Bij innovatie is de belastingadviseur uw kompas

2 juli 2021 10:21

Bij innovatie is de belastingadviseur uw kompas

Economische groei wordt mogelijk gemaakt door twee factoren. Met enerzijds bevolkingsgroei: meer handen om te werken. Anderzijds productiviteitsgroei: meer werk verzetten per hand. Zeker op lange termijn is bevolkingsgroei gelimiteerd. Daardoor moet economische groei met name komen vanuit productiviteitsgroei. Juist daarvoor is innovatie van groot belang. Een voorbeeld is de uitvinding van de kruiwagen, één werknemer kan ineens veel meer stenen verplaatsen met minder moeite.

Onze samenleving kent een hoge mate van vrijheid en openheid. De positieve kant hieraan is dat het kapitalisme en de daaraan verbonden marktwerking optimaal tot haar recht komt en ons veel brengt. Maar innoveren en marktwerking staan soms op gespannen voet met elkaar. Waarom zou een ondernemer veel tijd en geld investeren in een innovatie, als de succesvolle innovatie vervolgens direct door de concurrentie wordt gekopieerd? De innovatieve ondernemer zal altijd verliezen van de concurrent die geen investering hoeft terug te verdienen. De marktwerking remt de innovatiedrang van ondernemers, er is dan sprake van marktfalen.

WAT VOEGT EEN BELASTINGADVISEUR TOE

De remedie tegen marktfalen is overheidsingrijpen. Voor een deel vindt dit plaats door innovatieve ondernemers fiscale voordelen te bieden. De twee belangrijkste regelingen die Nederland daarvoor kent zijn de WBSO en de innovatiebox. Beide regelingen vullen elkaar aan. De WBSO is een korting op de te betalen loonheffing van werknemers die zijn betrokken bij productontwikkeling/innovaties. De innovatiebox is een korting op de te betalen vennootschapsbelasting over winsten die voortvloeien uit succesvolle innovaties. Zeker naar mate een fiscale regeling langer bestaat en vaker is gewijzigd, neemt de complexiteit toe. Als belastingadviseur adviseer ik ondernemers hoe de kansen die dergelijke regelingen bieden optimaal gebruikt kunnen blijven worden. Naast het benutten van kansen kan een belastingadviseur ook risico’s beperken. Voor deze column volsta ik met benadrukken dat het tijdig én goed regelen van fiscale en juridische zaken rondom een innovatieve onderneming cruciaal is.

Meer over dit onderwerp? Kijkt u dan Early Morning Talk Kiemt terug: ‘hoe je succesvol een innovatie naar de markt brengt en wat de tips & tricks daarbij zijn’.

DRS. BERNARD DE VREE AA

BDO Accountants en Belasting- adviseurs, als partner van Kiemt. www.kiemt.nl

 

terug

Reacties op dit bericht

Reactie plaatsen? Log in met uw account.