2021: Snel en zorgvuldig reorganiseren

27 oktober 2020 16:05

2021: Snel en zorgvuldig reorganiseren

De COVID-19 maatregelen laten diepe sporen na in het Nederlandse bedrijfsleven. De NOW-regelingen van de overheid helpen, maar zijn voor veel bedrijven onvoldoende. Zij moeten reorganiseren om klaar te zijn voor de toekomst in 2021. Reorganiseren is geen core business. Waar doe je als ondernemer goed aan?

Voorbereiden voor 2021

Vanaf medio maart, toen de pandemie een feit werd, waren er vooral veel basale vragen over onder meer arbeidsvoorwaarden, thuiswerken en vakantiedagen. Inmiddels weten werkgevers hoe ze daarmee moeten omgaan. Het is voor veel bedrijven tijd voor de volgende stap.

Veel werkgevers zien de omzet en de financiële resultaten onder druk staan en op de langere termijn in gevaar komen. Dat heeft ernstige gevolgen voor de liquiditeit en de solvabiliteit. Dan is het zaak en simpelweg goed ondernemerschap om nu alvast na te denken over de organisatie in de toekomst. Voor sommige bedrijven wringt de tijd en is snelle actie nodig.

Een reorganisatie heeft impact op de organisatie maar heeft ook een positieve uitwerking op de bedrijfsvoering. Welke omzet verwacht je en hoe speel je daar met je organisatie op in? Hoeveel arbeidsplaatsen vervallen om de gewenste kostenbesparing te realiseren? Welke arbeidsplaatsen zijn dat?

TK heeft veel ervaring met grotere maar ook met kleinere reorganisaties, die in de praktijk een doorlooptijd van 4 tot 8 weken kunnen hebben. Dat is uitzonderlijk snel maar met de juiste stappen en het juiste inzicht kan een reorganisatie snel en effectief worden afgewikkeld.

Reorganisatieplan noodzaak

Communicatie, draagvlak en duidelijkheid zijn dé succesfactoren.

Een goed reorganisatieplan omschrijft het wat, waarom en hoe. Als gezegd: zo’n plan maken is geen core business van ondernemers. De bedrijfseconomische noodzaak van een reorganisatie moet onderbouwd worden. In deze coronacrisis is dat goed aan te tonen. De gronden voor ontslag, het laten vervallen van functies en arbeidsplaatsen, zijn immers werkvermindering en slechte(re) financiële resultaten.

Reorganisatie als kans

Iedere reorganisatie is uniek en vraagt om maatwerk. De belangrijkste vraag is: Wat is de strategische overweging?

Welke functies wil je behouden en in welke aantallen? Maar ook wie wil je behouden en hoe bereik je dat? Ga je werkzaamheden combineren? Ontstaan er nieuwe functies? Hoe vervelend ook voor de boventallige werknemer, voor een werkgever biedt een reorganisatie de mogelijkheid om binnen de regels, zaken anders in te richten. Geen leuke periode, maar wel een nuttige om na te denken over de strategie van de onderneming.

TK adviseert over de te nemen strategische keuzes, de juridische vorm en helpt bij de uitvoering hiervan. Een reorganisatie verdient zichzelf binnen 6 tot 12 maanden terug en bespaart kosten voor de langere termijn.

Stappen

Effectief reorganiseren kan sneller en goedkoper zijn dan een ontslag op grond van disfunctioneren en doe je in hoofdlijnen zo:

1. Voorbereiding, reorganisatieplan;

2. Medezeggenschap, OR, PvT of personeelsvergadering (evt. raadpleging vakbonden, cao-verplichting, collectief ontslag);

3. Pro forma ontslagaanvraag ter voorkoming van opzegverbod na ziekmeldingen;

4. Aanbieden beëindigingsovereenkomsten (evt. indienen inhoudelijke ontslagaanvraag);

5. Opzeggen arbeidsovereenkomsten.

Vragen over reorganiseren?

TeekensKarstens advocaten notarissen is gespecialiseerd in snelle en effectieve reorganisaties om samen met u uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

Het team staat onder leiding van René Nieuwmans, kan terugvallen op veel praktijkervaring en is bekend met alle mogelijke scenario’s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met René Nieuwmans via nieuwmans@tk.nl of telefonisch via 06-51375093.

Binnenkort organiseert TK een kosteloos webinar over reorganisaties. Wilt u dit graag bijwonen? Meldt u zich hier alvast aan en u wordt op de hoogte gehouden van de definitieve datum.

terug

Reacties op dit artikel

Reactie plaatsen? Log in met uw account.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.