CORONAVIRUS EN DE GEVOLGEN VOOR DE EVENEMENTENBRANCHE

16 maart 2020 10:07

CORONAVIRUS EN DE GEVOLGEN VOOR DE EVENEMENTENBRANCHE

Het coronavirus in zeer actueel in de evenementenbranche. Met name de recente maatregel die de overheid heeft genomen, hakt er behoorlijk in. Partijen in de evenementenbranche worstelen met annuleren van evenementen en beroepen op overmacht van de betreffende partij die annuleert. In dit artikel bespreek ik een aantal van de onderwerpen die door het coronavirus actueel zijn geworden.

Annulering

Annulering is het afzeggen of verplaatsen van een gepland evenement. Annulering is niet in de wet geregeld. Annulering is een gunst die contractueel verleend wordt, veelal in algemene voorwaarden waarin dan de voorwaarden voor annulering zijn opgenomen.

Overmacht

Partijen kunnen zelf afspreken in een contract of algemene voorwaarden (i) welke omstandigheden als overmacht worden aangemerkt, (ii) welke partij zich op die overmachtsomstandigheden kan beroepen en (iii) wat de gevolgen van overmacht zijn.

Wanneer een beroep op overmacht mogelijk is, dan vervalt daarmee de verplichting om aan de andere partij schadevergoeding te betalen, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Hoe om te gaan met annuleringen voorafgaand, gedurende en na de periode waarvoor de overheidsmaatregel geldt

De overheid verbiedt vanaf 12 maart 2020 tot en met (in ieder geval) 6 april 2020 evenementen en bijeenkomsten waar meer dan 100 bezoekers komen (door de overheid worden die evenementen afgelast).

Hieronder een overzicht van de gevolgen:

  • Bestaande annuleringen: die kunnen geen beroep doen op deze maatregel van de overheid voor wat betreft een beroep op overmacht. Met andere woorden: de annuleringsvergoeding blijft verschuldigd;
  • Annuleringen voor evenementen vanaf heden tot en met 6 april 2020: opdrachtgevers kunnen annuleren en vervolgens een beroep doen op juridische overmacht. In dat geval zullen zij geen annuleringsvergoeding hoeven te betalen.
  • Annuleringen van evenementen die plaatsvinden na 6 april 2020: opdrachtgevers kunnen annuleren en mijns inziens op dit moment geen beroep doen op juridische overmacht. Dit omdat de maatregel geldt voor de periode tot en met 6 april 2020. In dat geval zullen zij wel een annuleringsvergoeding moeten betalen.

Partijen in de evenementenbranche kunnen richting ingeschakelde partijen ook een beroep doen op juridische overmacht voor evenementen die gepland stonden in de periode vanaf heden tot en met 6 april 2020.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Is in de algemene voorwaarden een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, dan kunnen de algemene voorwaarden gedurende de samenwerking/opdracht worden gewijzigd, zodat vanaf dat moment de gewijzigde algemene voorwaarden gelden.

Omdat instemming of toestemming van de opdrachtgever niet vereist is, kan worden volstaan met het toezenden van de gewijzigde algemene voorwaarden aan alle bestaande opdrachtgevers waarmee op dat moment een overeenkomst bestaat waarop reeds de oude algemene voorwaarden van toepassing waren.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Wanneer diverse evenementen worden afgelast, dan heeft dat gevolgen voor de inkomsten. Die nemen drastisch af. De kosten blijven echter gewoon bestaan, zoals arbeidskosten (loon).

Ondernemers in de evenementenbranche kunnen in aanmerking komen werktijdverkortingsregeling als ze kunnen aantonen dat ze voor minimaal 2 en maximaal 24 weken, minimaal 20 procent minder werk hebben als gevolg van het coronavirus. Meer informatie vindt u hier.

Jan de Wrede – advocaat evenementenrecht bij De Kempenaer Advocaten

026-3522825; j.de.wrede@dekempenaer.nl; linkedin.com/in/contracten

     

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.