Aantal Nederlanders dat bang is niet genoeg geld te hebben als ze met pensioen gaan, fors gestegen -vooral zzp’ers/ondernemers zeer bezorgd

18 september 2023 13:09

Aantal Nederlanders dat bang is niet genoeg geld te hebben als ze met pensioen gaan, fors gestegen -vooral zzp’ers/ondernemers zeer bezorgd

Meer dan een derde denkt huidige levensstijl niet voort te kunnen zetten als ze zijn gestopt met werken en dit bevestigt politieke zorgen om financiële situatie

  • Ongeveer de helft van de werkende Nederlanders is bezorgd dat hun financiële buffer later niet toereikend zal blijken te zijn
  • Onder zzp’ers/ondernemers is dat zelfs bijna 60 procent
  • Het aantal mensen dat hier zorgen over heeft is in 2 jaar tijd flink gestegen
  • Ruim een derde van de Nederlanders denkt hun huidige levensstijl niet voort te kunnen zetten na hun pensionering

Nederlanders zijn in toenemende mate bezorgd over hun financiën als ze gaan stoppen met werken en dit sluit aan bij zorgen rond de financiële situatie van huishoudens die in de politiek nu sterk speelt. Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat ze tegen die tijd geen financiële buffer zullen hebben opgebouwd die toereikend is. Onder zzp’ers/ondernemers is dat zelfs bijna 60 procent. Ruim een derde van de mensen vrees dat hun huidige levensstijl niet is voort te zetten als ze eenmaal met pensioen zijn. Dat alles blijkt uit een onderzoek van pensioenbank Brand New Day.  

Van alle ondervraagden is 48 procent somber over hoe groot hun financiële veerkracht zal zijn wanneer ze stoppen met werken. Een toereikende financiële buffer, die bijvoorbeeld kan dienen om onverwachte en incidentele uitgaven of tegenvallers op te vangen, vrezen zij niet te hebben na hun pensionering. Kijk je specifiek naar de groep zzp’ers/ondernemers, dan spreekt zelfs 57 procent deze zorg uit. 

Deze cijfers laten zien dat het aantal mensen met zorgen over geld na hun pensionering in twee jaar tijd fors is gegroeid. In 2021 werd dezelfde vraag gesteld in dit terugkerende onderzoek van Brand New Day en toen gaf ‘slechts’ 31 procent van alle werkende Nederlanders aan hier bezorgd over te zijn. Onder zzp’ers/ondernemers ging het om 28 procent, waarmee het aantal mensen met zorgen binnen deze groep zelfs meer dan verdubbeld is.

Voor 36 procent van de Nederlanders beperken de zorgen zich niet tot alleen de financiële buffer. Zij zijn bevreesd dat ze na hun pensioen überhaupt onvoldoende inkomen zullen hebben. Ook in dit geval springen Nederlanders die zzp’er/ondernemer zijn eruit: daar gaat het om 43 procent. Ook in dit geval is sprake van een stijging van het aantal mensen met zorgen. Vorig jaar gold het voor 31 procent van alle mensen, dit jaar is dat dus 5 procentpunt meer. De toename onder zzp’ers/ondernemers is een stuk groter: vorig jaar ging het nog om 28 procent, dus is sprake van een toename van 15 procentpunt. 

Vrijwel iedereen zal de intentie hebben om de huidige levensstijl voort te kunnen zetten als het werkende leven erop zit. Toch hebben de financiële zorgen tot gevolg dat lang niet iedereen verwacht dat dit ook mogelijk zal zijn. Meer dan een derde (36 procent) van de ondervraagden denkt dat hun inkomen na pensionering niet voldoende zal zijn om hetzelfde leven te blijven leiden als nu. 

Joost Tieland, directeur van Brand New Day: “Dat mensen zorgen hebben over hun financiële situatie na hun pensionering, is in principe niet nieuw en ook goed te begrijpen. De toekomst voelt altijd ongewis en dat maakt dat er zorgen ontstaan. Dat het aantal mensen dat zorgen uitspreekt zo fors toeneemt, is wel een punt van zorg. Het zou kunnen dat dit samenhangt met een toegenomen bewustzijn over pensioen en wat daarvoor nodig is, wat mogelijk voor een deel voortkomt uit de toegenomen aandacht voor pensioenen in het afgelopen jaar, als gevolg van de aangenomen nieuwe Pensioenwet. Ik ben dan ook hoopvol dat dit er uiteindelijk toe leidt dat de zorgen afnemen, omdat bewustzijn vaak met zich meebrengt dat mensen in actie komen en het op tijd goed voor zichzelf regelen, zodat ze ook na hun pensioen de dingen kunnen blijven doen waar ze aan hechten."

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.