DE BLIJVENDE OVERSTAP VAN OFFLINE NAAR ONLINE LEREN

14 december 2020 10:57

DE BLIJVENDE OVERSTAP VAN OFFLINE NAAR ONLINE LEREN

Corona heeft de digitalisering in een versnelling gebracht en daarmee ook het online leren. Toch is de hausse in het online leren veel meer dan een tijdelijke vervanging van het leslokaal door de eigen woning. De nieuwe online cursussen blijken een stuk effectiever, zowel om de lesstof te begrijpen als om ze te onthouden. De rol van het online leren zal daarom ook ná de pandemie groot blijven. We gaan niet en masse terug naar het cursuslokaal. Het meest waarschijnlijk is dat er een nieuwe vorm van hybride leren ontstaat.

Hoezeer het online leren gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat de duizenden beslissers die jaarlijks door Management Team worden gevraagd naar de beste zakelijke dienstverleners SkillsTown in Eindhoven als de nummer één opleider noemden. Directeur Hans Schuurmans reageerde zeer verheugd en verrast op deze positie. “Gewoonlijk staat er een naam als Nyenrode. Dat wij niet alleen in de top tien terechtkwamen maar zelfs bovenaan de lijst beschouw ik als een dubbele bekroning, inderdaad voor ons als organisatie, maar ook voor de aanbieders van online cursussen als collectief.”

Grootschalig vergeten

In eerste aanleg verschilde het online leren enkel van het traditionele in de vorm. Zoals de eerste generatie automobielfabrikanten een gemotoriseerde paardenkoets op de markt brachten, zo vertaalden de aanbieders van online trainingen het onderwijs letterlijk van een offline naar een online omgeving. Pas daarna kwamen de inhoudelijke aanpassingen en werden de didactische mogelijkheden van de digitalisering  ten volle benut. Dat moment van volwassenwording is inmiddels bereikt, met als gevolg dat de sector klaar was voor de immense uitdaging die de coronapandemie haar bood.  “Traditioneel proppen we zoveel mogelijk lesstof in één dag en brengen we die dag collectief in één lokaal door. We weten uit onderzoek dat vijftig procent van die lesstof al na één uur vergeten is en dat de cursist na drie weken amper nog acht procent ervan kan reproduceren. Dat grootschalig vergeten gebeurt niet met online cursussen, omdat je de stof veel meer kunt opknippen en direct toepassen. Als je ’s avonds laat nog iets specifieks moet weten over Excel kun je doorspoelen naar die minuut waarin dat aspect behandeld werd. Zo lossen online cursussen ook een probleem op van het thuiswerken. Op kantoor vraag je iets even tussendoor aan een collega, bij thuiswerken is de drempel om ‘even’ te bellen vaak net iets te hoog.”

Enthousiasmeren en inspireren

De effectiviteit van online leren is de laatste jaren dus enorm verhoogd. Precies om die reden denkt Hans Schuurmans dat het online leren na corona niet zal terugvallen naar zijn oude niveau. Andere voordelen, zoals het wegvallen van reistijd naar en van een fysieke locatie, zijn dan nog slechts bijkomstig. “Natuurlijk voelen we allemaal wel het verlangen weer fysiek te kunnen samenkomen, ook voor het leren van vaardigheden, maar we zullen die samenkomsten vooral gaan gebruiken om cursisten te enthousiasmeren en inspireren, voor het coachen dus. Ook blended learning zal teonemen. Hierbij wordt een steeds groter deel van de lesstof online beschikbaar gesteld en een kleiner, praktisch deel, op een fysieke locatie.“

Brabant Leert’

De overheid heeft het voorbije jaar een behoorlijke financiële duit in de zak van bijscholing en omscholing gedaan. In de provincie Noord-Brabant heeft dat tot een indrukwekkend online aanbod geleid, gegeven door een breed spectrum van opleider, onder de kop ‘Brabant Leert’. Dat gaat van praktische cursussen om gezond te blijven in een tijdperk van thuiswerken en thuisblijven (verzorgd door SkillsTown) tot allerhande webinars en leergangen om beroepsmatige vaardigheden te verbeteren of aan te leren. Veel ervan is gratis of laagdrempelig. Is die focus van overheden op ‘een leven lang leren’ vooral een gevolg van corona of is die inspanning blijvend? Hans Schuurmans is ervan overtuigd dat die aandacht permanent is. “Corona heeft de conjunctuur tijdelijk in een dip geduwd maar het tekort aan geschoold personeel is in veel sectoren structureel. Ga er maar vanuit dat we over uiterlijk een jaar weer volop in de ban zijn van niet-vervulbare vacatures in onder meer de zorg en de techniek. Willen we onze economie niet laten vastlopen door een mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, dan zullen werknemers zichzelf vaker moeten bijscholen en werklozen zich eerder dienen om te scholen. Dankzij de grote vooruitgang in het online leren zullen we dat een stuk efficiënter kunnen doen dan vroeger. Daar past ook het persoonsgebonden opleidingsbudget van duizend euro per jaar in dat de overheid iedere werknemer gaat aanbieden.”

Wake-up call

De bekroning van SkillsTown door MT 1000 is dus geen toevalstreffer maar een teken aan de wand. De opleider die ondernemend Nederland zo’n leuke wake-up call gaf met de radiocommercial rond ‘Jochem’ heeft tijdens het voorbije coronajaar laten zien welke positieve rol het online leren kan spelen in het concurrerend houden van onze bedrijven. ‘Een Leven Lang Leren’ was jarenlang weinig meer dan een vrome wens, tijdens de pandemie veranderde de slogan voor velen al in een serieuze mogelijkheid en in de aanstaande post-coronatijd wordt ze een gebod, een noodzaak, maar wel een die dankzij SkillsTown op een aangename en betaalbare manier kan worden ingevuld.

Voor meer informatie, neem contact op met SkillsTown via: www.skillstown.com

Tekst: Jeroen Kuypers

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.