De verborgen fabriek: Wat zijn jouw kwaliteitskosten?

20 februari 2024 09:44

De verborgen fabriek: Wat zijn jouw kwaliteitskosten?

Kwaliteitskosten zijn de totale kosten voor het leveren van kwaliteit PLUS de kosten die ontstaan door het niet leveren van kwaliteit. Die laatste kostensoort is een ‘verborgen fabriek’, die draait naast je normale productie of dienstverlening. De twee kostensoorten hebben een onderlinge relatie.

Zichtbare kosten

Er zijn twee fundamentele benaderingen om kwaliteit in producten of diensten te waarborgen. Ten eerste kan je controleren op fouten en alleen foutloze producten of diensten doorlaten naar de volgende stap of klant. Ten tweede kun je preventieve maatregelen nemen om fouten vanaf het begin te vermijden. Deze methoden worden vaak gecombineerd, zoals we zien in kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO 9001.

Een gevolg van kwaliteitscontrole is dat sommige producten of diensten worden afgekeurd. Deze moeten hersteld, opnieuw gemaakt, als B-kwaliteit verkocht of weggegooid worden. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voorbeelden van kosten door gebrek aan kwaliteit. Ook kosten door klachten van klanten, garantieclaims, terugroepacties, of boetes van toezichthouders vallen onder deze categorie.

Niet-zichtbare kosten

Naast deze zichtbare kosten zijn er ook minder zichtbare kosten, zoals: reputatieschade, gemiste verkoopkansen, en extra personeels- en administratiekosten. Ook deze behoren tot de kosten van non-kwaliteit.

Er zijn vier soorten kwaliteitskosten:

  1. Preventiekosten: kosten om fouten te voorkomen.
  2. Verificatiekosten: kosten voor kwaliteitscontroles.
  3. Interne faalkosten: kosten van non-kwaliteit die gemaakt worden voordat het product of de dienst de klant bereikt.
  4. Externe faalkosten: kosten van non-kwaliteit die zichtbaar zijn voor de klant.

De faalkosten zijn je 'verborgen fabriek'. Schattingen suggereren dat deze verborgen fabriek 20-50% van de totale productiekosten kan bedragen (dus tot even groot als de 'echte' fabriek)! Dienstverlenende bedrijven hebben vaak een grotere verborgen fabriek dan productiebedrijven.

Verband kostensoorten

Deze kostensoorten beïnvloeden elkaar. Meer investeren in preventie kan leiden tot minder verificatiekosten en interne faalkosten. Meer verificatie verlaagt externe faalkosten. Deze samenhang is echter niet lineair; een kleine toename in verificatie kan al leiden tot aanzienlijke vermindering in faalkosten. In het algemeen wordt de samenhang als volgt weergegeven.

De schaal op elk van de assen verschilt van ene organisatie tot de andere, net als het exacte verloop van de lijnen.

In economische termen streeft men naar het punt van laagste totale kosten, wat impliceert dat een zekere mate van faalkosten wordt geaccepteerd. Deze benadering werkt in veel sectoren, maar in kritische industrieën zoals chirurgie of luchtvaart, ligt de afweging anders.

info@adburdias.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.