Connectr: samen de energietransitie versnellen

13 oktober 2020 09:40

Connectr: samen de energietransitie versnellen

The Economic Board roept ondernemers met betrokkenheid bij de energietransitie op om aan te haken bij Connectr Energy Innovation. Het doel: bijdragen aan het versnellen van de energietransitie door het praktisch toepasbaar maken van innovatieve technologieën.

Vanuit de helixgroep Energy van The Economic Board worden projecten aangejaagd die bijdragen aan de maatschappelijke uitdaging van de energietransitie én economisch een bijdrage leveren in de Lifeport regio.

Voor energievraagstukken is Arnhem het brandpunt binnen de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. “Van oudsher ligt de focus van Arnhem op energie. De regio is nu ook sterk in waterstof- en brandstofceltechnologie, slimme energienetten en schone mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan de vestiging van KEMA en Liander”, schetst Jan van Dellen, wethouder in Arnhem en lid van The Economic Board, maar hier aan het woord als ambassadeur van de helixgroep Energy en voorzitter van het portefeuille-overleg economie, waar wethouders uit de regio Arnhem - Nijmegen afspraken maken over de regionale economische ontwikkeling.

“Connectr richt zich op ondernemers, onderzoekers en studenten die deel willen nemen aan een meerjarig innovatieprogramma op het gebied van energietechnologie. De plek waar de ontwikkelingen zich concentreren is Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Volgens plan gaat Connectr eind 2021 fysiek volwaardig van start. De keuze voor IPKW als ‘hotspot’ is een vanzelfsprekende, er zijn bedrijven en onderwijsinstellingen gevestigd die zich bezighouden met verduurzaming en innovatie. Hier komen onderzoek, onderwijs en toepassing bijeen op een manier die past bij onze transitiebenadering.”

Innovatieve slagkracht

Jeroen Herremans is aan The Economic Board verbonden als civic entrepeneur Energy. In die functie houdt hij zich bezig met het agenderen van innovaties en ondernemerschap op het gebied van energie en de energietransitie binnen de Lifeport regio. Gesteund door een team van specialisten vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven brengt hij ‘verschillende werelden bij elkaar om bestaande en nieuwe initiatieven aan te jagen’, zoals bij Connectr. “Als bedrijf wil je toegang hebben tot kennis en kunde. Dus een omgeving waarin onderzoek en onderwijs plaatsvindt, waar je nieuwe ideeën praktisch kunt testen, waar je toegang hebt tot geschikte mensen en leert hoe en met wie je kunt opschalen.”

“Dc-laadtechniek ontwikkelt zich waanzinnig snel. Voor Venema is het essentieel samen te werken met innovatieve bedrijven, TU Delft en onderwijs. Connectr geeft ons deze kans.”

“De Energietransitie gaat sneller dan we denken. Met H² (waterstof) gaan we mooie dingen doen en O3 (overheden, onderwijs & ondernemers) maken het verschil. We hebben elkaar nodig, veel nieuwe goed opgeleide medewerkers en creatieve ondernemers. Connectr kan dit verbinden.”

Er ligt een uitdagende begroting vanuit de initiatiefnemers van Connectr (provincie Gelderland, gemeente Arnhem, HAN University of Applied Sciences en Industriepark Kleefse Waard) die verdrievoudigd moet gaan worden door deelnemende bedrijven, het Rijk en Europa tot een totaal van 140 miljoen in vijf jaar. Er is namelijk een solide financiële basis nodig om het verschil te kunnen maken in kennis, kunde en het tempo.

Van Dellen: “We willen vaart maken met de energietransitie, daarom willen we onderwijs, ondernemers en overheid met elkaar verbinden. Bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en talentvolle mensen moeten behouden blijven voor onze regio. De energietransitie is namelijk ook een businesscase en banenmotor. Van de afstudeerders in de techniek verlaat zo’n zestig procent Gelderland. Die ‘braindrain’ moeten we keren. Alleen met goede energiespecialisten in huis ontwikkelen we op een breed terrein innovatieve slagkracht.”

Speerpunten

Connectr richt zich met haar onderzoeksprogrammalijnen op drie speerpunten. Ten eerste moet het elektriciteitsnet nu en straks de inpassing van duurzame bronnen, nieuwe gebruikers en sectorkoppeling zonder haperen kunnen absorberen. Punt twee is elektrochemische energieopslag die leveringszekerheid van duurzame energie garandeert. En het derde focuspunt is het realiseren van duurzame aandrijfsystemen die in combinatie met duurzame brandstoffen op hun beurt leiden tot reductie van broeikasgasuitstoot.

Kruisbestuiving

“Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaat uitwisseling van ideeën”, zegt Van Dellen. “Die kruisbestuiving leidt tot projecten en activiteiten die we als Board ondersteunen. Bij Connectr en op het IPKW-terrein, krijgt die wisselwerking heel praktisch vorm. Op het Industriepark zijn bedrijven gevestigd variërend van starters en doorgroeiers tot gevestigde partijen. Hier ontmoeten academisch-, hbo- en mbo-onderzoek en opleidingen plus de uitvoeringskant elkaar. Zo ontstaat een focuslocatie die lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal bijdraagt aan de energietransitie.”

Voor de vuist weg noemt Van Dellen enkele van de meer dan 70 bedrijven en instellingen die op IPKW gevestigd zijn. “De HAN is vertegenwoordigd met het waterstoflab; de O-Zone (een leeromgeving waar studenten met bedrijven en lectoraten werken aan energieprojecten) en het HAN Powerlab, toegespitst op energie in de gebouwde omgeving. Het streven is dat ook de TU Delft, die nauw samenwerkt met de HAN, actief aanwezig is op IPKW, evenals ROC Rijn IJssel. Verder in het oog springend; Allego, producent van laadpalen voor elektrisch vervoer; het Clean Mobility Center dat schoon vervoer stimuleert; HyMove, dat waterstofbrandcelsystemen maakt voor bussen, bestelauto’s en vrachtwagens en HyGear, producent van industriële waterstof.”

“De energietransitie is alleen in brede samen- werking en met innovaties die ook hun implementatie vinden te realiseren en Connectr stimuleert dat in deze regio”, besluit Herremans.

The Economic Board Mercator II

Toernooiveld 300

6525 EC Nijmegen

Telefoon 085 - 040 99 80

E-mail bureau@theeconomicboard.com

www.theeconomicboard.com

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

X

Ga je nu al weg?

Wij willen graag nog wat met je delen. Hét Ondernemersbelang bestaat namelijk 20 jaar en dat gaan we vieren. Ga naar deze pagina en ontdek het!

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.