Gepubliceerd op 6 maart 2017

Thema editie 2-2017: Techniek & Smart Industry

In het tweede nummer van 2017 van Hét Ondernemersbelang behandelen wij het thema Techniek & Smart Industry. De wereld verandert in een razendsnel tempo door de explosieve groei van technologie en digitalisering. De combinatie van het internet met nieuwe technologie – 3D-printen, het Internet of Things, Big Data en robottechnologie – leidt in ons land tot een nieuwe innovatieve industrie: Smart Industry. Elke sector wordt beïnvloed door de digitalisering en kan dus ‘smart’ worden. Hét Ondernemersbelang besteedt in deze uitgave aandacht aan o.a. de onderwerpen:

Smart Industry
Smart Industry maakt het mogelijk dat productieprocessen efficiënter, flexibeler, duurzamer en meer op maat worden ingericht. Hoe vertaal je Smart Industry trends naar concrete businesskansen voor jouw bedrijf?

The Internet of Things
Onder Internet of Things wordt de ontwikkeling verstaan dat steeds meer ‘dingen’ zoals machines, objecten, producten, apparaten, systemen digitaal communiceren met elkaar en met de gebruiker. Dit is mogelijk door ze met vaak al eenvoudige elektronica ‘slim’ te maken. De fysieke en virtuele wereld wordt met Internet of Things verbonden. Voor ondernemers biedt deze technologie oneindig veel mogelijkheden.

Datalekken
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Techniek
De werkvloer verandert door technologie, ook bij het mkb. Wat zijn de gevolgen van het automatiseren en digitaliseren bij het mkb?

Ook aansluitende onderwerpen zullen in dit nummer aan bod komen.

Het themanummer Techniek en Smart Industry verschijnt medio maart 2017.

Onze partners