelijkheden daarvoor zijn. Bij de invulling van zo’n traject en plaatsing bij een organisatie maken wij gebruik van ons netwerk van bedrijven en andere samenwerkingspartners. De focus ligt op het direct toepassen van de theorie in de praktijk. De manier van opleiden varieert van podcast tot online learning platform. Zo realiseren we een ‘match’ op maat met een zo groot mogelijke kans op succes.”

Pol schetst: “Bij Incompany opleidingen geven de docenten van Rivor les op de werklocatie. Deze variant is geschikt als de scholing primair is gericht op de feitelijke werkzaamheden binnen het bedrijf. Medewerkers hun nieuw verworven kennis en vaardigheden meteen in de praktijk toepassen.”

Voor medewerkers zonder diploma is er de diplomaroute. “Er zijn in bedrijven met medewerkers die veel werkervaring hebben, maar geen diploma”, vertelt Pol. “Deze route is een versneld traject waarbij de medewerker meteen examen doet. Uiteraard met voorbereiding, maar zonder voorafgaand leertraject.”

Afsluitend en samenvattend zegt Pol: “Ons doel is het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen. Daar geven we samen met ons netwerk van partners en bedrijven praktisch invulling aan op die manier die het best aansluit bij de behoeften van werkgevers én werknemers. Dat is altijd maatwerk.” 

Rivor Volwassenenonderwijs
Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
Telefoon 0344 - 65 62 20
E-mail: info@rivorvolwassenenonderwijs.nl
www.rivorvolwassenenonderwijs.nl

Tekst en foto: Huub Luijten

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.