Afval in de circulaire economie

2 december 2016 14:40

Afval in de circulaire economie

pag_40_1_optSteeds meer organisaties, zowel overheidsgedomineerde als commerciële organisaties zijn van mening dat zij hun steentje willen en kunnen bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie, ook waar het gaat om de afvalverwijdering.

Kwadraat adviesgroep, met Lourens Aalders van Akwadraat Consultancy uit Elst als één van de partners, ziet haar dienstverlening steeds meer focussen op circulariteit en circulaire economie.

Afval of secundaire grondstof ?


Afval mag eigenlijk geen afval meer heten. In professionele kringen spreekt men steeds meer over secundaire grondstoffen. Daarentegen blijft de burger afval nog steeds als afval zien waar hij/zij van af wil. Datzelfde geldt voor veel bedrijven, waarvan een aantal omvangrijk genoeg is om met particuliere inzamelaars contracten af te sluiten voor gescheiden inzameling van hun afvalstromen. Kansrijk is het toenemend besef dat producten/materialen die voor de ene partij geen waarde meer hebben (afval worden) voor andere partijen wel waardevol kunnen zijn. Er moet uiteraard wel ruimte voor opslag zijn. Een verzekeringskantoor heeft wat dat betreft meer mogelijkheden om binnen het gebouw opslagvoorzieningen neer te zetten dan de slager, de kaasboer of drogisterij.

De circulariteit van gescheiden ingezamelde afvalfracties hangt af van de mate van zuiverheid en productkwaliteit van deze afgedankte materialen. Vanwege onze op innovatie en duurzaamheid gerichte insteek bij het zoeken naar pragmatische oplossingen kunnen de partners, al dan niet met ondersteuning van partijen als Driven by Values, onderzoeken welke innovatieve mogelijkheden er zijn om een afvalstroom tot secundaire grondstof te maken.

Commerciële inzamelaars geven vaak aan dat zij afval van bedrijven uit de MKB-sector op duurzame wijze verwerken. Echter, hun eerste belang is om in een zeer concurrerende markt contracten binnen te halen. Daarom is het voor opdrachtgevers verstandig een marktconsultatie uit te voeren, waardoor zij kunnen ontdekken dat een duurzame oplossing niet een duurdere oplossing hoeft te zijn. Akwadraat kijkt daarbij met opdrachtgevers bij voorkeur naar ‘total cost of ownership’ of ‘total costs of life’.

Nieuw materiaal of hergebruikt materiaal?


Het hangt van de toepassing van een product af of het wel of niet verstandig is om, al dan niet voor een deel, hergebruikt materiaal (circulair!) toe te passen. Voor kunststof afvalcontainers wordt meestal alleen ‘virgin’ materiaal gebruikt, omdat er veel mechanische krachten spelen bij de lediging. Een container van (een deel) recyclaat gaat ‘gegarandeerd’ minder lang mee. Dan schiet je dus te ver door in de gedachte van circulariteit. Wel zijn leveranciers bereid om oude minicontainers in te nemen, te laten shredderen, en toe te passen in producten waaraan minder zware eisen worden gesteld, zoals opbergbakken, emmers en dergelijke.

Zoals Philips tegenwoordig ‘gegarandeerd’ licht verkoopt in plaats van lampen, zijn leveranciers van minicontainers ook bereid om te laten betalen voor het gebruik van de minicontainers, zonder dat iemand ze hoeft aan te schaffen. Daarmee zorg je er automatisch voor dat kwalitatief goede, duurzame producten worden ingezet.
Hoewel het ‘betalen voor gebruik’ in plaats van ‘betalen voor het bezit’ vaak als circulair wordt aangeduid, betreft het hier meer de systematiek van (toekomstige) preventie, door levensduurverlenging. Daarmee voorkom je onnodig gebruik van ‘virgin’ materiaal.

Is een circulaire economie voor afval haalbaar?


Uit bovengenoemde voorbeelden blijkt wel dat het realiseren van een circulaire economie weerbarstiger is dan het op voorhand lijkt. Is het daarmee ook gelijk onzinnig om daaraan veel aandacht en wellicht ook wat extra geld te spenderen?
In onze ogen absoluut niet. Er moet een transitie komen in traditionele denkpatronen.
Het is niet voor niets dat merken als Mercedes, Audi, BMW en Renault tegenwoordig volledig elektrische auto’s introduceren. Immers, Elon Musk met Tesla Company laat zien dat, met een sterke en scherpe visie op duurzame mobiliteit, de markt daar vanzelf rijp voor wordt. Onze adviseurs denken met u mee over duurzame en kostenefficiënte oplossingen.

Nuchter advies


De partners in Akwadraat adviesgroep ondersteunen u in de zoektocht naar mogelijkheden om voor producten of diensten circulariteit te bevorderen. Zonder daarin volledigheid na te streven, daarvoor zijn we (te) nuchter. Wij zien circulariteit meer als ‘kurkentrekkereffect’. Je komt steeds dieper, maar het kan even duren voordat je de bodem bereikt. «

Akwadraat Consultancy


www.akwadraat.nl

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.